Tool chuyển giao diện facebook mới sang cũ vĩnh viễn

Tool chuyển giao diện facebook mới sang cũ vĩnh viễn trên máy tính an toàn. không cần cài đặt bất kỳ soft phần mềm add on nào .  Mẹo thủ thuật ở đây rất đơn giản. chỉ cần bạn tạo nhóm fb bất kỳ ( để bạn làm admin của nhóm đó) sau đó các bạn update cập nhật thông tin...