Contents

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 09:13:30 )

129

Đầu năm 2021, Khi Công ty (CTY, DN) thực hiện nay quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2022 mà có tư vấn viên cấp dưới muốn ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN thay thì Công ty (CTY, DN) chỉ dẫn cá nhân có đủ điều khiếu nại ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN đó làm Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Dưới đây, công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN sử dụng cho năm 2021:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                              

 GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Năm ……….

 
 
Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế (tax): ……………………………………………………..…….
 
[…] Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế (tax) tại một điểm là Công ty/đơn vị  ……………… ………….. ………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………..
[…] Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế (tax) tại Công ty/đơn vị …………………  ……………………………………………………….. và có thu nhập vãng lai ở các điểm khác bình quân tháng trong năm ko thật 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại mối cung cấp.
 
 Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. (Mã số thuế (tax):………………….) thay mặt tôi thực hiện nay quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan lại thuế (tax).
Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) đánh giá phát hiện nay tôi có thu nhập chịu thuế (tax) ở điểm khác thì tôi trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 

……, ngày ……. tháng ……. năm …….                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN
                                    (Ký, ghi rõ bọn họ tên)
 

 

Chú ý: 
Đây là giấy ủy quyền quyết toán do người lao động lập, Công ty (CTY, DN) ko phải ký đóng dấu lên giấy ủy quyền, Công ty (CTY, DN) lưu trữ giấy ủy quyền tại công ty và xuất trình Khi cơ quan lại thuế (tax) có yêu cầu.
Các bạn tải mẫu về tại đây: Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

 
Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền QTT TNCN của 1 tư vấn viên cấp dưới ký hợp đồng lao động từ 3 tháng duy nhất tại Thiên Ưng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                 

 GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Năm …2022…….

 
 
Tên tôi là: …Phạm Thị Oanh….. Quốc tịch:……nước ta ……………….
Mã số thuế (tax): …… 8073883150…………………..…….
 
[X] Năm ……..2022……. tôi chỉ có thu nhập chịu thuế (tax) tại một điểm là Công ty  ..Tác giẩ . ………… …………
[…] Năm ……/……… tôi có thu nhập chịu thuế (tax) tại Công ty/đơn vị …………………  …./ …. ………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các điểm khác bình quân tháng trong năm ko thật 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại mối cung cấp.
 
 Đề nghị Công ty ………..Tác giẩ ………………………….. (Mã số thuế (tax):…0106208569…….) thay mặt tôi thực hiện nay quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân năm …..2022…… với cơ quan lại thuế (tax).
Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) đánh giá phát hiện nay tôi có thu nhập chịu thuế (tax) ở điểm khác thì tôi trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 

……, ngày …15…. tháng ….02… năm ….2021…

                               NGƯỜI ỦY QUYỀN 
                                    (Ký, ghi rõ bọn họ tên)
 

            Oanh

Phạm Thị Oanh
 

Tác giẩ mời các bạn tham khảo: Điều khiếu nại được ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN mới nhất 2021

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #giấy #ủy #quyền #quyết #toán # thuế (tax) #TNCN #năm #mới #nhất