Contents

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 06:36:29 )

399

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm số lượng mặt hàng hoá, giá buôn bán, thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT, tiền thuế (tax) GTGT đang được chỉ dẫn thực hiện nay theo thông tư 39/2014/TT-BTC

I. Tổng quan lại về hóa đơn điều chỉnh:1. Hóa đơn điều chỉnh được lập trong những ngôi trường hợp nào?
– Khi viết sai hóa đơn: Hóa đơn đã lập và giao cho người sử dụng, người buôn bán và người sử dụng đã kê khai thuế (tax), sau đó phát hiện nay sai sót  thì người buôn bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
– Khi thực hiện nay giảm giá mặt hàng buôn bán: Khi bên buôn bán chấp thuận giảm giá sau sau Khi buôn bán sản phẩm (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do mặt hàng buôn bán ko an toàn cỏi, mất phẩm chất, mặt hàng lỗi…

Xem chi tiết tại đây: Cách viết hóa đơn giảm giá mặt hàng buôn bán

– Khi thực hiện nay chiết khấu thương mại: trong ngôi trường hợp số tiền chiết khấu được lập Khi kết thúc trình (kỳ) chiết khấu mặt hàng buôn bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế (tax) điều chỉnh. 
– Khi điều chỉnh doanh thu: Khi quyết toán giá trị công trình xây dựng, lắp đặt2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh ra làm sao?
Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng product, giá buôn bán, thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng…, tiền thuế (tax) giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… 3. Khi viết hóa đơn điều chỉnh cần chú ý gì?
– Hóa đơn đã lập trước đó bị sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó.
– Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.
– Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-)
– Khi lập hóa đơn điều chỉnh gười buôn bán và người sử dụng phải lập biên bạn dạng hoặc có thỏa thuận bởi văn bạn dạng ghi rõ sai sót hoặc lý do phải điều chỉnh hóa đơn.

Xem chi tiết tại đây: Biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn GTGT

4. Kê khai hóa đơn điều chỉnh ra làm sao?
– Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người buôn bán và người sử dụng kê khai điều chỉnh doanh số mua, buôn bán, thuế (tax) đầu ra, đầu vào.
– Hóa đơn điều chỉnh phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đóII. Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong từng ngôi trường hợp cụ thể:1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm:Trường hợp 1: điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu trên cùng 1 hóa đơn

Ví Dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán 5 bộ Điều Hòa cho công ty CP Hoàng Anh
Thỏa thuận:

+ Đơn giá: 11.000.000đ/bộ (đã bao héc tàm tất cả chưa thuế (tax)),
+ Tổng thanh toán: 55.000.000

– Ngày 12/3/2021. Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn GTGT số 0001234, ký hiệu: TU/21P
Trên hóa đơn GTGT ghi tại cột “Đơn giá” là: 11.000.000, thành tiền 55.000.000, tiền thuế (tax): 5.500.000, tổng thanh toán: 60.500.000
=> Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0001234 vào quý 1/2021- Đến ngày 25/05/2021, Công ty Hoàng Anh phát tạo hình hóa đơn đã ghi sai đơn giá (cao rộng so với thỏa thuận là một trong những trong.000.000/bộ)
=> Xác định tình huống:
– Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế (tax) (sai cao rộng thỏa thuận) 
– Khi viết sai đơn giá đã dẫn đến sai cả: thành tiền, tiền thuế (tax) và tổng thanh toán=> Phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá (giảm 1 triệu), giảm thành tiền (5 triệu), giảm tiền thuế (tax) (500.000), giảm tổng thanh toán (5,5 triệu)Trình tự thực hiện nay như sau:
– 2 phải lập biên bạn dạng ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bởi văn bạn dạng ghi rõ sai sót.
– Bên buôn bán – Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

Một vài lưu ý trên hóa đơn điều chỉnh:
– Chỉ ghi giá trị cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh
– Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên ko hề ghi âm nha
– Khi kê khai: cả 2 công ty kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ quý 2/2021

+ Bên buôn bán KK giảm đầu ra (tại bảng kê đẩy ra hoặc tại chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai 01/GTGT)
+ Bên mua KK giảm đầu vào (tại bảng kê mua vào hoặc tại chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT)

Trường hợp 2: điều chỉnh giảm 1 chỉ tiêu hóa đơnVí Dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán Điều Hòa cho công ty Mạnh Long
Thỏa thuận:

+ Số lượng: 12
+ Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao héc tàm tất cả chưa thuế (tax))
+ Thành tiền: 120.000.000
+ Tiền thuế (tax): 12.000.000
+ Tổng thanh toán: 132.000.000

– Ngày 28/2/2021. Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn GTGT số 0001289, ký hiệu: TU/21P
Trên hóa đơn GTGT ghi: 

+ Số lượng: 21+ Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao héc tàm tất cả chưa thuế (tax))+ Thành tiền: 120.000.000+ Tiền thuế (tax): 12.000.000+ Tổng thanh toán: 132.000.000

=> Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0001289 vào quý 1/2021- Đến ngày 02/5/2021, Công ty Mạnh Long phát tạo hình hóa đơn đã ghi sai số lượng
=> Xác định tình huống:
– Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế (tax) (sai số lượng, cao rộng thỏa thuận) 
– Mặc dù hóa đơn viết sai số lượng tuy nhiên các chỉ tiêu còn lại thành tiền, tiền thuế (tax) và tổng thanh toán lại đúng.=> Phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng (các chỉ tiêu khác, còn lại ko sai thì vạch men chéo)Trình tự thực hiện nay như sau:
– 2 phải lập biên bạn dạng ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bởi văn bạn dạng ghi rõ sai sót.
– Bên buôn bán – Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:
(Hóa đơn điều chỉnh này ko làm thay đổi doanh thu hoặc số tiền thuế (tax) GTGT nên cả 2 bên đều ko phải kê khai thuế (tax) GTGT cho hóa đơn này. Bên buôn bán làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn thì cho vào cột “sử dụng”)

Xem thêm: Cách điều chỉnh hóa đơn viết sai thuế (tax) suất

2. Cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: 

Ví Dụ: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán Điều Hòa cho công ty Mạnh LongThỏa thuận:

+ Số lượng: 1
+ Đơn giá: 9.700.000đ/bộ 
+ Thành tiền: 9.700.000
+ Tiền thuế (tax): 970.000
+ Tổng thanh toán: 10.670.000

– Ngày 20/3/2021. Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn GTGT số 0000568, ký hiệu: TU/21P
Trên hóa đơn GTGT ghi: 

+ Số lượng: 1+ Đơn giá: 7.900.000đ/bộ+ Thành tiền: 7.900.000+ Tiền thuế (tax): 790.000+ Tổng thanh toán: 8.690.000

=> Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0000568 vào quý 1/2021- Đến ngày 05/6/2021, Công ty Mạnh Long phát tạo hình hóa đơn đã ghi sai đơn giá
Xác định tình huống:- Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế (tax) (sai thấp rộng thỏa thuận) 
– Khi viết sai đơn giá đã dẫn đến sai cả: thành tiền, tiền thuế (tax) và tổng thanh toán=> Phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng đơn giá, thành tiền, tiền thuế (tax), tổng thanh toánTrình tự thực hiện nay như sau:
– 2 phải lập biên bạn dạng ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bởi văn bạn dạng ghi rõ sai sót.
– Bên buôn bán – Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu – tiền thuế (tax) GTGT:
Theo công văn số 63746/CT-TTHT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Cục thuế (tax) TP về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn thì: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện nay kê khai điều chỉnh doanh số buôn bán và thuế (tax) GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế (tax) GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế (tax) phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

 

Tác giẩ xin chúc các bạn làm tốt

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #viết #hóa #đơn #điều #chỉnh #tăng #giảm #theo #mẫu #mới #nhất