Contents

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 09:34:38 )

308

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

1. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong theo thông tư 200 (Mẫu số: 05 – LĐTL)

Đơn vi:  Công ty kế toán tài chính Thiên ƯngBộ phận:……….

                              Mẫu số: 05 – LĐTL
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày….tháng…..năm……

Tên đơn vị ( hoặc cá nhân):……………………………………………………………………………….
Theo Hợp đồng số:………………ngày……tháng……năm…….

STT

Tên sản phẩm
(công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền ( viết bởi văn bản):…………………………………………………………………………….

Người giao việc 
(Ký, bọn họ tên)
 

Người nhận việc
(Ký, bọn họ tên)
 

Người đánh giá chất lượng 
(Ký, bọn họ tên)
 

Người duyệt
(Ký, bọn họ tên)

Xem và tải : Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong theo thông tư 133

2. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong trên Excel:
 

3. Cách viết phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong:
– Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận cai quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.
– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.
– Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện nay số sản phẩm (hoặc công việc) trả mỹ xong.
– Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).
– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) trả mỹ xong.
– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) trả mỹ xong.
Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tài chính tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước Khi chuyển đến kế toán tài chính phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người đánh giá chất lượng và người duyệt.

Các bạn xem thêm: Mẫu giấy đi đường

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong – Mẫu số: 05 – LĐTL , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #phiếu #xác #nhận #sản #phẩm #hoặc #công #việc #trả #thành #Mẫu #số #LĐTL