Contents

Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 14:17:42 )

78

Tổng hợp các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) theo quy định mới nhất của luật thuế (tax) TNDN lúc này 

Trong Công ty (CTY, DN) phát sinh rất nhiều khoản chi phí (CP) với những mục đích chi khác nhau theo từng lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí. Thế tuy nhiên ko phải khoản chi phí (CP) nào Công ty (CTY, DN) chi ra cũng được tính vào chi phí (CP) được trừ, nó cần phải đáp ứng được những điều khiếu nại chắc chắn về hóa đơn chứng từ hoặc mẫu mã thanh toán. Các điều khiếu nại cần này các bạn cũng có thể tham khảo tại đây: Điều khiếu nại chi phí (CP) được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

Còn ở bài bác luận này, Tác giẩ sẽ đi phân tích chi tiết từng khoản chi phí (CP) cụ thể để các bạn làm kế toán tài chính nắm được khoản nào được trừ vào khoản nào ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN:

Căn cứ theo quy định tại:

– Khoản 2, điều 6, TT 78/2014/TT-BTC (HL: 2/8/2014)

– Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC (HL: 6/8/2015)

– Thông tư 25/2022/TT-BTC chỉ dẫn nghị định 146/2022/NĐ-CP sửa đổi thông tư 78/2014/TT-BTC

(HL: 01/5/2022)

Quy định từng khoản chi phí (CP) cụ thể như sau:

1. Chi phí mua product, dịch vụ ko hề hóa đơn:- Khi Công ty (CTY, DN) mua product – dịch vụ của đối tượng cá nhân ko marketing thương mại thì cá nhân này ko hề hóa đơn để xuất trực tiếp cho DN, nếu DN muốn có hóa đơn thì cá nhân đó phải tiến mặt hàng làm thủ tục mua hóa đơn của chi cục thuế (tax). Xong Khi buôn bán những mặt mặt hàng ko chịu thuế (tax) hoặc ko phải kê khai nộp thuế (tax) thì cá nhân đó sẽ ko được cấp hóa đơn marketing thương mại nhỏ lẻ (theo điều 13 của TT 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn).

Ví dụ như:
+ Mua product là nông phẩm, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp đẩy ra, Mua sản phẩm thủ công,Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai quật trực tiếp đẩy ra, Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
+ Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân ko marketing thương mại trực tiếp đẩy ra;
+ Mua product, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân marketing thương mại (ko bao héc tàm tất cả các ngôi trường hợp nêu trên) có mức doanh thu bên dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế (tax) giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).
+ Hoặc thuê ngôi nhà đất của cá nhân mà tổng số tiền cho thuê trong năm từ 100 triệu trở xuống. Mua ô tô của cá nhân đã qua sử dụng…

Được Tính vào Chi Phí Được Trừ

Không Được Trừ

+ Lập Bảng kê thu mua product, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN.
+ Chứng từ thanh toán (chẳng cần thiết phải có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt)

Không lập Bảng kê tất nhiên chứng từ thanh toán

Mẫu bảng kê các bạn cũng có thể xem hoặc tải về tại đây: Mẫu bảng kê 01/TNDN 

2. Chi phí tiền lương – tiền thưởng:

Điều khiếu nại để định khoản chi phí (CP) tiền lương vào chi phí (CP) được trừ:

– Các Khoản tiền lương, tiền thưởng được ghi cụ thể Điều khiếu nại được hưởng trọn và mức được hưởng trọn tại một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Quy chế thưởng.
– Thực tế đã thanh toán và có chứng từ thanh toán đúng quy định.

Chi phí tiền lương ko được trừ trong các ngôi trường hợp sau:

– Đã định khoản vào chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại trong kỳ tuy nhiên thực tế ko chi trả hoặc ko hề chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

– Không được ghi cụ thể Điều khiếu nại được hưởng trọn và mức được hưởng trọn tại một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Q/C tài chính, Q/C lương thưởng.

– Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động tuy nhiên ko hề thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế (tax) năm (ngày 30 hoặc 31/3) thực tế chưa chi.

– Tiền lương, tiền công của chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu héc tạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) cũng sẽ bị loại (Chú ý: Khoản tiền lương của chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân, cty TNHH MTV dù có tham gia vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại cũng ko được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN – Theo công văn 727/TCT-CS ngày 3/3/2015)

– Tiền thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng cai quản trị mà những người dân này ko trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, marketing thương mại.

 

 3. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, hoặc các khoản chi liên quan lại đến người lao động mà kế toán tài chính cần lưu ý:3.1. Chi trang phục:

Hình thức chi

Được Tính vào chi phí (CP) được trừ

Hồ sơ chứng từ

Không được trừ

Nếu chi bởi Tiền

Tối đa 5 triệu/người/năm

Phiếu chi/UNC

Phần vượt quá 5 triệu/người/năm

Nếu chi bởi bảo vật

Không bị đánh giá

Có hóa đơn/chứng từ
và chứng từ thanh toán

Không có hóa đơn chứng từ

Cả tiền và bảo vật

–  Phần chi bởi tiền tối đa 5 triệu/người/năm
–  Phần chi bởi bảo vật:
ko biến thành đánh giá

Có hóa đơn/chứng từ 
và chứng từ thanh toán
(Phiếu chi/UNC)

Không có hóa đơn chứng từ

Lưu ý: Đối với phần chi bởi bảo vật: Nếu các bạn oder trang phục của đối tượng ko hề hóa đơn thì cần lập bảng kê 01/TNDN thay thế nhé. 

 

3.2. Phụ cấp ăn trưa/ăn giữa ca, xăng xe/phụ cấp đi lại, điện thoại:
– Đối với Công ty (CTY, DN) luật thuế (tax) ko quy định mức khoán chi (tức là ko đánh giá phải chi bao lăm hoặc được tính vào chi phí (CP) được trừ ở một con số cụ thể nào) mà Công ty (CTY, DN) tự xây dựng quy định, tự thỏa thuận với người lao động về mức hưởng trọn và điều khiếu nại được hưởng trọn của các khoản phụ cấp này.

– Vì vậy đối với các khoản này Công ty (CTY, DN) cần thể rõ về điều khiếu nại được hưởng trọn và mức hưởng trọn trong hợp đồng lao động hoặc quy định của Công ty (CTY, DN) là được tính vào chi phí (CP) được trừ.

– Nhưng Tác giẩ cũng xin lưu ý với các bạn:

+ Nếu trả cao rộng mức thỏa thuận/quy định của Công ty (CTY, DN) thì phần cao rộng đó sẽ bị loại ra ngoài chi phí (CP) được trừ.

+ Phải xác định được mức chi phù hợp và phải chăng cho từng lao động/từng bộ phận 

+ Nếu Công ty (CTY, DN) các bạn sử dụng mẫu mã khoán chi thì chúng ta tính ra mức chi trên bảng lương của từng tháng.

+ Nếu Công ty (CTY, DN) các bạn sử dụng mẫu mã chi theo tiêu dùng thực tế (mua phiếu ăn xuất ăn, mua xăng xe, mua hóa đơn điện thoại/trả sau) thì các khoản chi này phải có hóa đơn chứng từ mang tên công ty, địa chỉ, MST công ty và thanh toán đầy đủ, đúng quy định.

3.3. Chi phí tiền ngôi nhà tại cho người lao động:

Trường hợp Công ty (CTY, DN) ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền ngôi nhà do Công ty (CTY, DN) trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).3.4. Công tác phí:

– Trường hợp 1: Chi công tác phí theo chứng từ phát sinh:

+ Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí (CP) đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax). 

+ Nếu ko hề đầy đủ hóa đơn chứng từ sẽ bị loại ra ngoài chi phí (CP) được trừ.

– Trường hợp 2: Công tác phí khoán

+ Thực hiện nay đúng theo quy định tài chính hoặc quy định nội bộ của Công ty (CTY, DN) thì được tính vào chi phí (CP) được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

+ Nếu Công ty (CTY, DN) chi tiền công tác phí cao rộng mức khoán đã quy định sẽ phần cao rộng đó sẽ bị loại ngoài chi phí (CP) được trừ

+ Với ngôi trường hợp công tác phí khoán thì các khoản chi phí (CP) phát sinh trong quá trình đi công tác như tiền đi lại, tiền thuê chỗ ở… sẽ chẳng cần hóa đơn mà vẫn tính vào chi phí (CP) được trừ.

3.5. Các khoản bảo đảm ko buộc phải:
– Sẽ ko được trừ: Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo đảm hưu trí tự nguyện, bảo đảm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội, về bảo đảm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất phúc lợi xã hội (bảo đảm xã hội, bảo đảm hưu trí bổ sung buộc phải), quỹ bảo đảm y tế và quỹ bảo đảm thất nghiệp cho người lao động. 

– Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất phúc lợi xã hội, mua bảo đảm hưu trí tự nguyện, bảo đảm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí (CP) được trừ ngoài những việc ko vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều khiếu nại hưởng trọn và mức hưởng trọn tại một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Quy chế của công ty.

– Doanh nghiệp ko được tính vào chi phí (CP) đối với các Khoản chi cho Chapter TậpTậptrình tự nguyện nêu trên nếu Công ty (CTY, DN) ko thực hiện nay đầy đủ các trách nhiệm và trách nhiệm về bảo đảm buộc phải cho người lao động (bao gồm ngôi trường hợp nợ tiền bảo đảm buộc phải).”

(Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2022/TT-BTC)

3.6. Các khoản chi có tính chất phúc lợi:

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, tin vui của bạn dạng thân mình và gia đình người lao động; chi nghỉ ngơi mát, chi bổ sung Điều trị; chi bổ sung bổ sung kĩ năng và kĩ năng tiếp thu kĩ năng và kĩ năng tại cơ sở đào tạo; chi bổ sung gia đình người lao động bị ảnh hưởng trọn bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong tiếp thu kĩ năng và kĩ năng; chi bổ sung chi phí (CP) đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo đảm tai nạn, bảo đảm sức mạnh mạnh khoắn, bảo đảm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo đảm nhân thọ cho người lao động, bảo đảm hưu trí tự nguyện cho người lao động chỉ dẫn tại mục 3.5 nêu trên) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. 

=> Đây là những khoản chi được trừ tuy nhiên bị đánh giá

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên ko thật 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện nay trong năm tính thuế (tax) của Công ty (CTY, DN).

Ví dụ: như năm 2022: Công ty Thiên Ưng thực tế chi trả 1,2 tỷ tiền lương.

 => Mức được trừ của các khoản phúc lợi tối đa là: 1,2 tỷ : 12 tháng = 100 triệu. 

+ Nếu chi vượt 100 triệu thì loại phần vượt. Ví dụ chi 110 triệu: thì được trừ 100 triệu. Loại 10 triệu

+ Nếu chi bởi hoặc bên dưới 100 triệu thì được trừ tất

3.7. Chi phí tiếp quan lại quý khách khứa hàng: 
– Các khoản chi phí (CP) tiếp quan lại quý khách khứa hàng (đối tác, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng), chi phí (CP) tổ chức hội nghị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (thuê mặt bởi, mua bánh, thức ăn, nước uống…) nếu thực tế liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của Công ty (CTY, DN) và có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán đúng quy định thì được tính vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng.

– Lưu ý:

+ Nếu khoản chi tiếp quan lại quý khách khứa hàng này ko liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà là tiêu dùng cá nhân thì sẽ bị loại ngoài chi phí (CP) được trừ.
– Chi phí tiếp quan lại quý khách khứa hàng ko biến thành đánh giá từ ngày 1/1/2015 Tính từ lúc lúc Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thực thi hiện hành.

3.8. Tiền thưởng

Thưởng năng lực, Thưởng doanh số, thưởng thâm niên, Lương tháng 13/thưởng tết âm lịch, thưởng tết dương lịch, Thưởng lễ: 30/4, 1/5, 2/9

Được ghi cụ thể điều khiếu nại hưởng trọn và mức hưởng trọn tại HĐLĐ, Thỏa ước lao động, Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng… thì được tính vào chi phí (CP) được trừ.

4. Chi phí khấu ngốn tài sản cố định:
– Sẽ bị loại nếu:
+ Không sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ. Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại Công ty (CTY, DN) như: ngôi nhà nghỉ ngơi giữa ca, ngôi nhà ăn giữa ca, ngôi nhà thay quần áo, Tolet, phòng hoặc trạm y tế để thăm khám xét chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các thiết bị, thiết kế bên trong bên trong đủ điều khiếu nại là tài sản cố định lắp đặt trong ngôi nhà nghỉ ngơi giữa ca, ngôi nhà ăn giữa ca, ngôi nhà thay quần áo, Tolet, phòng hoặc trạm y tế để thăm khám xét chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, ngôi nhà để xe, xe đưa đón người lao động, ngôi nhà tại trực tiếp cho người lao động được trích khấu ngốn tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax).
+ Chi khấu ngốn đối với tài sản cố định ko hề giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính). Ví dụ như lúc mua xe là phải đăng ký tên DN, làm thủ tục ”sang tên đổi chủ”…
+ Chi khấu ngốn đối với tài sản cố định ko được cai quản lý, theo dõi, định khoản trong sổ sách kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN) theo chế độ cai quản lý tài sản cố định và định khoản kế toán tài chính hiện nay hành.
+ Khấu ngốn đối với tài sản cố định đã khấu ngốn ko hề giá trị.
+ Phần trích khấu ngốn vượt mức quy định hiện nay hành của Bộ Tài chính về chế độ cai quản lý, sử dụng và trích khấu ngốn tài sản cố định. (Vượt khuông quy định tại Phụ lục 1 của TT 45/2013/TT-BTC)
– Phần trích khấu ngốn tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho marketing thương mại vận tải Khách hàng, marketing thương mại du lịch, hotel; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho marketing thương mại ô tô). Ví dụ: cty bạn oder xe ô tô nguyên giá 2 tỷ mà DN bạn ko KD vận tải, du lịch, KS thì phải loại 400tr ra ngoài chi phí (CP) được trừ.
Trường hợp Công ty (CTY, DN) có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn lại của xe được xác định bởi nguyên giá thực mua tài sản cố định trừ (-) số khấu ngốn lũy kế của tài sản cố định theo chế độ cai quản lý sử dụng và trích khấu ngốn tài sản cố định tính đến thời điểm chuyển nhượng, thanh lý xe.

Ví dụ: Tác giẩ có mua xe ô tô bên dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ đồng, công ty trích khấu ngốn 1 năm sau đó thực hiện nay thanh lý. Số khấu ngốn theo chế độ cai quản lý sử dụng và trích khấu ngốn tài sản cố định là một trong những trong tỷ đồng (thời gian trích khấu ngốn là 6 năm theo văn bạn dạng về khấu ngốn tài sản cố định). Số trích khấu ngốn theo chính sách thuế (tax) được tính vào chi phí (CP) được trừ là một trong những trong,6 tỷ đồng/6 năm = 267 triệu đồng. Tác giẩ thanh lý buôn bán xe là 5 tỷ đồng.
Thu nhập từ thanh lý xe: 5 tỷ đồng – (6 tỷ đồng – 1 tỷ đồng) = đồng”

 

5. Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, … 
– Chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí (CP) phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ tuy nhiên tối đa ko thật 3 năm. ( vậy là công cụ dụng cụ ko được phân bổ quá 3 năm – nếu ko phần chi phí (CP) từ năm thứ 4 trở đi sẽ bị loại ra ngoài chi phí (CP) được trừ)6. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân (Thuê ngôi nhà, thuê xe…) ko hề đầy đủ giấy tờ, chứng từ bên dưới đây:

– Khi Công ty (CTY, DN) thuê tài sản của cá nhân thì sẽ ko hề hóa đơn tuy nhiên riêng với ngôi trường hợp ko hề hóa đơn này Công ty (CTY, DN) cũng chẳng cần thiết phải lập bảng kê 01/TNDN nữa (Theo TT 96/2015/TT-BTC.)

– Để được tính vào chi phí (CP) được trừ Công ty (CTY, DN) cần có đủ giấy tờ theo từng trưởng hợp thỏa thuận trên hợp đồng như sau:

Trường hợp:
Trên hợp đồng thể hiện nay cá nhân nộp thuế (tax)

Trường hợp:
Trên hợp đồng thể hiện nay Doanh nghiệp nộp thuế (tax)

+ Hợp đồng thuê tài sản
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản

+ Hợp đồng thuê tài sản.
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản
+ Chứng từ nộp thuế (tax) thay cho cá nhân.

 

Trường hợp này được tính cả tiền nộp thuế (tax) thay cho cá nhân vào chi phí (CP) được trừ

– Nếu ko hề đầy đủ các giấy tờ chứng từ trên sẽ bị loại ngoài chi phí (CP) được trừ.Tác giẩ lưu ý các bạn:6.1. Phần chi phí (CP) thuê tài sản vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước sẽ bị loại ngoài chi phí (CP) được trừ

Ví dụ 10: Công ty Tác giẩ thuê ngôi nhà làm văn phòng trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê ngôi nhà được định khoản vào chi phí (CP) mỗi năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê ngôi nhà mỗi năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng ko được tính vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax).

 

6.2. Đối với chi phí (CP) sửa chữa tài sản đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí (CP) sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép định khoản vào chi phí (CP) hoặc phân bổ dần vào chi phí (CP) tuy nhiên thời gian tối đa ko thật 03 năm.6.3. Đối với khoản Chi phí tiền điện, tiền nước mang tên chủ ngôi nhà: (tức là hóa đơn ko mang tên DN)

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, marketing thương mại ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước ko hề đủ chứng từ thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:

a) Trường hợp Công ty (CTY, DN) thuê địa điểm sản xuất marketing thương mại trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho ngôi nhà sản xuất điện, nước ko hề các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất marketing thương mại.

b) Trường hợp Công ty (CTY, DN) thuê địa điểm sản xuất marketing thương mại thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất marketing thương mại ko hề chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất marketing thương mại phù phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất marketing thương mại. 

(Thông tư 96/2015/TT-BTC đã bỏ QĐ Phải lập bảng kê 02/TNDN)

7. Chi phí lãi vay:- Phần chi phí (CP) trả lãi tiền vay vốn sản xuất marketing thương mại của đối tượng ko phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính tài chính vượt quá 150% mức lãi suất cơ bạn dạng do Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố tại thời điểm vay. (Tức là đánh giá 1,5 lần so với mức lãi suất của Ngân mặt hàng NNVN)

Ví dụ: Tác giẩ vay của tư vấn viên cấp dưới hoặc 1 cá nhân nào đó 100 triệu, với lãi suất 2%/tháng => Mỗi tháng Tác giẩ phải trả 2tr tiền lãi vay.
Nhưng tại thời điểm đó mức lãi suất của Ngân mặt hàng đất nước VN, công bố trên trang web sbv.gov.vn là một trong những trong%/tháng.
Vậy là Tác giẩ chỉ được tính vào chi phí (CP) được trừ: 150% của 1% bởi 1,5%.
=> Tiền lãi vay được trừ = 1,5% x 100 triệu = 1,5 triệu
=> Tác giẩ bị loại 500.000 tiền chi phí (CP) lãi vay ra ngoài chi phí (CP) được trừ.
(Với mức lãi suất Ngân mặt hàng công bố 1%/tháng thì DN được tính vào chi phí (CP) được trừ ko hề nếu trả lãi cho cá nhân ko thật 1,5%/tháng)

– Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với Công ty (CTY, DN) tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của Công ty (CTY, DN) bao gồm ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) đã đi vào sản xuất marketing thương mại. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Ví dụ: Tác giẩ đăng ký vốn điều lệ trên GPĐKKD là 2 tỷ. Thực góp là một trong những trong,5 tỷ => Còn thiếu 500 triệu.
giờ cần thêm vốn để KD Thiên Ưng đi vay thêm 700 triệu lãi suất 1%/tháng.
=> Vậy là chi phí (CP) lãi vay của 500 triệu (số vốn Điệu lệ còn thiếu) ko được tính vào chi phí (CP) được trừ.
chi phí (CP) lãi vay của 200tr còn lại của 700tr được tính vào chi phí (CP) đc trừ.

8. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính ko được trừ bao héc tàm tất cả: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký marketing thương mại, vi phạm chế độ kế toán tài chính thống kê, vi phạm pháp luật về thuế (tax) cả về tiền chậm nộp thuế (tax) theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Chú ý: tiền phạt vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí (CP) được trừ

9. Chi lăng xê, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi bổ sung tiếp thị, chi bổ sung chi phí (CP); chi cho, biếu, tặng mặt hàng hóa, dịch vụ cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

Từ năm 2015 ko hề đánh giá chi phí (CP) này nữa.

10. Chi phí nguyên vật liệu vượt định mức: sẽ bị loại

Phần chi vượt định mức tiêu ngốn nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, mặt hàng hoá đối với một số nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, product đã được Nhà nước phát hành định mức.

Trước 6/8/2015, tức là trước Khi thông tư 96/2015 có hiệu lực thực thi hiện hành thì: Theo điểm 2.3 của của TT 78/2014/TT-BTC thì:

Chi nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, product phần vượt mức tiêu ngốn phù hợp và phải chăng sẽ bị loại

Doanh nghiệp tự xây dựng, cai quản lý định mức tiêu ngốn nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, product sử dụng vào sản xuất, marketing thương mại. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại Công ty (CTY, DN).

Trường hợp một số nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, product Nhà nước đã phát hành định mức tiêu ngốn thì thực hiện nay theo định mức của Nhà nước đã phát hành.

=> Nhưng thông tư 96/2015 đã kho bãi Bỏ quy định Công ty (CTY, DN) tự xây dựng, cai quản lý định mức tiêu ngốn nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, mặt hàng hoá sử dụng vào sản xuất, marketing thương mại làm cơ sở xác định chi nguyên nhiên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, mặt hàng hoá phần vượt mức tiêu ngốn phù hợp và phải chăng ko được tính vào chi phí (CP) được trừ. (Theo công văn Số: 2512 /TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế (tax) TNDN.)

11. Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ko tuân theo đúng quy định hiện nay hành.
Tác giẩ xin chúc các bạn làm tốt

Là một kế toán tài chính thuế (tax) giỏi các bạn sẽ biết cách biến một phần những chi phí (CP) ko được trừ hoặc đánh giá trên thành những chi phí (CP) phù hợp và phải chăng được trừ.
Kế toán chúng ta cùng phấn đấu để cách “khôi lỏi” theo Bác thuế (tax) (Tax) nha.

Ngoài các khoản chi phí (CP) nêu trên ra, trong Công ty (CTY, DN) còn rất nhiều các khoản chi phí (CP) khác làm cho các bạn hoặc lăn tăn ko biết nó thuộc loại nào, có được tính vào chi phí (CP) được trừ Hay là ko?

Tác giẩ mời các bạn tham khảo bài bác luận:Các tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #khoản #chi #phí #ko #được #trừ #Khi #tính # thuế (tax) #TNDN #năm