Contents

Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 00:27:52 )

306

Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN đang được quy định tại điều 2 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại điều 11 của Thông tư 92/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BTC.

Dưới đây, Bài viết Tác giẩ sẽ tổng hợp các khoản thu nhập đó, gồm có:1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động cảm bắt gặp từ người sử dụng lao động, bao héc tàm tất cả:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công bên dưới các mẫu mã bởi tiền hoặc ko bởi tiền.

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp. Nhưng cũng có rất nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn thuế (tax) thu nhập cá nhân (tức là ko biến thành cộng vào để tính thuế (tax) TNCN). đầy đủ các khoản đó các bạn xem tại đây: Cách khoản thu nhập được miễn thuế (tax) TNCN từ tiền lương tiền tiền công
+ Tiền thù lao cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã như: tiền hoả hồng đại lý buôn bán sản phẩm hóa, tiền hoả hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập, chuyên môn; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các phát động và sinh hoạt giải trí giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ lăng xê; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

+ Tiền cảm bắt gặp từ tham gia cộng đồng marketing thương mại, hội đồng cai quản trị Công ty (CTY, DN), ban đánh giá Công ty (CTY, DN), ban cai quản lý dự án, hội đồng cai quản lý, các cộng đồng, hội công việc và nghề nghiệp và các tổ chức khác.

+ Các khoản lợi ích bởi tiền hoặc ko bởi tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế (tax) được hưởng trọn bên dưới mọi mẫu mã.

+ Các khoản thưởng bởi tiền hoặc ko bởi tiền bên dưới mọi mẫu mã, bao gồm thưởng bởi cớ khoán.
=> Về cách tính thuế (tax) TNCN từ tiền lương tiền công thì các bạn xem tại đây: Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân mới nhất năm 20212. Thu nhập từ marketing thương mại

Thu nhập từ marketing thương mại là thu nhập có được từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong các lĩnh vực sau:

– Thu nhập từ sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề marketing thương mại theo quy định của pháp luật như: sản xuất, marketing thương mại product; xây dựng; vận tải; marketing thương mại ăn uống; marketing thương mại dịch vụ, bao gồm dịch vụ cho thuê ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

– Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ko đáp ứng đủ điều khiếu nại được miễn thuế (tax) chỉ dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111. 
=> Về cách tính thuế (tax) từ marketing thương mại các bạn vui lòng tham khảo tại đây: Cách tính thuế (tax) khoán cho cá nhân marketing thương mại
3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã như:

– Tiền lãi cảm bắt gặp từ việc cho các tổ chức, Công ty (CTY, DN), hộ gia đình, cá nhân marketing thương mại, group cá nhân marketing thương mại vay.

– Cổ tức cảm bắt gặp từ việc góp vốn mua cổ phần.

– Lợi tức cảm bắt gặp do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, liên minh xã, liên doanh, hợp đồng liên minh marketing thương mại và các mẫu mã marketing thương mại khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức cảm bắt gặp do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp luật. 

Lưu ý: Không tính vào thu nhập chịu thuế (tax) từ đầu tư vốn đối với lợi tức của Công ty (CTY, DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.(Theo Khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

– Phần tăng thêm của giá trị vốn góp cảm bắt gặp Khi giải thể Công ty (CTY, DN), chuyển đổi mô hình phát động và sinh hoạt giải trí, chia, tách, sáp nhập, thống nhất Công ty (CTY, DN) hoặc Khi rút vốn.

– Thu nhập cảm bắt gặp từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo chỉ dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

– Các khoản thu nhập cảm bắt gặp từ đầu tư vốn bên dưới các mẫu mã khác bao gồm ngôi trường hợp góp vốn đầu tư bởi bảo vật, bởi danh tiếng, bởi quyền sử dụng đất, bởi phát minh, sáng chế.

– Thu nhập từ cổ tức trả bởi cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

=> đầy đủ về cách tính thuế (tax) các bạn xem tại đây: Cách tính thuế (tax) TNCN từ đầu tư vốn
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân cảm bắt gặp bao héc tàm tất cả:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (cả về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng liên minh marketing thương mại, liên minh xã, quỹ tín dụng dân chúng, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác.

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao héc tàm tất cả: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật Công ty (CTY, DN) (theo Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BTC)

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bên dưới các mẫu mã khác.
=> đầy đủ về cách tính thuế (tax) các bạn xem tại đây: Cách tính thuế (tax) TNCN từ chuyển nhượng vốn
5. Thu nhập từ chuyển nhượng BDS

Thu nhập từ chuyển nhượng BDS là khoản thu nhập cảm bắt gặp từ việc chuyển nhượng BDS bao héc tàm tất cả:

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất.

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi nhà tại, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai.

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

– Thu nhập Khi góp vốn bởi BDS để thành lập Công ty (CTY, DN) hoặc tăng vốn sản xuất marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ việc ủy quyền cai quản lý BDS mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng BDS hoặc có quyền như người sở hữu BDS theo quy định của pháp luật.

– Các khoản thu nhập khác cảm bắt gặp từ chuyển nhượng BDS bên dưới mọi mẫu mã.

6. Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc bảo vật mà cá nhân cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã sau đây:

– Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.

– Trúng thưởng trong các mẫu mã khuyến mại Khi tham gia mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

– Trúng thưởng trong các mẫu mã cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các mẫu mã trúng thưởng khác do các tổ chức tài chính tài chính, cơ quan lại hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

7. Thu nhập từ bạn dạng quyền

Thu nhập từ bạn dạng quyền là thu nhập cảm bắt gặp Khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau:

– Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ thực hiện nay theo quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bạn dạng chỉ dẫn liên quan lại, bao héc tàm tất cả:

+ Đối tượng quyền tác giả bao héc tàm tất cả các tác phẩm văn học tập, tác phẩm thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, hợp lý tập; đối tượng quyền liên quan lại đến quyền tác giả bao héc tàm tất cả: ghi hình, ghi âm trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang trình được mã hoá.

+ Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao héc tàm tất cả sáng chế, mẫu mã công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp buôn bán dẫn, bí mật marketing thương mại, thương hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

+ Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

– Đối tượng của chuyển giao công nghệ thực hiện nay theo quy định tại Điều 7 của Luật Chuyển giao công nghệ, bao héc tàm tất cả:

+ Chuyển giao các bí quyết chuyên môn.

+ Chuyển giao kĩ năng và kĩ năng chuyên môn về công nghệ bên dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp chuyên môn, công thức, thông số chuyên môn, bạn dạng vẽ, sơ đồ chuyên môn, trình máy tính, thông tin dữ liệu.

+ Chuyển giao giải pháp phù hợp và phải chăng hóa sản xuất, đổi mới công nghệ.

Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ nêu trên cả về ngôi trường hợp chuyển nhượng lại.

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là phát động và sinh hoạt giải trí thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều khiếu nại của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân cảm bắt gặp từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, cả về ngôi trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân cảm bắt gặp theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

– Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao héc tàm tất cả: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức tài chính tài chính, cơ sở marketing thương mại bao héc tàm tất cả: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, liên minh xã, công ty hợp danh, hợp đồng liên minh marketing thương mại; vốn trong Công ty (CTY, DN) tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân; vốn trong các cộng đồng, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở marketing thương mại nếu là Công ty (CTY, DN) tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân.

– Đối với nhận thừa kế là BDS bao héc tàm tất cả: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn sát với đất; quyền sở hữu ngôi nhà, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai; phong cách thiết kế và các công trình xây dựng gắn sát với đất, bao gồm công trình xây dựng tạo hình trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác cảm bắt gặp từ thừa kế là BDS bên dưới mọi mẫu mã; trừ thu nhập từ thừa kế là BDS theo chỉ dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

–  Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan lại cai quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, bao gồm sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, bao gồm du thuyền; tàu cất cánh; súng săn, súng thể thao.

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân cảm bắt gặp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao héc tàm tất cả: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức tài chính tài chính, cơ sở marketing thương mại bao héc tàm tất cả: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, liên minh xã, công ty hợp danh, hợp đồng liên minh marketing thương mại, vốn trong Công ty (CTY, DN) tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân, vốn trong các cộng đồng, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở marketing thương mại nếu là Công ty (CTY, DN) tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là BDS bao héc tàm tất cả: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn sát với đất; quyền sở hữu ngôi nhà, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai; phong cách thiết kế và các công trình xây dựng gắn sát với đất, bao gồm công trình xây dựng tạo hình trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác cảm bắt gặp từ thừa kế là BDS bên dưới mọi mẫu mã; trừ thu nhập từ quà tặng là BDS chỉ dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan lại cai quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, bao gồm sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, bao gồm du thuyền; tàu cất cánh; súng săn, súng thể thao.

FULL Hướng dẫn Mẹo Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022

Link Download Google Drive File phần mềm Các khoản thu nhập chịu thuế (tax) TNCN (phải tính đóng thuế (tax)) 2022 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #khoản #thu #nhập #chịu # thuế (tax) #TNCN #phải #tính #đóng # thuế (tax)