Contents

Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 18:46:14 )

229

Giảm giá mặt hàng buôn bán là khoản giảm trừ cho người sử dụng do product ko an toàn cỏi phẩm chất, sai quy định hoặc lỗi thời thị hiếu. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng mẫu mã giảm giá dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, thuế (tax) GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế (tax) GTGT.
1. Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo Thông tư 200:

1.1. Tài khoản sử dụng: 
– Tài khoản 5213 – Giảm giá mặt hàng buôn bán: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng do sản phẩm product dịch vụ cung cấp ko an toàn cỏi quy định tuy nhiên chưa được phản ánh trên hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm product, cung cấp dịch vụ trong kỳ
– Kết cấu: Tăng bên Nợ TK, giảm bên Có, cuối kỳ ko hề số dư.
– Bên buôn bán sản phẩm thực hiện nay kế toán tài chính giảm giá mặt hàng buôn bán theo những nguyên lý sau:

+ Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm đã thể hiện nay khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng là khoản giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải thanh toán (giá buôn bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì Công ty (CTY, DN) (bên buôn bán sản phẩm) ko dùng đến tài khoản này, doanh thu buôn bán sản phẩm phản ánh theo giá đã giảm (doanh thu thuần).

+ Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau sau Khi buôn bán sản phẩm (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do mặt hàng buôn bán ko an toàn cỏi, mất phẩm chất…

– Lưu ý: Trường hợp xuất mặt hàng tồn kho để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).

Cụ thể chi tiết các bạn xem tại đây: Cách định khoản mặt hàng khuyến mại lăng xê.

1.2. Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán trong các ngôi trường hợp cụ thể:

– Trường hợp 1: Giảm giá ngay Khi buôn bán sản phẩm
(Áp dụng cho các ngôi trường hợp như: tổ chức trình khuyến mại, giảm giá có đăng ký theo luật khuyến mại với sở công thương, hoặc giải phòng mặt hàng tồn kho: mặt hàng lỗi, sắp ko hề date…)

Xem thêm: Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương

 

Đối với bên buôn bán
(Bên thực hiện nay giảm giá)

Đối với bên mua
(Bên được hưởng trọn khoản giảm giá)

Khi lập hóa đơn

Giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm

 

Khi định khoản

Kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã 
giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần)
và ko phản ánh riêng số giảm giá.
Nợ TK 111,112,131: Tổng số tiền thanh toán
Có 511: Doanh thu thuần (đã giảm)
Có 3331: thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra (nếu có)

Kế toán phản ánh giá trị mặt hàng mua
theo giá đã giảm
Nợ TK 152, 153, 154, 156… giá trị mặt hàng

(theo giá đã giảm)

Nợ TK 1331: thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào được khấu trừ

(nếu có)

Có 111,112,131: Tổng số tiền thanh toán

Ví dụ

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có 1 chiếc Tủ lạnh LG là product bị ko an toàn cỏi chất lượng. Có giá buôn bán niêm yết là: 11.000.000 (chưa VAT).

Để buôn bán tốt chiếc Tủ lạnh LG, công ty Thiên Ưng đã quyết định giảm 3.000.000/ giá chưa VAT

=> Ngày 12/1/2021, Công ty đã buôn bán chiếc tỷ lạnh này cho công ty Bảo An. Công ty Tác giẩ xuất hóa đơn như sau:

+ Đơn giá (ghi giá đã giảm): 8.000.000

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 800.000

+ Tổng thanh toán: 8.800.000

-> Công ty Bảo An đã thanh toán bởi tiền mặt.

Định Khoản giảm
giá mặt hàng buôn bán
theo ví dụ:

Nợ TK 111: 8.800.000
Có 511: 8.000.000
Có 3331: 800.000

Nợ TK 156: 8.000.000
Nợ TK 1331: 800.000
Có 111: 8.800.000

Xem thêm: Cách định khoản mặt hàng buôn bán bị trả lại

– Trường hợp 2: Giảm giá sau Khi buôn bán sản phẩm

 

Đối với bên buôn bán 
(Bên thực hiện nay giảm giá)

Đối với bên mua 
(Bên được hưởng trọn khoản giảm giá)

Khi lập hóa đơn

Khi buôn bán sản phẩm Công ty (CTY, DN) đã xuất hóa đơn, giao mặt hàng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng,
sau đó phát tạo hình mặt hàng hoá ko an toàn cỏi, mất phẩm chất
Hay là ko đúng quy định theo quy định trong hợp đồng tài chính tài chính
thì 2 bên lập biên bạn dạng xác nhận mặt hàng lỗi, ko an toàn cỏi chất lượng…Sau đó, Bên bên xuất hóa đơn chiều chỉnh giảm đơn giá

 

 

Xem thêm: Cách viết hóa đơn giảm giá mặt hàng buôn bán

Khi định khoản

Kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá
để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp
+/ Căn căn vào hóa đơn điều chỉnh giảm giá, định khoản:

Nợ TK TK 5213 – Giảm giá mặt hàng buôn bán (giá chưa có thuế (tax))

Nợ TK TK 333 – thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra (Nếu có)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng số tiền giảm giá).

+/ Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ sang tài khoản 511 – “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của lượng sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện nay trong kỳ báo cho biết giải trình.

Nợ TK 511 – Doanh thu

Có TK 5213 – Giảm giá mặt hàng buôn bán

Trường hợp khoản giảm giá mặt hàng buôn bán cảm bắt gặp sau lúc mua mặt hàng, kế toán tài chính phải căn cứ vào tình hình biến động của mặt hàng tồn kho để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán tốt hưởng trọn dựa trên số mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ hoặc đã xác định là tiêu thụ trong kỳ:

Nợ TK các TK 111, 112, 331…

Có các TK 152, 153, 154, 156… (giá trị khoản GGHB của số mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ trong kỳ)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị khoản GGHB của số mặt hàng tồn kho đã tiêu thụ trong kỳ).

Có 1331: thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào được khấu trừ (Nếu có)

Ví dụ

Ví dụ: 

Ngày 28/01/2021, Công ty Thiên Ưng buôn bán sản phẩm cho công ty Hoàng Long:

+ Tên product: Tivi Samsung

+ Số lượng: 2 chiếc

+ Đơn giá chưa VAT: 20.000.000/chiếc

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 2.000.000/chiếc

=> Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn và giao mặt hàng cho công ty Hoàng Long 

=> Công ty Hoàng Long đã nhập kho product và thanh toán bởi chuyển khoản đủ số tiền 44.000.000đ

Ngày 31/01/2021: Công ty Hoàng Long đã xuất 1 chiếc tivi đưa vào sử dụng cho bộ phận cai quản lý

Ngày 05/02/2021: Công ty Hoàng Long phát hiện nay ti vi có dấu hiệu ko an toàn cỏi chất lượng. Hai bên lập biên bạn dạng xác nhận cả 2 chiếc Tivi Samsung mua ngày 02/01/2021 đều bị lỗi. Để công ty Hoàng Long tiếp tục mua mặt hàng, công ty Thiên Ưng đã chấp nhận giảm giá mặt hàng buôn bán: 2.000.000/chiếc/giá chưa VAT

Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá như sau:

Tên Hàng hóa – DV

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

Điều chỉnh giảm đơn giá của Tivi Samsung
Theo hóa đơn số… ký hiệu… ngày…

2

2.000.000

4.000.000

(Do mặt hàng lỗi ko an toàn cỏi chất lượng)

 

 

 

 

 

Cộng tiền mặt hàng

4.000.000

 

 

Tiền thuế (tax) (Tax)

4.000.000

 

 

Tổng thanh toán

44.000.000

Công ty Thiên Ưng đã thanh toán khoản giảm giá trên bởi tiền mặt

Định Khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo ví dụ:

Ngày 28/01/2021: Khi buôn bán sản phẩm

Bút toán doanh thu:

Nợ TK 112: 44.000.000

Có 511: 40.000.000

Có 3331: 4.000.000

Bút toán giá vốn: theo pp tính giá xuất kho DN áp dụng

Ngày 05/02/2021: Khi giảm giá

Nợ TK 5213: 4.000.000

Nợ TK 3331: 4.000.000

Có 111: 4.400.000

Cuối kỳ, Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 511: 4.000.000

Có 5213: 4.000.000

Ngày 28/01/2021: lúc mua mặt hàng

Nợ TK 156: 40.000.000

Nợ TK 1331: 4.000.000

Có 112: 44.000.000

Ngày 31/01/2021: Xuất 1 chiếc Tivi ra sử dụng:

Nợ TK 242: 20.000.000

Có 156: 20.000.000

Ngày 05/02/2021: Khi nhận giảm giá

Nợ TK 111: 4.400.00

Có 156: 2.000.000 (1 chiếc tồn kho)

Có 242: 2.00.000 (1 chiếc đã xuất dùng)

Có 1331: 400.000

2. Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo Thông tư 133:

– Thông tư 133 ko hề tài khoản giảm giá mặt hàng buôn bán. Khi phát sinh khoản giảm giá mặt hàng buôn bán kế toán tài chính định khoản vào Bên Nợ TK của tài khoản 511

(TT 133 ko hề các tài khoản giảm trừ doanh thu như thông tư 200)

– Khi phát sinh khoản giảm giá mặt hàng buôn bán kế toán tài chính định khoản tương tự như phần chỉ dẫn tại thông tư 200 nêu trên (Chỉ cần thay Nợ TK 5213 thành Nợ TK 511 là được)

Xem thêm : cách định khoản chiết khấu thương mại

Kế Toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt, có chỗ nào các bạn chưa hiểu cứ để lại comment nhé, Kế Toán Thiên Ưng sẽ giải đáp.
 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán theo TT 133 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #giảm #giá #mặt hàng #buôn bán #theo #và