Contents

Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 11:25:21 )

385

Tài khoản 151 dùng để phản ánh trị giá của các loại product, vật tư (nguyên nhiên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; product) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) tuy nhiên đến cuối kỳ vẫn còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến kho bãi hoặc đã về đến Công ty (CTY, DN) tuy nhiên đang chờ kiểm nhận nhập kho.

Hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) tuy nhiên chưa nhập kho, bao héc tàm tất cả:

– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán tuy nhiên còn để ở kho người buôn bán, ở bến cảng, bến kho bãi hoặc đang trên đường vận chuyển;

– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến Công ty (CTY, DN) tuy nhiên đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.

1. Nguyên tắc định khoản TK 151:

– Kế toán mặt hàng mua đang đi đường được ghi nhận trên Tài khoản 151 theo nguyên lý giá gốc.

– Mỗi ngày, Khi cảm bắt gặp hóa đơn mua mặt hàng tuy nhiên mặt hàng chưa về nhập kho, kế toán tài chính chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng tài chính tài chính và lưu hóa đơn vào tập giấy tờ riêng: “Hàng mua đang đi đường”.

Trong kỳ, nếu mặt hàng về nhập kho, kế toán tài chính căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua mặt hàng ghi sổ trực tiếp vào các Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, Tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, Tài khoản 156 “Hàng hóa”.

– Nếu cuối kỳ mặt hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua mặt hàng ghi vào Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường”. Kế toán phải mở chi tiết để theo dõi mặt hàng mua đang đi đường theo từng chủng loại product, vật tư, từng lô mặt hàng, từng hợp đồng tài chính tài chính.

2. Kết cấu của Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Bên Nợ TK

TK 151

Bên Có

– Trị giá product, vật tư đã mua đang đi đường;

– Kết chuyển trị giá thực tế của product, vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định 26 kỳ).

 

– Trị giá product, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Kết chuyển trị giá thực tế của product, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ TK: Trị giá product, vật tư đã mua tuy nhiên còn đang đi đường (chưa về nhập kho Công ty (CTY, DN)).

 

 

3. Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133

a) Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
– Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào hóa đơn mua mặt hàng của các loại mặt hàng mua chưa về nhập kho, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 151 – Hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán; hoặc
Có các TK 111, 112, 141,…

– Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị mặt hàng mua cả về thuế (tax) GTGT
– Sang kỳ sau, Khi mặt hàng về nhập kho, căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ
Nợ TK TK 156 – Hàng hóa

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

– Trường hợp sang kỳ sau product, vật tư đã mua đang đi đường ko nhập kho mà giao thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo hợp đồng tài chính tài chính tại phương tiện, tại kho người buôn bán, tại bến cảng, bến kho bãi, hoặc gửi thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, gửi buôn bán đại lý, ký gửi, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán; hoặc
Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

– Trường hợp mặt hàng mua đang đi đường bị ngốn hụt, mất mát phát hiện nay ngay Khi phát sinh hoặc Khi kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bạn dạng về mất mát, ngốn hụt, kế toán tài chính phản ánh giá trị mặt hàng tồn kho bị mất mát, ngốn hụt, ghi:

Nợ TK TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

b) Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
– Đầu kỳ, kế toán tài chính căn cứ trị giá thực tế mặt hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tế của product, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

– Cuối kỳ, kế toán tài chính căn cứ vào hiệu quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của product, vật tư đã mua tuy nhiên chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi:

Nợ TK TK 151 – Hàng mua đang đi đường

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 151 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #Hàng #mua #đang #đi #đường #Theo