Contents

Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 11:58:04 )

371

Khi Công ty (CTY, DN) mua mặt hàng nhập vào thì kế toán tài chính phải định khoản, định khoản ra làm sao? Liệu có định khoản giống như Khi Công ty (CTY, DN) mua mặt hàng hoá thông thường Hay là ko?

Dưới đây kế toán tài chính Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn các bạn cách định khoản trong ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) mua mặt hàng nhập vào:Khi mua product Nhập khẩu: kế toán tài chính phải làm tờ khai Hải quan lại và đóng thuế (tax) NK, TTĐB (nếu có)
–   thuế (tax) (Tax) NK: Là một loại thuế (tax) mà một đất nước hoặc vùng lãnh thổ đánh vào product có cỗi mối cung cấp từ nước ngoài trong quá trình nhập vào. Khi mặt hàng về tới của khẩu thì các công chức hải quan lại sẽ tiến hành đánh giá product so với khai báo trong tờ khai hải quan lại đồng thời tính số thuế (tax) nhập vào phải thu theo các công thức tính thuế (tax) nhập vào đã quy định trước.
+ Để product được thông quan lại, lưu mặt hàng trong trong nước thì DN NK mặt hàng phải nộp thuế (tax) NK xong. TK SD: 3333.
–   thuế (tax) (Tax) Tiêu thụ đặc biệt: Là một loại thuế (tax) gián thu tính trên giá buôn bán đánh vào những product, dịch vụ cao cấp, xa xỉ hoặc có hại cho con người, cho xã hội mà đất nước cần giới hạn sản xuất và định phía tiêu dùng thông qua việc tác động lên giá cả. Ví dụ: Thuốc lá điếu, xì gà, Rượu, bia, Kinh doanh vũ ngôi trường, mat-xa, karaoke, gôn, marketing thương mại xổ số… TK SD: 3332
=> Hai loại thuế (tax) này (nếu có) sẽ được cộng vào giá gốc của HH

1. Định Khoản mặt hàng nhập vào:

Khi nhập vào vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ:
– Kế toán phản ánh giá trị vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ nhập vào bao héc tàm tất cả tổng số tiền phải thanh toán cho người buôn bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp (nếu có), ghi: 

Nợ TK TK 152, 153, 156, 211…

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) Bảo vệ môi ngôi trường
Có các TK 111, 112, 331…

– thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 1331 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 – thuế (tax) (Tax) GTGT mặt hàng NK

+ Khi nộp tiền thuế (tax) vào Ngân sách Nhà Nước – Căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN

Nợ TK TK 33312 – thuế (tax) (Tax) GTGT mặt hàng NK
Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.
Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)
Nợ TK TK 33381 – thuế (tax) (Tax) Bảo vệ môi ngôi trường
              Có TK1111/ TK1121

+ Để mặt hàng nhập vào về tới DN Nếu phát sinh CPMH, định khoản:
            Nợ TK TK156/152/153/211…
            Nợ TK TK1331 ( nếu có)
                        Có TK1111/ TK1121/ TK3312. Cách tính thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào, thuế (tax) TTĐB:
– Giá tính thuế (tax):
+, TH1: Giá tính thuế (tax) là giá CIF: là giá mua đã cả về chi phí (CP) vận tải (F), phí bảo đảm (I) (người sử dụng ko phải trả thêm chi phí (CP) nào khác).
   => Giá tính thuế (tax) = Giá CIF
+, TH2: Giá tính thuế (tax) là giá FOB: là giá mua chưa bao héc tàm tất cả chi phí (CP) vận tải (F), phí bảo đảm (I) (người sử dụng phải trả thêm chi phí (CP) vận tải và chi phí (CP) bảo đảm).
   => Giá tính thuế (tax) = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí (CP) bảo đảm (nếu có).-  thuế (tax) (Tax) nhập vào:

thuế (tax) (Tax) nhập vào

=

Số lượng

x

giá tính thuế (tax)

x

thuế (tax) suất thuế (tax) nhập vào.

–  thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt mặt hàng nhập vào: 

thuế (tax) (Tax) TTĐB mặt hàng nhập vào

=

Giá tính thuế (tax) TTĐB

x

thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) TTĐB

Trong đó:
+ Giá tính thuế (tax) TTĐB = Giá tính thuế (tax) nhập vào + thuế (tax) (Tax) nhập vào
+ thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) TTĐB: thuế (tax) suất của mặt mặt hàng chịu thuế (tax) quy định trong biểu thuế (tax).

thuế (tax) (Tax) GTGT
mặt hàng nhập vào

  =

Giá tính thuế (tax) +  thuế (tax) (Tax) nhập vào +  thuế (tax) (Tax) TTĐB(Nếu có)

x

% thuế (tax) suất
thuế (tax) GTGT

3. Cách xác định tỷ giá:

Tỷ giá dùng để định khoản doanh thu: là tỷ giá mua vào của Ngân mặt hàng thương mại điểm người nộp thuế (tax) mở tài khoản.

Tỷ giá dùng để định khoản chi phí (CP): là tỷ giá đẩy ra của Ngân mặt hàng thương mại điểm người nộp thuế (tax) mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán nước ngoài tệ.

Lưu ý:

​+ Tỷ giá trên tờ khai Hải Quan: chỉ dùng để tính thuế (tax) nhập vào và thuế (tax) GTGT mặt hàng Nhập khẩu

+ Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ xuất hiện nay những Khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ (Khi ghi nhận công nợ hoặc giá trị mặt hàng NK) So với tỷ giá thực tế Khi thanh toán.

Cách xác định tỷ giá để định khoản giá trị mặt hàng nhập vào: * TH 1: Thanh toán trước tất cả Khi nhận mặt hàng:* Khi Thanh toán trước: 

Nợ TK 331…: Lấy theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH điểm thực hiện nay giao dịch (A)

Có 112: Lấy theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH điểm thực hiện nay giao dịch (A)

– Khi nhận mặt hàng:

Nợ TK 152/153/156/211: Theo tỷ giá ghi sổ Khi thanh toán trước (A)

Có 3332: theo số tiền thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 3333: theo số tiền  thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 33381: theo số tiền  thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 331… Theo tỷ giá ghi sổ Khi thanh toán trước (A)

* TH 2: Thanh toán sau tất cả Khi nhận mặt hàng:* Khi nhận mặt hàng:

Nợ TK 152/153/156/211: Theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH giao dịch thường xuyên (B)

Có 3332: theo số tiền thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 3333: theo số tiền  thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 33381: theo số tiền  thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 331… Theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH giao dịch thường xuyên (B)

– Khi Thanh toán công nợ: 

Nợ TK 331…: Lấy theo tỷ giá ghi sổ 331 Khi nhận mặt hàng (B))

Nợ TK 635: Nếu có chênh lệch lỗ tỷ giá (tỷ giá thanh toán (C) > tỷ giá ghi sổ 331 (B))

Có 112: Lấy theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH điểm thực hiện nay giao dịch Khi thanh toán (C)Có 515: Nếu có chênh lệch lãi tỷ giá (tỷ giá thanh toán (C) < tỷ giá ghi sổ 331 (B))

* TH 3: Thanh toán nhiều lần: Ví dụ: Tổng số tiền phải thanh toán cho đơn mặt hàng là 100$

+ Thanh toán trước: 50$ + Thanh toán sau: 50$

* Khi Thanh toán trước 50$: 

Nợ TK 331…: 50$  X  tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH điểm thực hiện nay giao dịch (D)

Có 112: 50$  X  tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH điểm thực hiện nay giao dịch (D)

* Khi nhận mặt hàng:

Nợ TK 152/153/156/211: = (50$ x tỷ giá D) + (50$ x tỷ giá buôn bán $ của NH thực hiện nay giao dịch (E))

Có 3332: theo số tiền thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 3333: theo số tiền  thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 33381: theo số tiền  thuế (tax)  trên tờ khai HQ
Có 331… = (50$ x tỷ giá D) + (50$ x tỷ giá buôn bán $ của NH thực hiện nay giao dịch (E))

* Khi Thanh toán nốt 50$: 

Nợ TK 331…: Lấy theo tỷ giá ghi sổ Khi nhận mặt hàng (E)

Nợ TK 635: Nếu có chênh lệch lỗ tỷ giá (tỷ giá thanh toán (F) > tỷ giá ghi sổ 331 (E))

Có 112: Lấy theo tỷ giá buôn bán nước ngoài tệ của NH điểm thực hiện nay giao dịch Khi thanh toán (F)

Có 515: Nếu có chênh lệch lãi tỷ giá (tỷ giá thanh toán (F) < tỷ giá ghi sổ 331 (E))

   4. Bài tập ví dụ về Hàng nhập vào:
Ký Hợp Đồng nước ngoài thương nhập vào một lô product A với giá CIF là 40.000 USD, thuế (tax) NK 25%, thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào 10%.
Biết rằng:
+ Tỷ giá tính thuế (tax) trên tờ khai Hải Quan là: 21.500/USD
+ Mặt mặt hàng A: ko chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt
+ DN nhập vào tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ.Yêu cầu : Xác định thuế (tax) nhập vào và thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào:
1. Giá tính thuế (tax) ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
2. thuế (tax) (Tax) nhập vào: 
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3. thuế (tax) (Tax) GTGT mặt hàng NK:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên Nợ TK

331

Bên Có

Theo tỷ giá đích danh của từng chủ nợ
(TH có nhiều giao dịch (thanh toán nhiều lần) lấy Bình quân) (1)

 

Theo giá buôn bán của NH điểm DN mơ TK (hoặc của NH thường xuyên giao dịch) tại thời điểm đó (2)

 

Ứng trước

 

Tỷ giá giao dịch thực tế
(Là tỷ giá buôn bán của NH) (3)

 

Tỷ giá ghi sổ đích danh đối với số tiền đã ứng trước (4)

– Các tài khoản phản ánh tài sản ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh. (5)Riêng ngôi trường hợp tài sản được mua có liên quan lại đến giao dịch trả trước cho người buôn bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước cho người buôn bán (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản). (6)

Hướng dẫn cách định khoản lô mặt hàng NK trên:- TH1: Doanh nghiệp chưa thanh toán cho người buôn bán. Trả sau 15 ngày cảm bắt gặp mặt hàng:
+ Ngày 1/4/2021: Hoàn thành thủ tục HQ, Nộp đủ tiền thuế (tax) Nhập khẩu và thuế (tax) GTGT mặt hàng NK,  cảm bắt gặp mặt hàng.Căn cứ vào tờ khai HQ, giấy nộp tiền thuế (tax) bởi Tiền mặt, Tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng điểm DN mở TK là 1USD = 21.700 đồng, kế toán tài chính định khoản:
+ Giá trị product được xác định theo tỷ giá buôn bán đô của NH mở TK:
Nợ TK TK 156:  40.000 x 21.700 = 868.000.000 (5)
                        Có TK 331                                         868.000.000 đ. (2)
+ Các loại thuế (tax) liên quan lại:
–         thuế (tax) (Tax) Nhập khẩu :
Nợ TK TK 156:            215.000.000 đ. (5)
Có TK 3333               (40.000 x 21.500)*25% = 215.000.000 đ                                   
–         thuế (tax) (Tax) VAT mặt hàng nhập khấu :
Nợ TK TK 133                 107.500.000 đ          
            Có TK33312             (40.000 x 21.500 + 215.000.000)x10% =107.500.000 đ         
+ Nộp thuế (tax)
            Nợ TK TK3333               215.000.000 đ
            Nợ TK TK 33312            107.500.000 đ
                        Có TK 111                 322.500.000 đ
+ Ngày 15/4/2021: Thanh toán tiền cho Bên NCC nước ngoài:
(Tỷ giá buôn bán của NH điểm DN mua USD để chuyển cho NCC là 1USD = 21.600 đồng)
            Nợ TK TK331                  868.000.000 đ  (1)
                        Có TK112                  40.000 x 21.600 = 864.000.000 đ
                        Có TK 515                                                       4.000.000 đ- TH2: Doanh nghiệp đã ứng trước cho người buôn bán là 10.000 USD ngày 15/4/2021, mặt hàng về vào ngày 30/4/2021. Thanh toán nốt vào ngày 10/5/2021.+ Ngày 15/4/2021: Ứng trước tiền cho NNC
(Tỷ giá buôn bán của NH điểm DN mua $ để chuyển cho NCC là 1USD = 21.500 đồng)
            Nợ TK TK 331     10.000 x 21.500 = 215.000.000 đ  (3)
                        Có TK 112                             215.000.000 đ
+ Ngày 30/42021: Hoàn thành thủ tục HQ, Nộp đủ tiền thuế (tax) Nhập khẩu và thuế (tax) GTGT mặt hàng NK,  cảm bắt gặp mặt hàng.
Căn cứ vào tờ khai HQ, giấy nộp tiền thuế (tax) bởi tiền mặt, Tỷ giá đẩy ra của ngân mặt hàng điểm DN mở TK là 1USD = 21.700 đồng, kế toán tài chính định khoản:
        +  Giá trị product:
            Nợ TK TK 156     (10.000 x 21.500) + (30.000 x 21.700) = 866.000.000 đ
                        Có TK 331     (10.000 x 21.500) + (30.000 x 21.700) = 866.000.000 đ
+ Các loại thuế (tax) liên quan lại:
o   thuế (tax) (Tax) Nhập khẩu :
Nợ TK TK 156:         (40.000 x 21.500)*25% = 215.000.000 đ
Có TK 3333                                                   215.000.000 đ.
o   thuế (tax) (Tax) VAT mặt hàng nhập khấu :
Nợ TK TK 133           (40.000 x 21.500 + 215.000.000)x10% =107.500.000 đ
                        Có TK33312                                                                107.500.000 đ
      + Nộp thuế (tax)
            Nợ TK TK3333               215.000.000 đ
            Nợ TK TK 33312            107.500.000 đ
                        Có TK 111                 322.500.000 đ
 
+ Ngày 10/5/2021: Thanh toán nốt tiền 30.000USD cho Bên NCC nước ngoài:
(Tỷ giá buôn bán của NH điểm DN mua $ để chuyển cho NCC là 1USD = 21.800 đồng)
            Nợ TK TK 331      30.000 x 21.700  =  651.000.000 đ (1)
            Nợ TK TK 635                      3.000.000 đ

Có TK 112     30.000 x 21.800 = 654.000.000 đ
 

Xem thêm: Cách tính thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể) trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản mặt hàng nhập vào (Xác định tỷ giá, có động tác luyện ví dụ cụ thể) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #mặt hàng #nhập #khẩu #Xác #định #tỷ #giá #có #bài bác #tập #ví #dụ #cụ #thể