Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 08:46:55 )

Thuế môn bài bác là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đã khai, nộp thuế môn bài bác thì ko phải nộp giấy tờ khai thuế môn bài bác cho các năm tiếp theo nếu ko bao giờ thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài bác phải nộp. 

Vậy là nếu doanh nghiệp bạn ko thay đổi giấy phép đăng ký marketing thương mại, thay đổi vốn điều lệ thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.
Thuế môn bài bác là một trong những khoản chi phí cai quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bút toán hạch toán chi phí thuế Môn bài bác thường được hạch toán vào đầu năm tài chính như sau:

Nợ TK 642: số thuế Môn bài bác phải nộp.

Có 33382: Các loại thuế khác
Thuế môn bài bác  năm 2021 được gọi là Lệ phí môn bài bác. Khi hạch toán các bạn sử dụng tài khoản chi tiết là 33382 hoặc Tk 3339 đều được cho cả thông tư 200/2014/TT-BTC và TT 133/2022/TT-BTC)

 
Chú ý: để tính ra được số thuế môn bài bác phải nộp các bạn phải dựa vào số Vốn điều lệ được ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh rồi và bảng bậc thuế Môn bài bác được quy định tại Nghị định 139/2022/NĐ-CP và được chỉ dẫn cụ thể tại thông tư 302/2022/TT-BTC:

 
Trên đây là bút toán tính thuế và hạch toán vào chi phí trong kỳ.

Còn lúc các bạn đi nộp tiền thì hạch toán như sau:

Nợ TK 33382: số thuế môn bài bác phải nộp

Có 111/112: số tiền nộp

Nhớ nộp tiền thuế đúng hạn để ko biến thành phạt chậm nộp nhé.

Dưới đây, Công ty đào tạo Tác giẩ sẽ hạch toán tiền lệ phí môn bài bác trên sổ nhật ký chung:

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách hạch toán thuế Môn Bài phải nộp 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #thuế #Môn #Bài #phải #nộp