Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 14:52:29 )

259

Hướng dẫn cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng phải nộp theo các phương pháp khấu trừ thuế (tax) Theo khoản 5 Điều 12 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn luật thuế (tax) (Tax) GTGT

Căn cứ để tính thuế (tax) GTGT là: giá tính thuế (tax) và thuế (tax) suất:

Công thức tính thuế (tax) GTGT phải nộp tổng quan lại như sau:

Số thuế (tax) GTGT phải nộp

=

Số thuế (tax) GTGT đầu ra

Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ

Công thức tính số thuế (tax) GTGT phải nộp trong kỳ (tháng hoặc quý):

Số thuế (tax) GTGT

phải nộp trong kỳ

=

Số thuế (tax) GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ

Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ
phát sinh trong kỳ

thuế (tax) (Tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
(nếu có)

Dưới đây, Tác giẩ sẽ đi chỉ dẫn các bạn các xác định từng mục cụ thể:

1. Cách tính thuế (tax) GTGT đầu ra:

a) Công thức tính thuế (tax) GTGT đầu ra:

Số thuế (tax) GTGT đầu ra = Giá tính thuế (tax)  X thuế (tax) (Tax) suất

Trong đó:

* Giá tính thuế (tax) GTGT là giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT

Cách xác định giá tính thuế (tax) GTGT đầu ra trong từng ngôi trường hợp cụ thể như: đối với product nhập vào, mặt hàng gia công, product chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), theo phương thức trả góp, mặt hàng khuyến mại, product dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, sản phẩm nội bộ, chuyển nhượng, xây dựng lắp đặt, vận tải…

Các bạn xem chi tiết tại đây: Cách xác định giá tính thuế (tax) GTGT 2021

* thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) GTGT thì có thể là %, 5%, 10% hoặc có những mặt mặt hàng ko chịu thuế (tax) tùy vào sản phẩm, product dịch vụ hoặc điểm buôn bán sản phẩm mà bên buôn bán đang cung cấp để xác định mức thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT cụ thể cho phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa cung cấp dịch vụ đó.

+ thuế (tax) (Tax) suất %: áp dụng đối với product, dịch vụ xuất khẩu; phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong trung tâm vực phi thuế (tax) quan lại; vận tải quốc tế…
+ thuế (tax) (Tax) suất 5%: áp dụng với các sản phẩm dịch vụ liên quan lại đến trồng trọt, chăn nuôi, Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế,  Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, Giáo cụ dùng để giảng dạy và tiếp thu kĩ năng và kĩ năng, Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ; sản xuất phim; nhập vào, phát hành và chiếu phim…
+  thuế (tax) (Tax) suất 10%: áp dụng đối với product, dịch vụ thông thường còn lại

* Ví dụ: Công ty TNHH Thiên Ưng buôn bán Tivi LCD 12D với giá chưa thuế (tax) là 7.000.000đ, chịu thuế (tax) suất 10%

=> thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra là: 7.000.000 X 10% = 700.000đ

b) Căn cứ để xác định thuế (tax) GTGT đầu ra: là hóa đơn GTGT

Số thuế (tax) GTGT đầu ra 

=

Tổng số thuế (tax) GTGT của product, dịch vụ đẩy ra
ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

 

thuế (tax) (Tax) GTGT
ghi trên hóa đơn GTGT

=

Giá tính thuế (tax) của product, dịch vụ chịu thuế (tax) đẩy ra

X

thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) GTGT
của product, dịch vụ đó.

 

=

Số tiền tại dòng “Cộng tiền mặt hàng”

X

Mức thuế (tax) suất tại dòng ” thuế (tax) (Tax) suất”

Lưu ý:
+ Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế (tax) GTGT thì thuế (tax) GTGT đầu ra được xác định bởi giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế (tax) 

Ví dụ như: Đối với product, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế (tax) GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số thiết kế… thì giá chưa có thuế (tax) được xác định như sau:

Giá chưa có thuế (tax) GTGT

=

Giá thanh toán (tiền buôn bán vé, buôn bán tem…)
———————————————————

1 + thuế (tax) suất của product, dịch vụ (%)

+ Doanh nghiệp thuộc đối tượng tính thuế (tax) theo phương pháp khấu trừ thuế (tax) Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế (tax) GTGT của product, dịch vụ đẩy ra. 
+ Khi lập hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cơ sở marketing thương mại phải ghi rõ giá buôn bán chưa có thuế (tax), thuế (tax) GTGT và tổng số tiền người sử dụng phải thanh toán.
+ Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ ngôi trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), ko ghi giá chưa có thuế (tax) và thuế (tax) GTGT thì thuế (tax) GTGT của product, dịch vụ đẩy ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Ví dụ: Doanh nghiệp buôn bán sắt, thép, giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT đối với sắt F6 là: 11.000.000 đồng/tấn; thuế (tax) GTGT 10% bởi 1.100.000 đồng/tấn, tuy nhiên Khi buôn bán có một số hóa đơn Công ty (CTY, DN) chỉ ghi giá buôn bán là 12.100.000 đồng/tấn thì thuế (tax) GTGT tính trên doanh số buôn bán tốt xác định bởi: 12.100.000 đồng/tấn x 10% = 1.210.000 đồng/tấn thay vì tính trên giá chưa có thuế (tax) là 11.000.000 đồng/tấn.

+ Doanh nghiệp phải chấp hành chế độ kế toán tài chính, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng mà cơ sở marketing thương mại chưa tự điều chỉnh, cơ quan lại thuế (tax) đánh giá, phát hiện nay thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở marketing thương mại buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ:
+ Nếu thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT ghi trên hóa đơn cao rộng thuế (tax) suất đã được quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT thì phải kê khai, nộp thuế (tax) GTGT theo thuế (tax) suất đã ghi trên hóa đơn;
+ Nếu thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT ghi trên hóa đơn thấp rộng thuế (tax) suất đã được quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT thì phải kê khai, nộp thuế (tax) GTGT theo thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT.

c) Kê khai thuế (tax) GTGT đầu ra trên tờ khai thuế (tax) GTGT: Mẫu 01/GTGT
2. Cách tính thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ:

Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ

=

Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ

+

thuế (tax) (Tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (nếu có)

a) Cách xác định Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ:

Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ 
phát sinh trong kỳ

=

Tổng số  thuế (tax) GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ

+

Số thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ phát sinh trong kỳ

Trong đó:
+ Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế (tax) GTGT đáp ứng được điều khiếu nại về khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào theo quy định của Luật thuế (tax) GTGT.

Ví dụ như:
+ Có hóa đơn GTGT đầu vào phù hợp và phải chăng, hợp thức, hợp lí.
+ Thực hiện nay thanh toán cấm dùng tiền mặt (như chuyển khoản) đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên.

đầy đủ các bạn tham khảo tại đây: Điều khiếu nại khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào

+ thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào bởi (=) tổng số thuế (tax) GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua product, dịch vụ (cả về tài sản cố định) dùng cho sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) GTGT, số thuế (tax) GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế (tax) của product nhập vào hoặc chứng từ nộp thuế (tax) GTGT thay cho phía nước ngoài theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài ko hề tư cách pháp nhân nước ta và cá nhân nước ngoài marketing thương mại hoặc có thu nhập phát sinh tại nước ta.+ Số thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ là số thuế (tax) GTGT ko đáp ứng được điều khiếu nại, nguyên lý về khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào theo quy định của Luật thuế (tax) GTGT.

Số thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, cơ sở marketing thương mại được định khoản vào chi phí (CP) để tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế (tax) GTGT của product, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ko hề chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt

Các bạn cũng có thể xem chi tiết rộng tại đây:Nguyên tắc khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào

Lưu ý:

– Trường hợp product, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế (tax) GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế (tax) và phương pháp tính chỉ dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC để xác định giá chưa có thuế (tax) và thuế (tax) GTGT đầu vào như sau:

Đối với product, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế (tax) GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số thiết kế… thì giá chưa có thuế (tax) được xác định như sau:

Giá chưa có thuế (tax) GTGT

=

Giá thanh toán (tiền buôn bán vé, buôn bán tem…)
———————————————————

1 + thuế (tax) suất của product, dịch vụ (%)

Ví dụ: Trong kỳ, Công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ là loại đặc thù:

Tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế (tax) GTGT), dịch vụ này chịu thuế (tax) là 10%
=> Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau: = 110 triệu / (1 + 10%) x 10% = 10 triệu đồng

=> Giá chưa có thuế (tax) là 100 triệu đồng, thuế (tax) GTGT là 10 triệu đồng.

– Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng mà các cơ sở marketing thương mại chưa tự điều chỉnh, cơ quan lại thuế (tax) đánh giá, phát hiện nay thì xử lý như sau:

+ Đối với cơ sở marketing thương mại mua product, dịch vụ:

+/ Nếu thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao rộng thuế (tax) suất đã được quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT thì khấu trừ thuế (tax) đầu vào theo thuế (tax) suất quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT. Trường hợp xác định được bên buôn bán đã kê khai, nộp thuế (tax) theo đúng thuế (tax) suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế (tax) đầu vào theo thuế (tax) suất ghi trên hóa đơn tuy nhiên phải có xác nhận của cơ quan lại thuế (tax) trực tiếp cai quản lý người buôn bán;
+/ Nếu thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT ghi trên hóa đơn thấp rộng thuế (tax) suất quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT thì khấu trừ thuế (tax) đầu vào theo thuế (tax) suất ghi trên hóa đơn.

+ Đối với cơ sở marketing thương mại buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ: Trường hợp cơ sở marketing thương mại Khi nhập vào product đã khai, nộp thuế (tax) GTGT ở khâu nhập vào, Khi đẩy ra cho người sử dụng đã lập hóa đơn ghi thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT trên hóa đơn GTGT đẩy ra đúng bởi với mức thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT đã khai, nộp thuế (tax) ở khâu nhập vào tuy nhiên mức thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT đã khai (ở khâu nhập vào và khâu đẩy ra trong nước) thấp rộng thuế (tax) suất đã được quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT và cơ sở marketing thương mại chẳng thể thu thêm được tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì số tiền đã thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế (tax) GTGT theo thuế (tax) suất đã được quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế (tax) GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế (tax) GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế (tax) TNDN.

Ví dụ: Trong tháng 3 năm 2021, cơ sở marketing thương mại A (là đối tượng nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhập vào sản phẩm có tên “CHAIR MM” và đã khai, nộp thuế (tax) GTGT ở khâu nhập vào với mức thuế (tax) suất là 5%. Tháng 5/2021, cơ sở marketing thương mại A buôn bán 01 sản phẩm “CHAIR MM” cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B, giá chưa có thuế (tax) GTGT là 100 triệu đồng. Do Khi nhập vào đã áp dụng thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT 5% nên cơ sở marketing thương mại A lập hóa đơn GTGT giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B ghi: giá tính thuế (tax) là 100 triệu đồng; thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT là 5% và thuế (tax) GTGT là 5 triệu đồng, tổng giá thanh toán có thuế (tax) GTGT là 105 triệu đồng. Khách mặt hàng B đã thanh toán đủ 105 triệu đồng.

 

Năm 2022, cơ quan lại thuế (tax) đánh giá phát hiện nay cơ sở marketing thương mại A áp dụng sai thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT đối với sản phẩm “CHAIR MM” đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B ( thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT đúng phải là 10%). Do giao dịch giữa cơ sở marketing thương mại A và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B đã kết thúc nên cơ sở marketing thương mại A ko hề căn cứ để thu thêm tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B (quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B ko chấp nhận thanh toán bổ sung tiền thuế (tax) tăng thêm). Cơ quan lại thuế (tax) xác định lại số thuế (tax) GTGT mà cơ sở marketing thương mại A phải nộp và xác định doanh thu tính thuế (tax) TNDN như sau:

+ Tổng giá thanh toán quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B đã trả 105 triệu đồng được xác định là giá đã có thuế (tax) GTGT theo mức thuế (tax) suất 10%, số thuế (tax) GTGT phải nộp đúng được xác định như sau: 105 triệu / (1 + 10%) x 10% = 9,545 triệu đồng.

+ Số thuế (tax) GTGT cơ sở marketing thương mại A còn phải nộp bổ sung là: 9,545 triệu – 5 triệu = 4, 545 triệu đồng.

+ Doanh thu tính thuế (tax) TNDN của mặt mặt hàng “CHAIR MM” đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng B được xác định là: 105 triệu – 9,545 triệu = 95, 455 triệu đồng.

b)  thuế (tax) (Tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (nếu có)Theo khoản 1 điều 18 của thông tư 2022/2013/TT-BTC thì:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (tax) nếu có số thuế (tax) GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề trong tháng (đối với ngôi trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với ngôi trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Nên nếu như kỳ trước Công ty (CTY, DN) bạn có số thuế (tax) GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề thì được chuyển sang kỳ tiếp theo để khấu trừ tiếp.* Xác định số thuế (tax) GTGT đầu vào trên tờ khai thuế (tax) GTGT mẫu 01/GTGT:
3. Bài tập về cách tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Bài tập 1: 

Trong tháng 9/2021 Công ty Cổ phần Thiên Ưng có các kỹ năng phát sinh như sau:

1. Ngày 03/09 xuất hóa đơn số 0001234 đẩy ra cho công ty TNHH Hoàng Anh Tivi samsung Led 32 inch: 30 chiếc với đơn giá chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT 10% là: 3.500.000đ/chiếc.

2. Ngày 15/09 xuất hóa đơn số 0001235 đẩy ra cho công ty Quang Minh 100 chiếc nồi cơm điện Sharp với đơn giá chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT 10% là: 900.000đ/chiếc.

3. Ngày 28/09 mua 20 chiếc Tivi samsung Led 32 icnh, và 120 nồi cơm điện Sharp với giá chưa thuế (tax) GTGT 10% như sau:

– Tivi samsung Led 32 icnh: 3.200.000đ/chiếc.

– Nồi cơm điện Sharp: 780.000đ/chiếc.
=> Nhận hóa đơn GTGT và đã thanh toán bởi chuyển khoản.

Chi phí vận chuyển để mặt hàng về nhập kho: 150.000đ, nhận hóa đơn buôn bán sản phẩm, thanh toán bởi tiền mặt.

4. Ngày 30/09: đặt mua vé xe giường nằm  cho tư vấn viên cấp dưới đi công tác

-> Nhận vé Khách hàng: giá 330.000 đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT 10%

Thông tin: Công ty Cổ Phần Thiên Ưng tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai thuế (tax) GTGT theo tháng, kỳ tháng 8/2021 phải nộp thuế (tax) GTGT.Yêu cầu: Tính số thuế (tax) GTGT phải nộp của tháng 9/2021.Bài giải:
– Tính số thuế (tax) GTGT đầu ra:

+ Số thuế (tax) GTGT trên Hóa đơn số 0001234 ngày 3/09: 30 x 3.500.000 x 10% = 10.500.000đ
+ Số thuế (tax) GTGT trên Hóa đơn số 0001235 ngày 15/09: 100 x 900.000 x 10% = 9.000.000đ
=> Tổng số thuế (tax) GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ tháng 9 là: 10.500.000 + 9.000.000 = 19.500.000đ

– Tính số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ: 

+ Số thuế (tax) GTGT đầu vào ngày 28/09 = [(3.200.000 x 20) x 10%] + [(780.000 x 120) x 10%] = 15.760.000
(Chi phí vận chuyển nhận hóa đơn dầu vào là hóa đơn buôn bán sản phẩm nên ko được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào)
+ Số thuế (tax) GTGT đầu vào ngày 30/09: = (330.000/(1+10%) x 10% = 30.000
=> Tổng số thuế (tax) GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tháng 9 là: 15.760.000 + 30.000 = 15.790.000

– Số thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: =
(Vì kỳ trước (tháng 8) phải nộp thuế (tax) nên ko hề số thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau)=> Số thuế (tax) GTGT phải nộp của tháng 9/2021 = Số thuế (tax) GTGT đầu ra – Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ – Số thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang = 19.500.000 – 15.790.000 – = 3.710.000đ
Bài tập 2: 

Trong quý 3/2021 Công ty TNHH Thiên Ưng có các kỹ năng phát sinh như sau:

NV 1. Ngày 10/07 xuất hóa đơn số 0000056: buôn bán 100 chiếc điều hòa Panasonic 18BTU với đơn giá chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT 10% là: 12.000.000đ/chiếc.

NV 2. Ngày 22/07 mua 15 chiếc Tivi samsung với giá chưa thuế (tax) GTGT 10% là 8.000.000/chiếc

=> Nhận hóa đơn GTGT và chưa thanh toán

Chi phí vận chuyển để Tivi về nhập kho: 1.500.000đ (chưa VAT), nhận hóa GTGT, đã thanh toán bởi tiền mặt.

NV 3. Ngày 31/07 xuất hóa đơn số 0000057 để thu tiền lãi Khi cho vay tiền nhàn hạ rỗi với số tiền là 2.000.000, khoản tiền lãi nhận này được thuộc đối tượng ko chịu thuế (tax) GTGT (theo Điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC)NV 4. Ngày 05/08 mua 9 chiếc điều hòa với giá chưa thuế (tax) GTGT 10% là 10.000.000/chiếc

=> Nhận hóa đơn GTGT và đã thanh toán bởi chuyển khoản

NV 5. Ngày 15/08 xuất hóa đơn số 0000058 để buôn bán sản phẩm vào trong trung tâm vực phi thuế (tax) quan lại với số tiền là 50.000.000, thuế (tax) suất %.NV 6. Ngày 07/09 mua 1 xe ô tô 4 chỗ ngồi để chở giám đốc và cán bộ công tư vấn viên cấp dưới với giá 1,7 tỷ chưa thuế (tax) GTGT 10%, đã thanh toán bởi chuyển khoản.NV 7. Ngày 20/09 xuất hóa đơn số 0000059 buôn bán 200 chiếc quạt cây với đơn giá chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT 10% là: 600.000đ/chiếc.

NV 8. Ngày 27/09 bị trả lại mặt hàng là 5 chiếc quạt đã buôn bán ngày 20/09 do quạt bị ko an toàn cỏi chất lượng, nhận hóa đơn GTGT trả lại mặt hàng với đơn giá chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT 10% là: 600.000đ/chiếc.

Thông tin: Công ty TNHH Thiên Ưng tính thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai thuế (tax) GTGT theo quý, kỳ quý 2/2021 có số thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 5.000.000.Yêu cầu: Tính số thuế (tax) GTGT phải nộp của quý 3/2021.Bài giải:
– Tính số thuế (tax) GTGT đầu ra:

+ NV 1 ngày 10/07: 100 x 12.000.000 x 10% = 120.000.000đ+ NV 3 ngày 31/07: ko hề (vì là hóa đơn ko chịu thuế (tax))+ NV 5 ngày 15/08: = (Vì là hóa đơn chịu thuế (tax) suất %)+ NV 7 ngày 20/09: 200 x 600.000 x 10% = 12.000.000đ+ NV 8 ngày 27/09: -(5 x 600.000 x 10%) = -300.000đ (Bị trả lại mặt hàng thì điều chỉnh giảm số thuế (tax) đầu ra)=> Tổng số thuế (tax) GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ quý 3/2021 là:

120.000.000 + 12.000.000 – 300.000 = 131.700.000đ

– Tính số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ: 

+ NV 2 ngày 22/07: (15 x 8.000.000 x 10%) + (1.500.000 x 10%) = 12.150.000đ+ NV 4 ngày 05/08: 9 x 10.000.000 x 10% = 9.000.000+ NV 6 ngày 07/09: Tổng số thuế (tax) GTGT đầu vào = 1.700.000.000 x 10% = 170.000.000Nhưng theo Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì:

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào marketing thương mại vận chuyển mặt hàng hoá, Khách hàng, marketing thương mại du lịch, hotel; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho marketing thương mại ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế (tax) GTGT) thì số thuế (tax) GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng ko được khấu trừ
Nên: Đối với hóa đơn mua xe ô tô này chỉ được khấu trừ thuế (tax): 160.000.000đ
(Số thuế (tax) GTGT ko được khấu trừ = 170.000.000 – 160.000.000 = 10.000.000 sẽ được tính vào nguyên giá của tài sản cố định là ô tô)

=> Tổng số thuế (tax) GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ quý 3/2021 là: 
12.150.000 + 9.000.000 + 160.000.000 = 181.150.000đ

– Số thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: = 5.000.0000đ=> Số thuế (tax) GTGT phải nộp của quý 3/2021 = Số thuế (tax) GTGT đầu ra – Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ – Số thuế (tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
= 131.700.000 – 181.150.000 – 5.000.000 = -54.450.000đ
=> Qúy 3/2021 công ty TNHH Thiên Ưng sẽ ko phải nộp thuế (tax) GTGT.
Số tiền 54.450.000 sẽ được chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp

 Tác giẩ mời các bạn xem thêm:Cách định khoản thuế (tax) GTGT phải nộp – được khấu trừ
 

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (Đầu vào được khấu trừ – Đầu ra) 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính # thuế (tax) #GTGT #phải #nộp #Đầu #vào #được #khấu #trừ #Đầu