Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 01:59:41 )

130

Hướng dẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn giấy, hóa đơn đỏ)

I. Căn cứ thực hiện nay:

1. Các văn bạn dạng pháp luật quy định, chỉ dẫn về lập hóa đơn:

– Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ

– Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi một số điều về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.

– Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Xử phạt vi phạm về lập hóa đơn: Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.

2. Nguyên tắc lập hóa đơn:
– Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ product luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung kỹ năng tài chính tài chính phát sinh; ko được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực ko phai, ko dùng đến mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, ko ngắt quãng, ko viết hoặc in đè lên chữ in trước và vạch men chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập sử dụng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì ko phải vạch men chéo.

– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân mặt hàng, vé vận tải Khách hàng của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số ngôi trường hợp theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính, Khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bởi bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. đầy đủ mỗi số hóa đơn giao quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được thể hiện nay trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp.
 

Bảng kê được lập mỗi tháng, được in ra giấy để lưu trữ bảo đảm an toàn hoặc lưu trữ bởi phương tiện điện tử (Ví dụ như: bút ghi nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc bảo đảm an toàn, lưu trữ bảng kê thực hiện nay theo quy định hiện nay hành về bảo đảm an toàn, lưu trữ tài liệu kế toán tài chính. Nếu lưu trữ bởi giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng đơn vị; dấu đơn vị. Nếu lưu trữ bởi phương tiện điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập kết xuất và in ra giấy Khi muốn tham chiếu. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng và phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan lại thuế (tax) và các cơ quan lại chức năng khác những Khi có yêu cầu”.

– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức marketing thương mại có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp buôn bán sản phẩm hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng mẫu mã hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn khối mạng lưới server thì tổ chức marketing thương mại phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

 

Trường hợp tổ chức marketing thương mại có nhiều cơ sở buôn bán sản phẩm hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất tình cờ từ một máy chủ thì tổ chức marketing thương mại phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất tình cờ của các cơ sở buôn bán sản phẩm và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn khối mạng lưới server của tổ chức marketing thương mại.

3. Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng nước ta.

Trường hợp người buôn bán tốt buôn bán sản phẩm thu nước ngoài tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bởi nguyên tệ, phần chữ ghi bởi tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Mười ngàn đô la Mỹ.

Người buôn bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá nước ngoài tệ với đồng nước ta theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị ngôi trường nước ngoài tệ liên ngân mặt hàng do Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp nước ngoài tệ thu về là loại ko hề tỷ giá với đồng nước ta thì ghi tỷ giá chéo với một loại nước ngoài tệ được Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố tỷ giá.

II. Cách ghi từng chỉ tiêu cụ thể trên hóa đơn GTGT:

1. Mục “”Ngày… tháng… năm””:
– Đối với buôn bán sản phẩm hóa:
Ngày lập hóa đơn đối với buôn bán sản phẩm hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng product cho người sử dụng, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

– Đối với cung ứng dịch vụ:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện nay thu tiền trước hoặc trong Khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện nay chậm nhất ko thật bảy (7) ngày Kế tiếp Tính từ lúc ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ nước hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng product, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người sử dụng.

– Đối với xây dựng , lắp đặt:

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm kiểm nghiệm, bàn trả công trình, phạm vi công trình, lượng xây dựng, lắp đặt trả mỹ xong, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

– Một vài lưu ý:

+ Trường hợp giao mặt hàng nhiều lần hoặc bàn trả từng phạm vi, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao mặt hàng hoặc bàn trả đều phải lập hóa đơn cho lượng, giá trị product, dịch vụ được giao tương ứng.

+ Trường hợp tổ chức marketing thương mại BDS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng ngôi nhà để buôn bán, chuyển nhượng có thực hiện nay thu tiền theo tiến độ thực hiện nay dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

+ Trường hợp buôn bán xăng dầu tại các cửa mặt hàng marketing thương mại nhỏ lẻ cho người sử dụng thường xuyên là tổ chức, cá nhân marketing thương mại; cung cấp dịch vụ ngân mặt hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện nay định kỳ theo hợp đồng giữa hai phía kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai phía, tuy nhiên chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua buôn bán sản phẩm hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

+ Ngày lập hóa đơn đối với việc buôn bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số ngôi trường hợp đặc thù thực hiện nay theo chỉ dẫn riêng của Bộ Tài chính.2. Mục “Tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người buôn bán” và “tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người sử dụng”:
– Người buôn bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế (tax)” của người sử dụng và người buôn bán.

– Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người buôn bán, người sử dụng phải viết đầy đủ, ngôi trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người sử dụng, người buôn bán.
– Lưu ý:

+ Trường hợp tên, địa chỉ người sử dụng quá dài, trên hóa đơn người buôn bán tốt viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “nước ta” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “trung tâm vực công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… tuy nhiên phải đảm bảo đầy đủ số ngôi nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, thị trấn, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ Công ty (CTY, DN) và phù phù hợp với đăng ký marketing thương mại, đăng ký thuế (tax) của Công ty (CTY, DN).

+ Trường hợp tổ chức buôn bán sản phẩm có đơn vị trực thuộc có mã số thuế (tax) trực tiếp buôn bán sản phẩm thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc ko hề mã số thuế (tax) thì ghi mã số thuế (tax) của trụ sở chính.

+ Trường hợp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người sử dụng ko lấy hóa đơn hoặc ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người sử dụng ko lấy hoá đơn” hoặc “người sử dụng ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (tax).

Riêng đối với các đơn vị marketing thương mại nhỏ lẻ xăng dầu, nếu người sử dụng ko yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người sử dụng ko lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

+ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người sử dụng tuy nhiên ghi đúng mã số thuế (tax) người sử dụng thì các bên lập biên bạn dạng điều chỉnh và ko phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các ngôi trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
đầy đủ các bạn cũng có thể tham khảo cách xử lý tại đây: Hướng_dẫn Viết sai hóa đơn GTGT

3. Mục “Số thứ tự, tên product, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”:Ghi theo thứ tự tên product, dịch vụ đẩy ra; vạch men chéo phần bỏ trống (nếu có).

Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập sử dụng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì ko phải vạch men chéo.

– Lưu ý:  Đối với cột tên product dịch vụ

+ Trường hợp người buôn bán quy định mã product, dịch vụ để cai quản lý thì Khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã product và tên product.

+ Các loại product cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của product mà Khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khuông, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp ngôi nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của mái ấm hoặc căn hộ…

+ Các loại product, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo đảm…được buôn bán theo kỳ chắc chắn thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp product, dịch vụ.
– Thành tiền = đơn giá X số lượng4. Mục “”Cộng tiền mặt hàng””

 Cộng tiền mặt hàng = Tổng số tiền tại cột “”Thành tiền”” cộng lại

5. Mục “” thuế (tax) suất””Ghi mức thuế (tax) suất của mặt mặt hàng được buôn bán đã ghi tại cột “”Tên product dịch vụ””
+ Hàng hóa chịu thuế (tax): %, 5%, 10% 
+ Hàng ko chịu thuế (tax): thì vạch men chéo mục thuế (tax) suất này “”/””6. Mục “”Tiền thuế (tax) GTGT””Tiền thuế (tax) GTGT = Cộng tiền mặt hàng X thuế (tax) (Tax) Suất7. Mục “”Tổng tiền thanh toán””Tổng tiền thanh toán = Cộng tiền mặt hàng + Tiền thuế (tax) GTGT8. Mục số tiền viết bởi văn bản:Ghi diễn giải bởi văn bản số tiền tại mục “”Tổng tiền thanh toán””9. Mục “người buôn bán sản phẩm (ký, đóng dấu, ghi rõ bọn họ tên)”Trường hợp thủ trưởng đơn vị ko ký vào tiêu thức người buôn bán sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp buôn bán ký, ghi rõ bọn họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.10. Mục Tiêu thức “người sử dụng mặt hàng (ký, ghi rõ bọn họ tên)”

Riêng đối với việc mua mặt hàng ko trực tiếp như: Mua mặt hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người sử dụng mặt hàng ko nhất thiết phải ký, ghi rõ bọn họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người sử dụng mặt hàng (ký, ghi rõ bọn họ tên)”, người buôn bán sản phẩm phải ghi rõ là buôn bán sản phẩm qua điện thoại, qua mạng, FAX.
Khi lập hóa đơn cho phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ko nhất thiết phải có chữ ký của người sử dụng nước ngoài
Lập hóa đơn ko đúng quy định sẽ bị xử phạt theo điều 24 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.

(Mức phạt có thể lên đến 20 triệu đồng)

đầy đủ các xem tại đây: Mức phạt vi phạm quy định về lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

Để hiểu rộng về hóa đơn mời các bạn xem Video bên dưới đây:

Tác Giẩ xin chúc các bạn viết hóa đơn gia trị gi tăng thật chính xác.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #viết #hóa #đơn #giá #trị #gia #tăng #mới #nhất #năm