Contents

Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 16:06:18 )

187

Lãi hoặc lỗ đó là hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ (kỳ ở đây có thể là quý – năm) và để biết được hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thì kế toán tài chính cần phải tính ra được thu nhập trong kỳ.

1. Cách xác định lãi – lỗ:

Việc xác định lãi lỗ được dựa trên thu nhập tính thuế (tax) chưa bao héc tàm tất cả các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. 

Xem thêm: Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Mà Khi tính thuế (tax) TNDN chúng ta có cách xác định thu nhập tính thuế (tax) như sau: 

Theo điều 4 của TT 78/2014/TT-BTC

Trong đó:

 

 Thu nhập được Miễn thuế (tax): xem chi tiết tại đây: Các khoản thu nhập miễn thuế (tax) TNDN

– Tại khoản 1 điều 9 của TT 78/2014/TT-BTC có chỉ dẫn:

“1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế (tax) là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế (tax) chưa bao héc tàm tất cả các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.”

Kết phù hợp với các công thức tính thuế (tax) bên trên chúng ta có cách xác định lãi – lỗ trong kỳ như sau:

Đặt: Doanh Thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác – Thu nhập miễn thuế (tax) = A.

+ Nếu A < => Kết quả marketing thương mại trong kỳ là Lỗ => Doanh nghiệp ko phải nộp thuế (tax)

+ Nếu A > => Kết quả marketing thương mại trong kỳ là Lãi.

Lãi tuy nhiên chưa chắc Công ty (CTY, DN) đã phải nộp thuế (tax) TNDN vì chúng ta còn có thể có các khoản lỗ của kỳ trước. Khi hiệu quả marketing thương mại là Lãi thì chúng ta được quyền chuyển lỗ (Nếu có)

Chú ý: Đối với các Công ty (CTY, DN) ko phát sinh thu nhập miễn thuế (tax) thì việc xác định lãi hoặc lỗ được dựa trên thu nhập chịu thuế (tax) trong kỳ tính thuế (tax), thông qua: doanh thu, chi phí (CP) được trừ và thu nhập khác

+ Nếu (doanh thu + thu nhập khác) > Chi phí được trừ: Lãi

+ Nếu (doanh thu + thu nhập khác) < Chi phí được trừ: Lỗ

2. Cách chuyển lỗ:

– Nguyên tắc chuyển lỗ: 

+ Chỉ chuyển lỗ Khi xác định được hiệu quả marketing thương mại trong kỳ là lãi.

+ Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục. Nhưng ko được lớn rộng số lãi.

+ Thời gian chuyển lỗ tính liên tục ko thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Lưu ý: Số lỗ sau Khi quyết toán thuế (tax) TNDN được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập của trong năm tiếp theo. ngôi trường hợp Công ty có khoản lỗ phát sinh Khi quyết toán thuế (tax) TNDN năm trước tuy nhiên ko kê khai chuyển lỗ Khi quyết toán thuế (tax) TNDN năm sau thì ko an toàn nguyên lý chuyển lỗ liên tục theo quy định trên và phải khai bổ sung. (Theo Công văn số 8859/CT-TTHT ngày 20/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về việc chuyển lỗ Khi tính thuế (tax) TNDN)

 

– Hướng dẫn chuyển lỗ:

1. Chuyển lỗ giữa các Qúy:

Ví dụ 1: Năm 2021 Tác giẩ có hiệu quả như sau:

+ Qúy 1/2021: Lỗ 10 triệu ( Vì lỗ nên Thiên Ưng ko phải nộp thuế (tax) và ko được chuyển lỗ).

+ Qúy 2/2021: Lãi  15 triệu => Vì lãi nên Thiên Ưng được chuyển lỗ, Thiên Ưng sẽ chuyển toàn bộ số lỗ 10tr của quý 1 vào quý 2. Sau Khi chuyển thì thu nhập tính thuế (tax) chỉ còn 5 triệu. Thiên Ưng tính thuế (tax) TNDN tạm tính quý 2 trên 5tr đó theo mức thuế (tax) suất mà Thiên Ưng áp dụng.

Ví dụ 2:

+ Qúy 1/2021: Lỗ 20 triệu.

+ Qúy 2/2021: Lãi 12 triệu. => Thiên Ưng sẽ chuyển lỗ từ quý 1 sang quý 2. 

Nhưng số lỗ được chuyển tối đa chỉ ngay số lãi tức là chuyển 12tr. Sau Khi chuyển lỗ thì Thu nhập tính thuế (tax) bởi => Thiên Ưng ko phải nộp thuế (tax).

Qúy 1 lỗ 20tr đã chuyển 12tr vào quý 2 vậy còn 8tr tiền lỗ Thiên Ưng sẽ theo dõi và chuyển vào các quý sau Khi quý đó lãi. 

 

Ví dụ 3: Công ty ABC có số liệu  tạm tính các quý như sau:

Qúy 1/2022: Lãi 6 triệu mà Năm 2022 lãi -> ko hề số lỗ để chuyển => Cty ABC tính và nộp thuế (tax) trên 6tr theo mức thuế (tax) suất áp dụng.

Qúy 2/2022: Lãi 8 triệu => nộp thuế (tax).

Qúy 3/2022: Lỗ 11 triệu.

Qúy 4/2022: Lỗ 6 triệu.

Nhưng Khi quyết toán thuế (tax) TNDN NĂM 2021 số lỗ được tính ra là 9 triệu (C4=-9tr) (Tức là năm 2022 công ty ABC lỗ 9tr).

Đến năm 2021:

Qúy 1/2021: lãi 10 triệu => Vì lãi nên cty ABC được chuyển lỗ từ năm 2022 sang. Nhưng số lỗ được chuyển kế toán tài chính ko được lấy ở số lỗ đã tạm tính các quý năm 2022:

( Qúy 3 + quý IV = 11 + 6 = 17tr). (đây chỉ là tạm tính).

Mà phải lấy số lỗ Khi quyết toán thuế (tax) TNDN -> Tức là chỉ được chuyển lỗ 9 triệu

-> Qúy 1/2021 lãi 10 tr, chuyển lỗ 9tr từ năm 2022 sang => Quý 1 Cty ABC tính thuế (tax) trên 1 triệu theo mức thuế (tax) suất mà cty ABC áp dụng.

2. Cách chuyển lỗ giữa các năm:

– Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau Khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau Khi lập tờ khai quyết toán thuế (tax) năm.

– Doanh nghiệp sau Khi quyết toán thuế (tax) mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế (tax) đã trừ thu nhập miễn thuế (tax)) của trong năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục ko thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tác giẩ ví dụ 1: Năm 2022 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2021 DN A có phát sinh lãi là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2022 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2021.

Ví dụ thứ 2: Năm 2022 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2021 DN B có phát sinh lãi là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chỉ tối đã 15 tỷ đồng (trong số lỗ 20 tỷ) của năm 2022 vào năm 2021

(Thực hiện nay đúng nguyên lý chỉ chuyển tối đa ngay số lãi)

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển vào các năm tiếp theo, tuy nhiên tối đa ko thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Ví dụ 3: Công ty Thiên Ưng có các số liệu về 

+ Năm 2015: Lỗ 100 triệu

+ Năm 2022: Lỗ 10 triệu – Vì đã lỗ nên ko chuyển lỗ

+ Năm 2022: Lãi 20 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện nay chuyển lỗ -> Chuyển 20 triệu (trong 100 triệu) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2022 -> thu nhập tính thuế (tax) của năm 2022 = -> Không phải nộp thuế (tax)

+ Năm 2022: Lỗ 5 triệu – Vì đã lỗ nên ko chuyển lỗ

+ Năm 2022: Lãi 30 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện nay chuyển lỗ -> Chuyển 30 triệu (trong 80 triệu còn lại) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2022 -> thu nhập tính thuế (tax) của năm 2022 = -> Không phải nộp thuế (tax)

+ Năm 2022: Lãi 40 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện nay chuyển lỗ -> Chuyển 40 triệu (trong 50 triệu còn lại) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2022 -> thu nhập tính thuế (tax) của năm 2022 = -> Không phải nộp thuế (tax)

+ Năm 2021: Lãi 60 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện nay chuyển lỗ 

Việc chuyển lỗ của năm 2021 được xác định như sau:

Vì chỉ được chuyển ko thật 5 năm nên:

– Số lỗ của năm 2015 còn lại là: 100 triệu – 20 triệu (đã chuyển vào 2022) – 30 triệu (đã chuyển vào năm 2022) – 40 triệu (đã chuyển vào năm 2022) = 10 triệu SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN LỖ VÀO NĂM 2022 (vì đã quá 5 năm)

– Các năm được chuyển lỗ vào năm 2021 là: từ năm 2022 đến 2022 

+ Tổng số lỗ được chuyển vào năm 2021 = 10 triệu (số lỗ của năm 2022) + 5 triệu (số lỗ của năm 2022) = 15 triệu

+ Thu nhập tính thuế (tax) của năm 2021 = 60 triệu (số lãi) – 15 triệu (chuyển lỗ) = 45 triệu

=> Năm 2021 Công ty Thiên Ưng tính thuế (tax) trên số tiền 45 triệu = 45 triệu X 20% = 9 triệu (tiền thuế (tax) TNDN phải nộp)

Xem thêm: Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Khi làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN mẫu 03/TNDN. 

Nếu chỉ tiêu C4 – Thu nhập tính thuế (tax) có phát sinh dương (lãi) mà các năm trước (trong vòng 5 năm) có số lỗ chưa chuyển ko hề thì kế toán tài chính thực hiện nay việc chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN để phần mềm tự động cập nhật số liệu về chỉ tiêu C3 – lỗ từ các năm trước chuyển sang.

 
Xem thêm: Cách định khoản kết chuyển lãi lỗ đầu năm

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm

Link Download Google Drive File phần mềm Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN giữa các quý/năm , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xác #định #lãi #lỗ #và #cách #chuyển #lỗ # thuế (tax) #TNDN #giữa #các #quýnăm