Contents

Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 19:06:05 )

114

Bắt đầu từ ngày 01/05/2021, Doanh nghiệp chẳng cần thiết phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư Khi thay đổi (Thêm mới hoặc đóng) TKNH

Đây là một trong những trong trong những điểm mới đáng chú của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ dẫn về đăng ký Công ty (CTY, DN) (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/5/2021 và thay thế Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015, Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 08/01/2022.) 

Bỏ ngôi trường thông tin về tài khoản ngân mặt hàng theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax). Doanh nghiệp ko phải kê khai mục này Khi đăng ký thành lập và ko phải thông báo cho Phòng Đăng ký marketing thương mại những Khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân mặt hàng

Trước đây:
– Theo quy định: tại Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế (tax) như sau:

“Người nộp thuế (tax) trong quá trình sản xuất marketing thương mại, những Khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân mặt hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan lại thuế (tax) (Tax) trực tiếp cai quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày Tính từ lúc ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (tax) theo mẫu số 08-MST phát hành tất nhiên Thông tư này.”
=> Tại thời điểm từ ngày 20/12/2013 đến ngày 14/01/2022, Công ty (CTY, DN) sẽ thực hiện nay theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC: Khi có thay đổi, bổ sung tài khoản ngân mặt hàng phải thông báo cho cơ quan lại thuế (tax) theo mẫu 08/MST

– Nhưng bắt mối cung cấp từ ngày 15/01/2022, Tính từ lúc lúc Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký Công ty (CTY, DN) có hiệu lực thực thi hiện hành thì: Cơ quan lại thuế (tax) ngừng tiếp nhận mẫu 08/MST => Tức là bắt mối cung cấp từ thời điểm này, Doanh nghiệp ko phải đăng ký TKNH với cơ quan lại thuế (tax) nữa

=> Việc thông báo số tài khoản ngân mặt hàng được thực hiện nay qua cơ quan lại đăng ký marketing thương mại là Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh, thành phố điểm Công ty (CTY, DN) đặt trụ sở. 

– Trước ngày 01/05/2021, Tại Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT chỉ dẫn về đăng ký Công ty (CTY, DN) thì:

Thông tin “số tài khoản ngân mặt hàng của Công ty (CTY, DN)” vẫn nằm trong các ngôi trường thông tin đăng ký thuế (tax). Mặt khác, tại thông báo thay đổi nội dung đăng ký Công ty (CTY, DN) của thông tư này cũng có thông tin số tài khoản ngân mặt hàng để thông báo thay đổi.
Do đó, trước ngày 01/05/2021 thì Công ty (CTY, DN) phải thông báo số tài khoản ngân mặt hàng bởi phụ lục II-1 của Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT

– Từ ngày 01/05/2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thực thi hiện hành chỉ dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đãng ký Công ty (CTY, DN) cụ thể:

+ Bỏ thông tin tài khoản ngân mặt hàng trong giấy đề nghị đăng ký Công ty (CTY, DN). Tại phần thông tin đăng ký thuế (tax) ko hề thông tin số tài khoản ngân mặt hàng.

=>Do vậy, “số tài khoản ngân mặt hàng” ko phải là “thông tin đăng ký thuế (tax)“

+ Bỏ thông tin tài khoản ngân mặt hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký Công ty (CTY, DN). 
=> Nên Tài khoản ngân mặt hàng ko hề là nội dung phải thông báo những Khi có thay đổi

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Không đăng ký tài khoản ngân mặt hàng có được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào ko?

(Khi thanh toán các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên, Công ty (CTY, DN) phải dùng mẫu mã thanh toán cấm dùng tiền mặt mà Chuyển khoản là một trong những trong trong bộ sưu tập mã thanh toán cấm dùng tiền mặt theo QĐ)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Không #phải #đăng #ký #tài #khoản #ngân #mặt hàng #với #sở #kế #hoạch #đầu #tư