Contents

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 13:35:25 )

156

Mẫu 01B-HSB phát hành theo Quyết định 166/QĐ-BHXH là căn cứ để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn đối với người lao động trong đơn vị. 

1. Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn:

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

 Họ và tên
 

 Mã số BHXH

Số ngày nghỉ ngơi được tính hưởng trọn trợ cấp

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp
 

 
 Chỉ tiêu xác định điều khiếu nại, mức hưởng trọn 
(Áp dụng cho giao dịch điện tử ko kèm giấy tờ giấy)

 
 
 
 
 Ghi chú

Từ ngày

 Đến ngày
 

 Tổng số
 

A

B

1

2

3

4

C

D

E

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

I

Ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thai bên dưới 5 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến bên dưới 13 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến bên dưới 25 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh một con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh đôi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp con chết

 

 

 

 

 

 

 

+

Tất cả các con sinh ra đều chết (bao héc tàm tất cả ngôi trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

Con bên dưới 2 tháng tuổi chết

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp mẹ chết sau Khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp mẹ gặp gỡ rủi ro sau Khi sinh (khoản 6 Điều 34)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp mẹ phải nghỉ ngơi chăm sóc thai (Khoản 3 Điều 31)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nhận nuôi con ăn học nuôi

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận nuôi 1 con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận nuôi từ 2 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp NLĐ nhận nuôi con ăn học nuôi tuy nhiên ko nghỉ ngơi việc

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Lao động nữ giới mang thai hộ sinh con

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh một con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh đôi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp đứa trẻ chết

 

 

 

 

 

 

 

+

Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứa trẻ bên dưới 60 ngày tuổi chết

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận một con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận 2 con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp con chết

 

 

 

 

 

 

 

+

Sau Khi nhận con, con chết

 

 

 

 

 

 

 

 

Con bên dưới 2 tháng tuổi chết

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp gỡ rủi ro ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm sóc con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp bà mẹ nhờ mang thai hộ ko nghỉ ngơi việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Lao động nam, người chồng của lao động nữ giới mang thai hộ nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp sinh thông thường

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh đôi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh đôi trở lên phải phẫu thuật

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Lao động nam, người chồng của bà mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trọn trợ cấp một lần Khi vợ sinh con, nhận con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Thực hiện nay các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

Đặt vòng tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện nay biện pháp triệt sản

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

 

I

Ốm đau

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thai sản

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT

Họ và tên
 

 
 Mã số BHXH(số sổ BHXH)
 

Đợt đã giải quyết

Lý do đề nghị điều chỉnh

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp
 

Ghi chú

A

B

1

2

3

C

D

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

I

Ốm thường

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 
*Giải trình trong ngôi trường hợp nộp giấy tờ chậm:………………………………………………………………………………………….
 
 

 

 

…, ngày     tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị(Ký ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu hoặc ký số)

 

 

Các bạn muốn tải (download) mẫu 01B-HSB (bạn dạng word hoặc Excel) về để làm Hồ sơ hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn thì để lại mail bởi comment phía cuối bài bác luận hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]ế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho bạn tham khảoMời Các bạn tham khảo thêm: Mức hưởng trọn chế độ thai sản mới nhất năm 2021

2. Cách lập mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn:

2.1. Tổng quan lại Khi lập mẫu 01B-HSB:
Danh sách này do đơn vị lập cho từng đợt đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH. 

Góc trên, bên trái của danh sách phải ghi rõ tên đơn vị, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH, Phone liên hệ.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, ngân mặt hàng, chi nhánh ngân mặt hàng điểm đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan lại BHXH chuyển tiền (trong ngôi trường hợp người lao động ko hề tài khoản cá nhân).

Cơ sở để lập danh sách ở phần này là giấy tờ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn và bảng chấm công, bảng lương trích nộp BHXH của đơn vị. 

Lưu ý: Đối với ngôi trường hợp giao dịch điện tử kèm giấy tờ giấy, Khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung ko phát sinh chế độ thì chẳng cần hiển thị; đơn vị tập hợp giấy tờ đề nghị hưởng trọn chế độ của người lao động để nộp cho cơ quan lại BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.

2.2. Cách ghi chi tiết các chỉ tiêu trên mẫu 01B-HSB:PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH
Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ mới phát sinh trong đợt.Cột A : Ghi số thứ tựCột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ theo quy định;Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ theo quy định.Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ ngơi việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Nếu nghỉ ngơi việc bên dưới 01 tháng ghi tổng số ngày nghỉ ngơi, nếu nghỉ ngơi việc trên 01 tháng ghi số tháng  nghỉ ngơi và số ngày lẻ nếu có. Ví dụ: Người lao động thực tế nghỉ ngơi việc 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ thì ghi: 10; Người lao động thực tế nghỉ ngơi việc 01 tháng 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ thì ghi 1-10. Cộng tổng ở từng loại chế độ.Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân mặt hàng, chi nhánh điểm người lao động mở tài khoản; ngôi trường hợp người lao động ko hề tài khoản cá nhân thì bỏ trống.
Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân mặt hàng Nông nghiệp và phát triển vùng quê chi nhánh Thăng LongCột D:  Ghi chỉ tiêu xác định điều khiếu nại, mức hưởng trọn (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện nay giao dịch điện tử ko gửi tất nhiên chứng từ giấy):+ Đối với người hưởng trọn chế độ ốm đau:
* Ghi đúng mã bệnh được ghi trong giấy tờ. Trường hợp trong giấy tờ ko ghi mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh.
* Trường hợp nghỉ ngơi việc để chăm sóc con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 08 tháng 7 năm  2021  thì ghi: 08/7/2021.
+ Đối với chế độ thai sản:
* Đối với lao động nữ giới sinh con:
 Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021  thì ghi: 05/4/2021
 Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm con chết, ngôi trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên mà vẫn có con còn sống thì ko phải nhập thông tin này. Vi dụ: Con sinh ngày 05/4/2021 , chết ngày 15/7/2021  thì ghi: 05/4/2021  -15/7/2021
 Trường hợp mẹ chết sau Khi sinh (khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021 , mẹ chết ngày 15/7/2021  thì ghi: 05/4/2021  -15/7/2021.
Trường hợp mẹ gặp gỡ rủi ro ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm con (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được cuối cùng ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021,  ngày tháng năm của văn bạn dạng cuối cùng mẹ ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con 15/7/2021  thì ghi: 05/4/2021  -15/7/2021.
* Đối  với nhận con nuôi: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con ăn học nuôi. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2021  thì ghi: 05/4/2021  – 12/6/2021
* Đối với lao động nữ giới mang thai hộ sinh con
Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021 thì ghi: 05/4/2021
 Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021, con chết ngày 15/5/2021  thì ghi: 05/4/2021 -15/5/2021
* Đối với bà mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:
 Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021, nhận con ngày 15/5/2021  thì ghi: 05/4/2021 -15/5/2021
 Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021, con chết ngày 15/5/2021  thì ghi: 05/4/2021-15/5/2021.
Trường hợp bà mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm bà mẹ nhờ mang thai hộ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021, bà mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2021  thì ghi: 05/4/2021-15/5/2021.
Trường hợp bà mẹ nhờ mang thai hộ gặp gỡ rủi ro ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm con (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của bà mẹ nhờ mang thai hộ được cuối cùng ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2021, ngày tháng năm của văn bạn dạng cuối cùng mẹ ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn chăm con 15/7/2021  thì ghi: 05/4/2021-15/7/2021.
* Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ giới mang thai hộ nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của bà mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trọn trợ cấp một lần Khi vợ sinh con, nhận con: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con
* Đối với nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản: Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản
* Đối với nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp: Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa cuối cùng mức suy giảm kĩ năng lao động do tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp .Cột E:- Đối với ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ ốm đau:
+  Trường hợp ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần của người lao động ko rơi vào ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.
+ Trường hợp người lao động làm việc ở điểm có phụ cấp điểm thông số từ ,7 trở lên thì ghi: PCKV ,7.
+ Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.
– Đối với ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ thai sản:+ Trường hợp thăm khám xét thai: Ghi rõ ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần như ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ ốm đau.
+ Trường hợp mẹ chết sau Khi sinh và mẹ gặp gỡ rủi ro ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm sóc con sau Khi sinh mà ko tham gia BHXH buộc phải: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.
+ Trường hợp lao động nữ giới mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.
+ Trường hợp bà mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: ghi như ngôi trường hợp lao động nữ giới mang thai hộ sinh con; Trường hợp bà mẹ nhờ mang thai hộ ko tham gia BHXH buộc phải thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của bà mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.
+ Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ giới mang thai hộ nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần như ngôi trường hợp hưởng trọn chế độ ốm đau và mã số BHXH.
+ Trường hợp lao động nam, người chồng của bà mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trọn trợ cấp một lần Khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì ko phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của bà mẹ hoặc của con.PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
Phần danh sách này được lập đối với người lao động đã được cơ quan lại BHXH giải quyết hưởng trọn trợ cấp trong các đợt trước tuy nhiên do vì tính sai mức hưởng trọn hoặc phát sinh về giấy tờ, về chế độ hoặc tiền lương… làm thay đổi mức hưởng trọn, phải điều chỉnh lại theo quy định.Cột A, B, 1, C: Ghi như chỉ dẫn tại Phần I.Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan lại BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trọn trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan lại BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này. Ví dụ: Đợt 3 tháng 02 năm 2021 thì ghi: 3/02/2021.Cột 3: Ghi lý do đề nghị  điều chỉnh như:
+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trọn trợ cấp do đơn vị chưa kịp lúc báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện…
 + Điều chỉnh giảm mức hưởng trọn trợ cấp do giảm mức đóng BHXH tuy nhiên đơn vị chưa báo giảm kịp lúc, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng trọn, lập trùng giấy tờ; xác định ko đúng số ngày nghỉ ngơi hưởng trọn trợ cấp…
Phần cuối danh sách phải có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là kẻ chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách; ngôi trường hợp đơn vị ko thực hiện nay giao dịch điện tử thì Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu.Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nay, mẫu này và nội dung chỉ dẫn lập mẫu có thể được sửa đổi, bổ sung bởi văn bạn dạng cá biệt cho phù phù hợp với yêu cầu phát sinh trong thực tiễn theo chỉ dẫn của BHXH nước ta.

Mời các bạn tham khảo thêm: Mức hưởng trọn chế độ thai sản cho chồng Khi vợ sinh con 2021

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập) trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập)

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Hướng dẫn cách lập) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #01BHSB #theo #quyết #định #166QĐBHXH #Hướng #dẫn #cách #lập