Contents

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 04:00:39 )

198

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan lại bảo đảm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán tài chính về các khoản trích nộp theo lương.

Sau đây Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu và cách lập bảng kê này.1. Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

 

Đơn vị: …Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng…Bộ phận: ………………
 

Mẫu số 10 – LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng…. năm…
 

Đơn vị tính:………..

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,K PCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí (CP)

Trừ vào lương

Trích vào chi phí (CP)

Trừ vào lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Ngày… tháng… năm…..Giám đốc(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.- Cột A: Ghi số thứ tự.- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong ngôi trường hợp kê khai theo quý.- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ.- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp và trong đó chia theo mối cung cấp trích tính vào chi phí (CP) và tính trừ vào lương của người lao động.- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn phải nộp và chia theo mối cung cấp trích tính vào chi phí (CP) và tính trừ vào lương của người lao động.- Cột 8: Ghi số ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.- Cột 9. Ghi số ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.Bảng kê được lập thành 2 bạn dạng. Bảng kê trích nộp theo lương sau Khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ bọn họ tên của người lập, kế toán tài chính trưởng, giám đốc.
3. Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương trên Excel mới nhất

Các bạn muốn lấy mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương: Mẫu số 10 -­ LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dạng tệp tin word và Excel.

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #kê #trích #nộp #các #khoản #theo #lương #theo