Contents

Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 05:55:01 )

194

Mẫu cam kết thu nhập mới nhất lúc này là 02/CK-TNCN Ban hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế (tax) chưa đến mức phải khấu trừ thuế (tax) để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (tax) (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

Dưới đây là mẫu bạn dạng cam kết thu nhập mới nhất áp dụng cho năm 2021:

 
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 02/CK-TNCN(Ban hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                             BẢN CAM KẾT

              (Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế (tax) TNCN)
 
          Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..
 
1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

2. Mã số thuế (tax):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….
4. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………
Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……tuy nhiên ước tính tổng thu nhập ko thật…..(*)….. triệu đồng (ghi bởi văn bản………………………………………….………) nên ko đến mức phải nộp thuế (tax) TNCN.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.                                                                                                     
                                                                                                        …., ngày …… tháng …… năm……….                                                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT
                                                                                                                         (Ký, ghi rõ bọn họ tên)
 
 
 
 
 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bởi mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
            VD:
– Trường hợp người cam kết ko hề người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.
– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi chăm sóc trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng
 

Các bạn muốn lấy mẫu cam kết thu nhập 02/KK-TNCN nêu trên thì để lại mail bởi comment phía bên dưới cuối bài bác luận hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

Cách làm cam kết thu nhập như sau:

1. Điều khiếu nại để làm cam kết thu nhập mẫu số 02/CK-TNCN

– Có mã số thuế (tax) TNCN tại thời điểm làm cam kết
Nếu người lao động chưa có mã số thuế (tax) TNCN tại thời điểm làm cam kết thì ko được làm cam kết thu nhập.

Thao khảo: Thủ tục đăng ký mã số thuế (tax) TNCN

– Ước tính thu nhập trong năm tính thuế (tax) chưa đến mức phải khấu trừ thuế (tax)

– Trong năm tính thuế (tax): Có thu nhập tại 1 điểm duy nhất

(Không phân biệt làm song song Hay là làm công việc so le, cứ làm/phát sinh thu nhập từ 2 công ty trở lên thì ko được làm cam kết)

2. Cách viết cam kết

 Người thực hiện nay: Cá nhân/người lao động có thu nhập làm

–  Kính gửi:  ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (công ty nào đang trả lương cho bạn thi ghi vào đây)

– Tên tôi là: ghi tên người làm cam kết

– Mã số thuế (tax): ghi MST của cá nhân (người đang làm cam kết)

– Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….: ghi theo thông tin trên chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân

– Địa chỉ cư trú: ghi địa chỉ điểm ở lúc này

– Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ghi tên công ty trả lương.

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…: ghi năm được trả lương tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….: ghi tên công ty trả lương

tuy nhiên ước tính tổng thu nhập ko thật…..(*)….. triệu đồng
Cách ước tính thu nhập như sau:

+ Nếu ko hề người phụ thuộc: ghi 132 triệu đồng (bạn dạng thân mình được giảm trừ 11 triệu/tháng x 12 tháng trong 1 năm)

+ Nếu có người phụ thuộc thì mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 4,4 triệu/tháng và phải đăng ký thì mới được giảm trừ. Xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Ví dụ 1: Bạnn có 1 người phụ thuộc phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc 12 tháng trong năm:

(*) = (11.000.000 x 12) + (1 x 4.400.000 x 12) = 184.800.000

(ghi bởi văn bản………………………………………….………): ghi bởi văn bản số tiền đã ước tính

nên ko đến mức phải nộp thuế (tax) TNCN. 

Mẫu cam kết thu nhập đã làm đầy đủ:

 

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN mới nhất năm 2021 theo TT 92 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #cam #kết #thu #nhập #02CKTNCN #mới #nhất #năm #theo