Contents

Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 17:20:18 )

206

Khi làm giấy tờ tham gia bảo đảm xã hội vào năm 2021, Công ty (CTY, DN) sẽ sử dụng mẫu D02-LT – mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH thay thế cho Mẫu D02-TS của Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

1. Mẫu D02-LT – Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp

Mẫu D02-LT Ban hành tất nhiên Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2022
(Có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký – ngày 18/08/2022)
 

Các bạn muốn lấy bạn word của Mẫu D02-LT Ban hành tất nhiên Quyết định số 1040/QĐ-BHXH thì comment để lại địa chỉ gmail phiếu cuối bài bác luận hoặc gửi mail về mail [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại mẫu cho các bạn ngay

2. Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)

a) Mục đích: để đơn vị, Công ty (CTY, DN) đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động đối với người lao động thuộc đơn vị.
Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.
c) Thời gian lập: những Khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc đơn vị.
d) Căn cứ lập
– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển;
– Hồ sơ khác có liên quan lại. 
đ) Phương pháp lập 
* Phần thông tin chung
– Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị theo đăng ký marketing thương mại, quyết định thành lập.
– Mã đơn vị: ghi mã đơn vị do cơ quan lại BHXH cấp.
– Mã số thuế (tax): ghi mã số thuế (tax) do cơ quan lại thuế (tax) cấp.
– Địa chỉ: ghi địa chỉ điểm đóng trụ sở của đơn vị.
– Điện thoại: ghi Phone của đơn vị.
– E-Mail: ghi tên gmail của đơn vị.
* Chỉ tiêu theo cột:
– Cột (1): Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.
– Cột (2): Ghi rõ bọn họ, tên của từng người ỉao động.
Đối với những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân group đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan lại BHXH có trách nhiệm chỉ dẫn các đơn vị Khi lập danh sách cấp thẻ BHYT, tại cột (2) tách thành các group theo mã đơn vị trực thuộc (group và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng tuy nhiên tối đa ko thật 6 ký tự được ký hiệu ngay số hoặc bởi văn bản).
Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A Khi lập danh sách phân thành 02 group: Phân xưởng 1, mã số 01, tất nhiên danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, tất nhiên danh sách 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự rộng tuy nhiên ko thật 6 ký tự).
– Cột (3): Ghi mã số đối với người người đã có mã số BHXH.
– Cột (4): Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh dân chúng/căn cước công dân/hộ chiếu.
– Cột (5): Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ giới thì ghi từ “nữ giới”).
– Cột (6): Ghi số căn cước công dân/chứng minh dân chúng/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan lại có thẩm quyền cấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành cho người nước ngoài).
– Cột (7): Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều khiếu nại điểm làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B …).
– Các Cột (8), (9), (10), (11): Phân loại theo: ngôi nhà cai quản lý; chuyên môn chuyên môn bậc cao; chuyên môn chuyên môn bậc trung; tư vấn viên cấp dưới trợ lý văn phòng; tư vấn viên cấp dưới dịch vụ và buôn bán sản phẩm; lao động có kĩ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị; lao động giản đơn.
– Cột (12): Ghi tiền lương được hưởng trọn:
+ Người lao động thực hiện nay chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bởi thông số (cả về thông số chênh lệch bảo lưu nếu có).
Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.
+ Người lao động thực hiện nay chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bởi tiền đồng nước ta.
Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.
– Các Cột (13), (14), (15): Ghi phụ cấp chức vụ bởi thông số; phụ cấp thâm niên vượt khuông, thâm niên nghề bởi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu ko hưởng trọn phụ cấp nào thì bỏ trống.
– Cột (16): Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động (nếu có).
– Cột (17): Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2022 (nếu có).
– Cột (18): Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.
– Cột (19): Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.
– Cột (20): Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động làm việc theo HĐLĐ ko xác định thời hạn.
– Cột (21): Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động có hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ xác định thời hạn.
– Cột (22): Ghi ngày, tháng, năm ko hề hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ xác định thời hạn.
– Cột (23): Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động có hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ khác (bên dưới 1 tháng, thử việc).
– Cột (24): Ghi ngày, tháng, năm ko hề hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ khác (bên dưới 1 tháng, thử việc).
– Cột (25): Ghi ngày, tháng, năm đơn vị chính thức phát động đóng BHXH cho người lao động.
– Cột (26): Ghi ngày, tháng, năm đơn vị kết thúc (dừng) đóng BHXH cho người lao động.
– Cột (27): ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLĐ, HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ ngơi việc ko hưởng trọn lương … ”, Ghi đối tượng được hưởng trọn quyền lợi BHYT cao rộng nếu có giấy tờ chứng minh như: người dân có công, cựu chiến binh,….Lưu ý:
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập giấy tờ; lưu trữ giấy tờ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
+ Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục ghi chú (cột 27) tương tự như trên.
+ Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫu và ghi điểm đăng ký KCB ban sơ vào cột 27.
+ Trường hợp đơn vị có nhiều người thay đổi điểm đăng ký KCB ban sơ thì ghi cột (2), cột (3) và ghi nội dung thay đổi điểm đăng ký KCB ban sơ vào cột 27, các cột khác bỏ trống.
e) Sau Khi trả mỹ xong việc kê khai đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu.

Ngày 17/9/2022, BHXH nước ta có Công văn số 2950/BHXH-BT để Hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT phát hành tất nhiên Quyết định số 1040/QĐ-BHXH như sau:

1. Cột (25):

– Đối với ngôi trường hợp người lao động tăng mới hoặc chính thức phát động chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động chính thức phát động tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;

– Đối với ngôi trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động chính thức phát động điều chỉnh mức đóng;

– Đối với ngôi trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm chính thức phát động truy đóng.

2. Cột (26):

– Đối với người lao động tăng mới hoặc chính thức phát động chuyển đến làm việc tại đơn vị và ngôi trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ko ghi vào cột này (bỏ trống);

– Đối với ngôi trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao héc tàm tất cả: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.

3. Cột (27): Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ ngơi việc ko hưởng trọn lương…; ngôi trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.

Ghi đối tượng được hưởng trọn quyền lợi BHYT cao rộng nếu có giấy tờ chứng minh như: người dân có công, cựu chiến binh,…. 

Lưu ý:

– Đối với các cơ quan lại, đơn vị sử dụng lao động ko phải khai trình việc sử dụng lao động, báo cho biết giải trình tình hình thay đổi về lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì chỉ kê khai chỉ tiêu tại các cột: (1), (2), (3), (7), (12), (13),

(14), (15), (16), (17), (25), (26), (27).

– Trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với nhiều giai đoạn khác nhau thì ghi thành từng dòng tương ứng với tháng năm truy đóng vào cột (25) và cột (26).

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH – Danh sách lao động tham gia BHXH , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #D02LT #theo #QĐ #số #1040QĐBHXH #Danh #sách #lao #động #tham #gia #BHXH