Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 19:09:38 )

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết Khi tới điểm công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau Khi về đơn vị.

1. Mẫu giấy đi đường: Mẫu số 04- LĐTL

Đơn vị:………..Bộ phận: …….
 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa nước ta

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=========&=========

Mẫu số: 04 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

 

 

Số: …………………….

Cấp cho:……………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: :……………………………………………………………………………………………..
Được cử đi công tác tại: :………………………………………………………………………..
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…….. ngày…….. tháng…….. năm……..
Từ ngày…… tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm………………………..

                                                                    Ngày…… tháng…… năm……                                                                                        Người duyệt                                                                                   (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương………………………đ
Công tác phí……………..đ
Cộng………………………..đ

 

 
Nơi đi

 
Ngày

 
Phương

 
Độ dài

 
Số ngày

 
Lý do

 
Chứng nhận

 

Nơi đến

 

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan lại

 

 

 

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi…

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi…

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến…

 

 

 

 

 

 

 
– Vé người…………………………………..vé

 
x………………….đ = ………………………..đ

– Vé cước ………………………………….. vé

x………………….đ = ………………………..đ

– Phụ phí lấy vé bởi điện thoại……. vé

x………………….đ = ………………………..đ

– Phòng nghỉ ngơi………………………………..vé

x………………….đ = ………………………..đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng………………………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:

 

Tổng cộng ngày công tác:……………………………………….đ

 

Ngày … tháng … năm …Duyệt

 

Số tiền được thanh toán là:……………………..

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

Xem thêm: Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133 

2. Cách viết mẫu giấy đi đường

Sau những Khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu muốn ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến phòng kế toán tài chính làm thủ tục ứng tiền.
Cột 1: Ghi điểm đi, điểm đến công tác.
Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
Khi đến điểm công tác, cơ quan lại đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi  (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người dân có trách nhiệm ở cơ quan lại đến công tác).
Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan lại,  ô tô quan lại quý khách khứa hàng, tàu hoả, máy cất cánh …
            Cột 5: Ghi thời gian công tác.
            Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
           Cột 7: Lấy chữ ký của người dân có thẩm quyền và đóng dấu của điểm cán bộ, người lao động đến công tác.
Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng trọn lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ ngơi…) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán tài chính để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán tài chính trưởng duyệt chi thanh toán.
Giấy đi đường và các chứng từ liên quan lại được lưu ở phòng kế toán tài chính. 
3. Giấy đi đường lập mẫu trên excel

Bạnn nào cần lấy “Mẫu giấy đi đường theo TT 200” ở trên dạng tệp tin Word hoặc Excel thì để lại Comment ở cuối Website hoặc gửi vào E-Mail: [email protected] để được gửi lại nhé.
Xem thêm: Mẫu bảng chấm công

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu giấy đi đường theo theo thông tư 200 – Mẫu số 04 – LĐTL , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #giấy #đi #đường #theo #theo #thông #tư #Mẫu #số #LĐTL