Contents

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 20:47:20 )

29

Hợp đồng giao khoán là bạn dạng thỏa thuận giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm mục đích xác nhận về lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên Khi thực hiện nay công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí (CP) cho người nhận khoán.

Dưới đây là mẫu hợp đồng giao khoán công việc mới nhất năm 2021:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

 

, ngày 02 tháng 01 năm 2021

 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC(Số: 01/2021/HDKV)

 Bên Giao Khoán (Bên A): CÔNG TY KẾ TOÁN  THIÊN ƯNG

Mã số thuế (tax): 0106208569.
Địa chỉ : Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân,  
Điện thoại : 02466.846.132 hoặc 0989 233 284.
Đại diện : Ông Hoàng Trung Thật                          Chức vụ : Giám đốc

Bên Nhận Khoán (Bên B): Ông  Lương Mạnh Hải          

CMND số : 168221463          Ngày cấp: 20/11/2011             Nơi cấp : C.A Tỉnh Hà Nam.
Địa chỉ: Số 123 Đại Từ, Đại Kim, Q. Hoàng Mai, .
Hai bên đồng ý thỏa thuận và thực hiện nay Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc:

– Bên B thực hiện nay lắp đặt khối mạng lưới server điều hòa cho văn phòng công ty Tác giẩ
– Số lượng: 20 bộ điều hòa

Điều 2. Nơi làm việc:
            – Tại văn phòng công ty Tác giẩ
            – Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân,  
 Điều 3. Thời gian làm việc:
            Bên B phải thực hiện nay công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này trong vòng 03 ngày tính từ ngày 03/01/2021 đến ngày 05/01/2021.Điều 4. Lương khoán và trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax):
            – Tiền lương khoán trọn công việc: 3.000.000đ.

 (Bằng chữ: Hai triệu một trăm ngàn đồng chẵn./.).

– Nghĩa vụ thuế (tax) thu nhập cá nhân: Tiền lương khoán nêu trên chưa bao héc tàm tất cả tiền thuế (tax) TNCN. Bên A có trách nhiệm nộp thay tiền thuế (tax) TNCN cho bên B

            – Thời hạn trả lương: sau Khi bên B trả mỹ xong công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.Điều 5. Quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của Bên A 5.1. Quyền lợi:
            Yêu cầu bên B thực hiện nay đúng phần công việc đã được ghi tại Điều 1, trong thời gian tại Điều 3 của Hợp đồng này.5.2. Nghĩa vụ:
            Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 Khi bên B đã trả mỹ xong công việc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của Bên B6.1. Quyền lợi:            – Được cấp phát vật tư để tiến hành sửa chữa, lắp đặt khối mạng lưới server điều hoà tại Công ty CP vật liệu bằng nhựa Mỹ Thịnh – Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, .
            – Được trả lương đã nêu tại Điều 4 Khi trả mỹ xong công việc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.6.2 Nghĩa vụ:
            – Thực hiện nay đúng công việc đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.
            – Hoàn thành công việc đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này.Điều 7. Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký và tự động thanh lý Khi hai phía đã trả mỹ xong trách nhiệm với nhau
Hợp đồng này được lập thành 02 bạn dạng bởi Tiếng Việt có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý như nhau do mỗi bên giữ 01 bạn dạng.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tác giẩ xin được chia sẻ thêm các thông tin cần thiết liên quan lại đến hợp đồng giao khoán công việc:

1. Bảo hiểm xã hội với hợp đồng giao khoán công việc:

Vì đây là hợp đồng giao khoán (ko phải hợp đồng lao động) nên ko phải tham gia bảo biểm buộc phải

2. Về thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân.

–  Khi chi trả thu nhập cho cá nhân phải khấu trừ 10% nếu trả từ 2 triệu đồng trở lên/lần

đầy đủ xem tại đây: Cách tính khấu trừ thuế (tax) TNCN đối với lao động thời vụ khoán việc

– Trường hợp doanh thỏa thuận sẽ trả thay tiền thuế (tax) TNCN cho lao động thì người lao động ko biến thành khấu trừ thuế (tax) TNCN Nhưng Công ty (CTY, DN) phải có trách nhiệm tính, kê khai nộp khoản tiền thuế (tax) TNCN thay người lao động đó. Và số tiền thuế (tax) TNCN Công ty (CTY, DN) thay đó sẽ được vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

3. Về thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Để các khoản chi hợp đồng thuê khoán được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN thì phải có các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng giao khoán

+ Biên bạn dạng thanh lý hợp đồng

+ Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước công dân của người lao động.

+ Biên bạn dạng xác nhận công việc trả mỹ xong.

+ Bảng chấm công

+ Bảng kê thu mua product dịch vụ mua vào ko hề hóa đơn. đầy đủ xem tại đây: Mẫu bảng kê 01/TNDN

+ Chứng từ chi tiền

+ Chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN hoặc chứng từ nộp thuế (tax) TNCN (Nếu có phát sinh thuế (tax))

4. Trường hợp ký phối hợp đồng khoán việc với đại diện group lực lượng lao động

Thì phải cần có giấy ủy quyền của những người dân lao động trong group cho đại diện group

đầy đủ xem tại đây: Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng cho đại diện group

5. Mẫu hợp đồng giao khoán và biên bạn dạng thanh lý kiểm nghiệm hợp đồng giao khoán theo chế độ kế toán tài chính

Trong danh mục chứng từ tiền lương Tại thông tư 133 và thông tư 200 đều có mẫu hợp đồng giao khoản này

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm:

5.1 Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ……………………………………………………………………
Đại diện…………………………. bên giao khoán…………………………………………………………..
Họ và tên: ………………………. Chức vụ…………………………………………………………………..
Đại diện …………………………. bên nhận khoán…………………………………………………………CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:I- Điều khoản chung:
– Phương thức giao khoán:…………………………………………………………………………………….
– Điều khiếu nại thực hiện nay hợp đồng:………………………………………………………………………………
– Thời gian thực hiện nay hợp đồng:………………………………………………………………………………
– Các điều khiếu nại khác:…………………………………………………………………………………………….II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-……………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Trách nhiệm, quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của người nhận khoán:
-……………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Trách nhiệm, quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của bên giao khoán:
-……………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………….
 

Đại diện bên nhận khoán(Ký, bọn họ tên)

Đại diện bên giao khoán(Ký, bọn họ tên)

Người lập(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …Kế toán trưởng bên giao khoán(Ký, bọn họ tên)

5.2. Mẫu biên bạn dạng thu lý thanh kiểm nghiệm hợp đồng giao khoán theo thông tư 200:

Đơn vị: ………..…Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 – LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Số: ………….

 

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày … tháng … năm …
 
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán………………………….
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán………………………….
Cùng thanh lý Hợp đồng số … ngày… tháng … năm …
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện nay:……………………………………….
Giá trị hợp đồng đã thực hiện nay:………………………………………………………………………………..
Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bởi văn bản)………………..
Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bởi văn bản)……………….
Số tiền bên …. còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bởi văn bản)……………….
Kết luận:…………………………………………………………………………………………………………….
 

Đại diện bên nhận khoán(Ký, bọn họ tên)

Đại diện bên giao khoán(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

5.3. Mẫu hợp đồng giao khoán theo theo TT 133:

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/08/2022 của Bộ Tài chính)

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ……………………………………………………………………
Đại diện…………………………. bên giao khoán…………………………………………………………..
Họ và tên: ………………………. Chức vụ…………………………………………………………………..
Đại diện …………………………. bên nhận khoán…………………………………………………………CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:I- Điều khoản chung:
– Phương thức giao khoán:…………………………………………………………………………………….
– Điều khiếu nại thực hiện nay hợp đồng:………………………………………………………………………………
– Thời gian thực hiện nay hợp đồng:………………………………………………………………………………
– Các điều khiếu nại khác:…………………………………………………………………………………………….II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-……………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Trách nhiệm, quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của người nhận khoán:
-……………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Trách nhiệm, quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của bên giao khoán:
-……………………………………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………………………………….
 

Đại diện bên nhận khoán(Ký, bọn họ tên)

Đại diện bên giao khoán(Ký, bọn họ tên)

Người lập(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …Kế toán trưởng bên giao khoán(Ký, bọn họ tên)

5.4. Mẫu biên bạn dạng thu lý thanh kiểm nghiệm hợp đồng giao khoán theo thông tư 133

Các bạn nhấn vào đây để xem: Mẫu và cách lập biên bạn dạng thu lý thanh kiểm nghiệm hợp đồng giao khoán theo thông tư 133

 

6. Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn cách bạn ghi hợp đồng giao khoán:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ bọn họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.
          Phần I. Điều khoản chung:
          – Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.
– Điều khiếu nại thực hiện nay hợp đồng: Ghi rõ các điều khiếu nại cam kết của 2 bên Khi ký hợp đồng giao khoán.
– Thời gian thực hiện nay hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện nay công việc nhận khoán từ ngày chính thức phát động đến ngày kết thúc hợp đồng.
          – Các điều khiếu nại khác: Ghi rõ các điều khiếu nại khác Khi ký phối hợp đồng.
Phần II. Điều khoản cụ thể:
Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của người nhận khoán và người giao khoán (như điều khiếu nại làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian trả mỹ xong và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.
Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bạn dạng :
          – 1 bạn dạng giao cho người nhận khoán;
          – 1 bạn dạng lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
          – 1 bạn dạng chuyển về Ban Tài chính, Kế toán cho người dân có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện nay hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.
          Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, bọn họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán tài chính trưởng bên giao khoán.  
 

Các bạn muốn lấy BẢN Word mẫu hợp đồng giao khoán công việc bạn dạng nêu trên về tham khảo thì vui lòng để lại mail bởi comment bên dưới bài bác luận hoặc gửi mail về mail [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo. 

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu hợp đồng giao khoán công việc năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #hợp #đồng #giao #khoán #công #việc #năm #mới #nhất