Contents

Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 09:16:01 )

225

Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT cho người nước ngoài làm việc tại nước ta 2021

I. Về Bảo hiểm xã hội buộc phải:

Quy định tại: Nghị định 143/2022/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo đảm xã hội và Luật an ninh, vệ sinh lao động về BHXH buộc phải cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại nước ta.

(Ban hành ngày: 15/10/2022 , Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/12/2022)Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách bổ sung người lao động và người sử dụng lao động gặp gỡ gian khổ do đại dịch COVID-19 (Ngày phát hành: 01/07/2021, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/07/2021)

Hướng dẫn thực hiện nay:

+ Công văn 5251/BHXH-QLT ngày 03/12/2022 của BHXH TP. phát hành: Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH buộc phải theo Nghị định 143/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Công văn 2446/BHXH-QLT Ngày 29/11/2022 của BHXH TP.Sài Gòn về việc chỉ dẫn tạm thời tham gia BHXH buộc phải đối với NLĐ là công dân nước ngoài.
+ Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH ngày 18/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện nay Nghị định số 143/2022/NĐ-CP.
+ Công văn số 679/BHXH-BT ngày 7/3/2022 của Bảo hiểm xã hội nước ta về việc chỉ dẫn thu BHXH buộc phải đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại nước ta

1. Đối tượng người nước ngoài phải tham gia bảo đảm buộc phải:

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại nước ta thuộc đối tượng tham gia BHXH buộc phải Khi:
+ Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan lại có thẩm quyền của nước ta cấp
+ Và có hợp đồng lao động ko xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại nước ta.
+ Chưa đủ tuổi về hưu (60 đối với nam, 55 đối với nữ giới)
Lưu ý:

* Người lao động ko thuộc đối tượng tham gia BHXH buộc phải thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:

– Người lao động di chuyển trong nội bộ Công ty (CTY, DN) theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2022/NĐ-CP ngày 03/02/2022 của Chính phủ ko thuộc đối tượng đóng BHXH buộc phải gồm: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ Công ty (CTY, DN) là ngôi nhà cai quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động chuyên môn của một Công ty (CTY, DN) nước ngoài đã thành lập hiện nay thị thương mại trên lãnh thổ nước ta, di chuyển tạm thời trong nội bộ Công ty (CTY, DN) sang hiện nay thị thương mại trên lãnh thổ nước ta và đã được Công ty (CTY, DN) nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

– Người lao động đã đủ tuổi về hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

* Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH buộc phải thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo đảm tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Mức đóng Bảo hiểm xã hội buộc phải cho người nước ngoài 

Thời điểm đóng

Người Sử Dụng Lao Động đóng

Người Lao Động đóng

vào Quỹ ốm đau
và thai sản

vào Quỹ
bảo đảm TNLĐ, BNN

vào Quỹ
hưu trí và tử tuất

vào quỹ
hưu trí và tử tuất.

Từ 01/12/2022 đến ngày 30/06/2021

3%

.5%

Từ 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021

3%

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/062022

3%

14%

8%

Vậy là: 
– Bắt đầu từ ngày 01/12/2022: Những  Công ty (CTY, DN) có người lao động nước ngoài thuộc đối tượng phải tham gia bảo đảm xã hội thì sẽ phải làm thủ tục tham gia BHXH.
– Tỷ lệ trích nộp BHXH:

Thời điểm đóng

Người Sử Dụng Lao Động

Người Lao Động

Tổng Cộng

Từ 01/12/2022 đến ngày 30/06/2021

3.5%

%

3.5%

Từ 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021

3%

%

3%

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

17%

8%

25%

– Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Trường hợp tiền lương tháng cao rộng 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bởi 20 lần mức lương cơ sở.
Tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội buộc phải ko bao héc tàm tất cả các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng con kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản bổ sung xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ; bổ sung Khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người quen thuộc kết duyên, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp gỡ thực trạng gian khổ Khi bị tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp và các khoản bổ sung, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

3. Thủ tục giấy tờ tham gia:

* Đối với người lao động: làm Mẫu TK1-TS (phát hành tất nhiên Quyết định số 505/QĐ-BHXH) – Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (chỉ lập đối với ngôi trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc những Khi có thay đổi thông tin.)
– Khi kê khai mẫu TK1-TS cần lưu ý:

+ Đối với người lao động đăng ký tham gia BHXH buộc phải lần đầu, chưa được cấp mã số BHXH thì kê khai các nội dung, thông tin tại các điểm: [01], [02], [03], [04], [07.1], [07.2], [07.3], [07.4], [0.8], [0.9], [13], mục I;

+ Đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH: Kê khai các nội dung từ [01] đến [05], mục II;

+ Khi có thay đổi thông tin (về tên, bọn họ, mã số BHXH, giới tính, quốc tịch,…): Kê khai các nội dung [01], [02], [03], [04] và [05] , mục II.

– Việc ghi bọn họ, tên, giới tính, quốc tịch vào các mẫu biểu theo chữ viết phiên âm quốc tế. Trường hợp có giấy tờ tất nhiên để thay đổi thông tin, mà giấy tờ do cơ quan lại nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật nước ta.- Hồ sơ và các biểu mẫu bởi Tiếng Việt và Tiếng Anh thì các bạn có tham khảo tại Công văn số 679/BHXH-BT ngày 7/3/2022 của Bảo hiểm xã hội nước ta về việc chỉ dẫn thu BHXH buộc phải đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại nước ta

 

* Đối với đơn vị ( Công ty (CTY, DN)) làm:

– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS phát hành tất nhiên Quyết định số 505/QĐ-BHXH).

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp. Theo mẫu D02-LT ban mặt hàng tất nhiên Quyết định số 1040/QĐ-BHXH

Tải mẫu danh sách và xem cách lập tại đây:Mẫu D02-LT theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH và cách làm

 

Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH buộc phải và BHYT, cơ quan lại BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Trong khi, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện nay cai quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.

II. Về Bảo hiểm y tế:

1. Đối tượng người nước ngoài phải tham gia BHYT:

Điều 17 Quyết định số 595/QĐ-BHXH phát hành quy trình thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động – bệnh công việc và nghề nghiệp…

thì:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ko xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là kẻ cai quản lý Công ty (CTY, DN), cai quản lý điều hành liên minh xã hưởng trọn tiền lương, làm việc tại các cơ quan lại, đơn vị, tổ chức.

=> Không phân biệt người lao động là kẻ nước ta hoặc người nước ngoài, cứ làm việc theo HĐLĐ ko xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên là phải tham gia BHYT.

2. Mức Đóng:

Theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể mức đóng, trách nhiệm đóng bảo đảm y tế như sau:

Mức đóng hằng tháng bởi 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. 

Tiền lương tháng đóng bảo đảm y tế là tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội buộc phải.III. Tổng kết Mức đóng BHXH cho người nước ngoài theo từng giai đoạn1. Tỷ lệ trích bảo đảm cho giai đoạn: Từ 01/12/2022 đến ngày 30/06/2021

 

Người sử dụng lao động (DN) đóng

 

Người lao động đóng

 

Bảo Hiểm Xã Hội

BHYT

BHTN

 

Bảo Hiểm Xã Hội

BHYT

BHTN

Qũy

Hưu Trí

Ốm Đau
Thai Sản

TNLĐ
BNN

 

 

 

Hưu Trí

Ốm Đau
Thai Sản

TNLĐ
BNN

 

 

Mức đóng

 

3%

,5%

3%

 

 

 

 

 

1,5%

 

Tổng

3,5%

 

 

 

 

 

 

 

6,5%

 

1,5%

 

8%

2. Tỷ lệ trích bảo đảm cho giai đoạn: Từ 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021

 

Người sử dụng lao động (DN) đóng

 

Người lao động đóng

 

Bảo Hiểm Xã Hội

BHYT

BHTN

 

Bảo Hiểm Xã Hội

BHYT

BHTN

Qũy

Hưu Trí

Ốm Đau
Thai Sản

TNLĐ
BNN

 

 

 

Hưu Trí

Ốm Đau
Thai Sản

TNLĐ
BNN

 

 

Mức đóng

 

3%

%

3%

 

 

 

 

 

1,5%

 

Tổng

3%

 

 

 

 

 

 

 

6%

 

1,5%

 

7,5%

3. Tỷ lệ trích bảo đảm cho giai đoạn: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

 

Người sử dụng lao động (DN) đóng

 

Người lao động đóng

 

Bảo Hiểm Xã Hội

BHYT

BHTN

 

Bảo Hiểm Xã Hội

BHYT

BHTN

Qũy

Hưu Trí

Ốm Đau
Thai Sản

TNLĐ
BNN

 

 

 

Hưu Trí

Ốm Đau
Thai Sản

TNLĐ
BNN

 

 

Mức đóng

14%

3%

%

3%

 

 

8%

 

 

1,5%

 

Tổng

17%

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

9,5%

 

29,5%

Xem thêm: Mức tiền lương đóng BHXH mới nhất năm 2021

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #đóng #BHXH #cho #người #nước #ngoài #mới #nhất