Contents

Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 02:47:04 )

350

Quy định về mức phạt chậm nộp, chậm đóng, chậm hoặc ko tham gia bảo đảm buộc phải

I. Mức phạt chậm nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

1. Thời hạn nộp.
– Nếu DN thuộc diện đóng tiền bảo đảm theo tháng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.

– Nếu DN thuộc điện đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần (dành cho các oanh nghiệp, liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

2. Phạt chậm nộp tiền bảo đảm:

Đơn vị chậm đóng BHXH buộc phải, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH buộc phải, BHYT, BHTN chưa đóng.
Ví dụ: Bài viết Tác giẩ thuộc diện đóng tiền bảo đảm theo tháng.

– Thời hạn đóng tiền bảo đảm của tháng 2 năm 2021 là ngày 28/02/2021 (ngày cuối cùng của tháng 2/2021)

– Nếu từ ngày 01/03/2021 đến ko hề ngày 29/03/2021: mới đóng tiền thì ko phải tính đóng số tiền lãi chậm nộp

– Nếu sau ngày 29/03/2021, tức là từ ngày 30/3/2021 mới nộp tiền bảo đảm của tháng 2/2021 thì đã vi phạm chậm đóng từ 30 ngày trở lên nên phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH buộc phải, BHYT, BHTN chưa đóng.

3. Cách tính lãi chậm nộp bảo đảm mới nhất năm 2021:
Trong đó:

Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng lũy tiếp theo ko hề tháng trước liền kề tháng tính lãi i (ko bao héc tàm tất cả số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:

+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh ngay số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;

+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bởi tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.

* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:

– Đối với BHXH buộc phải, BHTN, BHTNLĐ, BNN, k tính bởi 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH nước ta công bố.

– Đối với BHYT, k tính bởi 02 lần mức lãi suất thị ngôi trường liên ngân mặt hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân mặt hàng đất nước nước ta của năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân mỗi năm trước liền kề ko hề kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

Lãi suất công bố
Theo Thông báo số 123/TB-BHXH
ngày 14/1/2021 của Bảo hiểm xã hội nước ta
về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị ngôi trường liên ngân mặt hàng

Lãi suất chậm đóng BH năm 2021

Mức lãi suất đầu tư bình quân

5,02%/năm

Mức lãi suất chậm đóng, truy đóng

BHXH, BHTN

,8366%/tháng

Mức lãi suất thị ngôi trường
liên ngân mặt hàng kỳ hạn 9 tháng
do NH NNVN công bố

3,08%/năm

Mức lãi suất chậm đóng BHYT

,5134%/tháng

 

Ví dụ:

Công Ty Tác giẩ đóng bảo đảm theo phương thức đóng mỗi tháng.

Tính đến ko hề tháng 02/2021 Công Ty Thiên Ưng nợ tiền đóng bảo đảm như sau:

+ BHXH, BHTN là: 100.000.000 đồng, 

+ BHYT là 30.000.000 đồng;

Trong đó: số tiền phải đóng bảo đảm của tháng 2 là:

+ BHXH, BHTN phát sinh của tháng 2/2021 là 50.000.000 đồng,

+ Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 2/2021 là 10.000.000 đồng. 

Với mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân năm 2022 là 5,02%/năm; mức lãi suất liên ngân mặt hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố là 3,08%/năm, thì lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT như sau:

+ Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN: kbhxh = 2 x 5,02%/12= ,8366%/tháng

+ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT: kbhyt = 2 x 3,08%/12 = ,5134%/tháng

Áp dụng công thức trên để tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công Ty Thiên Ưng tại thời điểm ngày 01/3/2021 như sau:

Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN là:

[(100.000.000 đồng – 50.000.000 đồng) x 0,8366%] = 418.300 đồng

(Lưu ý: Tính tại thời điểm ngày 01/3/2021 thì số tiền phải đóng BHXH, BHTN phát sinh của tháng 2/2021 là 50.000.000 đồng chưa phải tính chậm nộp vì chậm đóng từ 30 ngày trở lên mới phải tính lãi – Hạn đóng tiền BHXH, BHTN của tháng 2 là ngày 28/02/2021, và được đóng chậm 29 ngày ko phải tính lãi, Tức là đóng tiền BHXH, BHTN của tháng 2 từ ngày 30/3 trở đi sẽ bị tính lãi )

Tiền lãi chậm đóng BHYT là:

[(30.000.000 đồng – 10.000.000 đồng) x 0,5134%] = 102.680 đồng

(Lưu ý: Tính tại thời điểm ngày 01/3/2021 thì Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 2/2021 là 10.000.000 đồng chưa phải tính chậm nộp)

 

Tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu đối với Công ty (CTY, DN) Công Ty Thiên Ưng tại thời điểm tháng 3/2021 là: 418.300 + 102.680 = 520.980 đồng

4. Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng.

II. Mức phạt vi phạm hành chính: Không tham gia, ko đóng, chậm đóng bảo đảm buộc phải

Hành Vi

Mức Phạt

Quy định tại

Thỏa thuận với người sử dụng lao động ko tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp, tham gia ko đúng đối tượng hoặc tham gia ko đúng mức quy định.

Phạt tiền từ 500.000 đồng
đến 1.000.000 đồng
đối với người lao động

Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định 28/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực thực thi hiện hành từ 15/04/2022)

– Chậm đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp;

– Đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp ko đúng mức quy định mà ko phải là trốn đóng;

– Đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp mất đi số người thuộc diện tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp mà ko phải là trốn đóng.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bạn dạng vi phạm hành chính tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động

Theo Khoản 4 Điều 38 Nghị định 28/2022/NĐ-CP

Không đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bạn dạng vi phạm hành chính tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động

Theo Khoản 5 Điều 38 Nghị định 28/2022/NĐ-CP

Trốn đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động

Theo Khoản 6 Điều 38 Nghị định 28/2022/NĐ-CP

đầy đủ về xử lý trách nhiệm hình sự các bạn xem tại đây: Mức phạt trốn ko đóng BHXH

Biện pháp xử lý hiệu quả:

+ Buộc truy nộp số tiền bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp phải đóng 

+ Buộc nộp số tiền lãi bởi 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo đảm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, ko đóng, trốn đóng; nếu ko thực hiện nay thì theo yêu cầu của người dân có thẩm quyền, ngân mặt hàng, tổ chức tín dụng khác, ngân khố đất nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của các ngân mặt hàng thương mại đất nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan lại bảo đảm xã hội.

Tác giẩ mới các bạn tham khảo thêm:

Mức đóng BHXH mới nhất

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt chậm đóng BHXH 2021: cách tính lãi suất chậm nộp , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #chậm #đóng #BHXH #cách #tính #lãi #suất #chậm #nộp