Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 10:57:25 )

Hợp đồng lao động là sự việc thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều khiếu nại làm việc, quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong quan lại hệ lao động. Trường hợp hai phía thỏa thuận bởi tên gọi khác tuy nhiên có nội dung thể hiện nay về việc làm có trả công, tiền lương và sự cai quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
Trước Khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao phối hợp đồng lao động với người lao động

Từ năm 2021. Việc ký phối hợp đồng lao động được thực hiện nay theo:

– Bộ Luật Lao Động số 45/2022/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2022 (có hiệu lực thực thi hiện hành vào ngày 01/01/2021)
Các bạn cũng có thể tham khảo 17 điểm mới đáng chú ý của Bộ luật lao động số: 45/2022/QH14 tại đây: 

Bộ luật lao động mới nhất có hiệu lực thực thi hiện hành vào năm 2021

– Nghị định 145/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động (có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/02/2021)
– Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2022 chỉ dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động (có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 01/01/2021).

Quy định cụ thể về hợp đồng lao động

1. Các mẫu mã hợp đồng lao động

– Hợp đồng lao động phải được giao kết bởi văn bạn dạng và được làm thành 02 bạn dạng, người lao động giữ 01 bạn dạng, người sử dụng lao động giữ 01 bạn dạng.

– Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử bên dưới mẫu mã thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bởi văn bạn dạng.

– Hai bên có thể giao phối hợp đồng lao động bởi lời nói đối với hợp đồng có thời hạn bên dưới 01 tháng, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật lao động.

Theo điều 14 của Bộ Luật Lao động

2. Nguyên tắc giao phối hợp đồng lao động

– Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, liên minh và trung thực.

– Tự do giao phối hợp đồng lao động tuy nhiên ko được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Theo điều 15 của Bộ Luật Lao động

3. Nghĩa vụ giao phối hợp đồng lao động

– Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều khiếu nại làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dưỡng, an ninh, vệ sinh lao động, tiền lương, mẫu mã trả lương, bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, quy định về bảo đảm an toàn bí mật marketing thương mại, bảo đảm an toàn bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan lại trực tiếp đến việc giao phối hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

– Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về bọn họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điểm cư trú, trình độ học tập vấn, trình độ kĩ năng nghề, xác nhận tình trạng sức mạnh mạnh khoắn và vấn đề khác liên quan lại trực tiếp đến việc giao phối hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Theo điều 16 của Bộ Luật Lao Động

4. Người giao phối hợp đồng lao động:
Người lao động trực tiếp giao phối hợp đồng lao động, trừ ngôi trường hợp:

– Đối với công việc theo mùa vụ, công việc chắc chắn có thời hạn bên dưới 12 tháng thì group người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong group để giao phối hợp đồng lao động; trong ngôi trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bởi văn bạn dạng và có hiệu lực thực thi hiện hành như giao kết với từng người lao động.

– Hợp đồng lao động do người được ủy quyền thỏa thuận phải tất nhiên danh sách ghi rõ bọn họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điểm cư trú và chữ ký của từng người lao động.

 đầy đủ các bạn xem tại đây: Mẫu giấy ủy quyền ký phối hợp đồng lao động

* Người giao phối hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là kẻ thuộc một trong các ngôi trường hợp sau: 

– Người đại diện theo pháp luật của Công ty (CTY, DN) hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

– Người đứng đầu cơ quan lại, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

– Người đại diện của hộ gia đình, tổ liên minh, tổ chức khác ko hề tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

* Người giao phối hợp đồng lao động bên phía người lao động là kẻ thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:

– Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi những Khi có sự đồng ý bởi văn bạn dạng của người đại diện theo pháp luật của người đó;

– Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

– Người lao động được những người dân lao động trong group ủy quyền hợp lí giao phối hợp đồng lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao phối hợp đồng lao động ko được ủy quyền lại cho người khác giao phối hợp đồng lao động.

Theo điều 18 của Bộ Luật Lao động

5. Những hành động người sử dụng lao động ko được làm Khi giao kết, thực hiện nay hợp đồng lao động
– Giữ bạn dạng chính giấy tờ tùy thân, văn bởi, chứng chỉ của người lao động.

– Yêu cầu người lao động phải thực hiện nay biện pháp BH an toàn bởi tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện nay hợp đồng lao động.

– Buộc người lao động thực hiện nay hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Theo điều 17 của Bộ Luật Lao Động

6. Giao phối hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

– Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động tuy nhiên phải BH an toàn thực hiện nay đầy đủ các nội dung đã giao kết.

– Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp và an ninh, vệ sinh lao động.

Theo điều 19 của Bộ Luật Lao động

7. Các loại hợp đồng lao động:

– Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

+ Hợp đồng lao động ko xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai phía ko xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai phía xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng trong thời gian ko thật 36 tháng Tính từ lúc thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng.

– Khi hợp đồng lao động ko hề hạn sử dung mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện nay như sau:

+ Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày hợp đồng lao động ko hề hạn sử dung, hai phía phải ký phối hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký phối hợp đồng lao động mới thì quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của hai phía được thực hiện nay theo hợp đồng đã giao kết;

+ Nếu ko hề thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày hợp đồng lao động ko hề hạn sử dung mà hai phía ko ký phối hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động ko xác định thời hạn;

+ Trường hợp hai phía ký phối hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký phối hợp đồng lao động ko xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong Công ty (CTY, DN) có vốn đất nước và ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động.

Theo điều 20 của Bộ Luật Lao động

8. Nội dung hợp đồng lao động

Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và bọn họ tên, chức danh của người giao phối hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điểm cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu của người giao phối hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, mẫu mã trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dưỡng;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế và bảo đảm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi chăm sóc, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề.

Nội dung chủ yếu phải có của hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động nêu trên được được chỉ dẫn bởi điều 3 Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thông tin về tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và bọn họ tên, chức danh của người giao phối hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động được quy định như sau:

a) Tên của người sử dụng lao động: đối với Công ty (CTY, DN), cơ quan lại, tổ chức, liên minh xã, liên hiệp liên minh xã thì lấy theo tên của Công ty (CTY, DN), cơ quan lại, tổ chức, liên minh xã, liên hiệp liên minh xã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN), liên minh xã, liên hiệp liên minh xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bạn dạng chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan lại, tổ chức; đối với tổ liên minh thì lấy theo tên tổ liên minh ghi trong hợp đồng liên minh; đối với hộ gia đình, cá nhân thì lấy theo bọn họ tên của người đại diện hộ gia đình, cá nhân ghi trong Căn cước công dân hoặc Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu được cấp;

b) Địa chỉ của người sử dụng lao động: đối với Công ty (CTY, DN), cơ quan lại, tổ chức, liên minh xã, liên hiệp liên minh xã thì lấy theo địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN), liên minh xã, liên hiệp liên minh xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bạn dạng chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan lại, tổ chức; đối với tổ liên minh thì lấy theo địa chỉ trong hợp đồng liên minh; đối với hộ gia đình, cá nhân thì lấy theo địa chỉ điểm cư trú của hộ gia đình, cá nhân đó; Phone, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

c) Họ tên, chức danh của người giao phối hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động: ghi theo bọn họ tên, chức danh của người dân có thẩm quyền giao phối hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động.

2. Thông tin về bọn họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điểm cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu của người giao phối hợp đồng lao động bên phía người lao động và một số thông tin khác, gồm:

a) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ điểm cư trú, Phone, địa chỉ thư điện tử (nếu có), số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu do cơ quan lại có thẩm quyền cấp của người giao phối hợp đồng lao động bên phía người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Bộ luật Lao động;

b) Số giấy phép lao động hoặc văn bạn dạng xác nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ quan lại có thẩm quyền cấp đối với người lao động là kẻ nước ngoài;

c) Họ tên, địa chỉ điểm cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu, Phone, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi.

3. Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau:

a) Công việc: những công việc mà người lao động phải thực hiện nay;

b) Địa điểm làm việc của người lao động: địa điểm, phạm vi người lao động làm công việc theo thỏa thuận; ngôi trường hợp người lao động làm việc có tính chất thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi đầy đủ các địa điểm đó.

4. Thời hạn của hợp đồng lao động: thời gian thực hiện nay hợp đồng lao động (số tháng hoặc số ngày), thời điểm chính thức phát động và thời điểm kết thúc thực hiện nay hợp đồng lao động (đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn); thời điểm chính thức phát động thực hiện nay hợp đồng lao động (đối với hợp đồng lao động ko xác định thời hạn).

5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, mẫu mã trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai phía như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều khiếu nại lao động, tính chất phức tạp công việc, điều khiếu nại sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn kèm với quá trình làm việc và hiệu quả thực hiện nay công việc của người lao động.

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai phía như sau:

c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

c2) Các khoản bổ sung ko xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc ko thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn kèm với quá trình làm việc, hiệu quả thực hiện nay công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác ví như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng con kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản bổ sung xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ; bổ sung Khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người quen thuộc kết duyên, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp gỡ thực trạng gian khổ Khi bị tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp và các khoản bổ sung, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

d) Hình thức trả lương do hai phía xác định theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động;

đ) Kỳ hạn trả lương do hai phía xác định theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động.

6. Chế độ nâng bậc, nâng lương: theo thỏa thuận của hai phía về điều khiếu nại, thời gian, mức lương sau Khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện nay theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dưỡng: theo thỏa thuận của hai phía hoặc thỏa thuận thực hiện nay theo nội quy lao động, quy định của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật.

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: những loại phương tiện bảo đảm an toàn cá nhân trong lao động theo thỏa thuận của hai phía hoặc theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của người sử dụng lao động và quy định của pháp luật về an ninh, vệ sinh lao động.

9. Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế và bảo đảm thất nghiệp: theo quy định của pháp luật về lao động, bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế và bảo đảm thất nghiệp.

10. Đào tạo, bồi chăm sóc, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề: quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động trong việc BH an toàn thời gian, ngân sách đầu tư đầu tư đào tạo, bồi chăm sóc, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề.

THAM KHẢO: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2021

9. Phụ lục hợp đồng lao động

– Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực thực thi hiện hành như hợp đồng lao động.

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động tuy nhiên ko được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện nay theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành.

Theo điều 22 của Bộ Luật Lao động

Các bạn cũng có thể tham khảo: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

10.  Hiệu lực của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày hai phía giao kết, trừ ngôi trường hợp hai phía có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

11. Người lao động làm việc ko trọn thời gian

– Người lao động làm việc ko trọn thời gian là kẻ lao động có thời gian làm việc ngắn rộng so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

– Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc ko trọn thời gian Khi giao phối hợp đồng lao động.

– Người lao động làm việc ko trọn thời gian được hưởng trọn lương; bình đẳng trong thực hiện nay quyền và trách nhiệm và trách nhiệm với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, ko biến thành phân biệt đối xử, BH an toàn an ninh, vệ sinh lao động.

Theo điều 32 của Bộ Luật Lao Động

12. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

– Trong quá trình thực hiện nay hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên tê biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

– Trường hợp hai phía thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bởi sự việc thỏa thuận phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao phối hợp đồng lao động mới.

– Trường hợp hai phía ko thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện nay hợp đồng lao động đã giao kết.

Theo điều 33 của Bộ Luật Lao Động

13. Các ngôi trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động-  Hết hạn hợp đồng lao động, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động.

– Đã trả mỹ xong công việc theo hợp đồng lao động.

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

– Người lao động bị cuối cùng phạt tù tuy nhiên ko được hưởng trọn án treo hoặc ko thuộc ngôi trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bạn dạng án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật.

– Người lao động là kẻ nước ngoài làm việc tại nước ta bị trục xuất theo bạn dạng án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật, quyết định của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

– Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành động dân sự, mất tích hoặc đã chết.

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành động dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động ko phải là cá nhân chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí hoặc bị cơ quan lại chuyên môn về đăng ký marketing thương mại thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh ra thông báo ko hề người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện nay quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật.

– Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật này.

– Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.

– Giấy phép lao động ko hề hiệu lực thực thi hiện hành đối với người lao động là kẻ nước ngoài làm việc tại nước ta theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật lao động

– Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc ko đạt yêu cầu hoặc một bên diệt bỏ thỏa thuận thử việc.

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Quy Định Về Hợp Đồng Thử Việc

14. Xử phạt vi phạm về giao phối hợp đồng lao động
Nếu vi phạm quy định về giao phối hợp đồng lao động như: ko ký hợp đồng lao động, ko ký đúng loại hợp đồng, giữ giấy tờ của người lao động, buộc người lao động thực hiện nay biện pháp BH an toàn bởi tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện nay hợp đồng lao động…
thì người sử dụng lao động ( Công ty (CTY, DN)) sẽ bị xử phạt theo quy định tại nghị định 28/2022/NĐ-CP phát hành ngày 01/03/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/04/2022 (Thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP)

đầy đủ các bạn xem tại đây:  Mức phạt vi phạm quy định về giao phối hợp đồng lao động

Tác Giẩ xin chúc các bạn thực hiện nay tốt các Quy định về Hợp đồng lao động

FULL Hướng dẫn Mẹo Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Quy #định #về #Hợp #Đồng #Lao #Động #mới #nhất #năm