Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 07:22:34 )

348

Ở bài bác luận trước tròng mục Tự học tập kế toán tài chính trên Excel Tác giẩ đã chỉ dẫn các bạn Cách ghi sổ nhật ký trên Excel, còn ở bài bác luận này sẽ phân tích rộng về quy trình ghi sổ theo mẫu mã nhật chung để các bạn cũng có thể hiểu sâu rộng về cách ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã ghi sổ này.

Đặc trưng cơ bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung: Tất cả các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung tài chính tài chính (định khoản kế toán tài chính) của kỹ năng đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng kỹ năng phát sinh.
Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

– Sổ Nhật ký chung.
– Sổ Nhật ký đặc biệt.
– Sổ Cái.
– Các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.

 

Nhìn vào sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã Nhật ký chung trên chúng ta thấy để có thể ghi sổ nhật ký chung thì kế toán tài chính chúng ta phải căn cứ vào chứng từ kế toán tài chính, đó là những hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập xuất…

Mỗi ngày:
– Căn cứ vào các chứng từ đã đánh giá được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước ko hề ghi kỹ năng phát sinh vào sổ Nhật ký chung, – Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán tài chính đã phát sinh được ghi trên sổ NKC. Trong kỳ bạn đã sử dụng bao lăm tài khoản thì sẽ có từng ấy sổ cái tương ứng cho các TK đó.
– Nếu công ty có mở sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các kỹ năng phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết liên quan lại.
Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi kỹ năng phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan lại. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ lượng kỹ năng phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau sau Khi loại trừ số trùng lặp do một kỹ năng được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). Sổ nhật ký đặc biệt là gì thì các bạn xem tại đây: Mẫu sổ nhật ký đặc biệtCuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh.
Sau sau Khi đánh giá đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.
Về nguyên lý, Tổng số phát sinh Nợ TK và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bởi Tổng số phát sinh Nợ TK và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau sau Khi loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.
 

Các bạn cũng có thể xem thêm:  Mẫu sổ nhật ký chung  – bởi phương pháp nhấp chuột vào đó)

Tác giẩ xin chúc các bạn ghi sổ theo mẫu mã nhật ký chung thành công!

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự

Link Download Google Drive File phần mềm Quy trình ghi sổ theo mẫu mã Nhật Ký Chung theo trình tự , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Quy #trình #ghi #sổ #theo #hình #thức #Nhật #Ký #Chung #theo #trình #tự