Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 15:47:28 )

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký – Phát hành hóa đơn điện tử

Hiện nay, có 2 loại hóa đơn điện tử, đó là:

+ Hóa đơn điện tử loại cũ thực hiện nay theo Thông tư 32/2011/TT-BTC 

+ Hóa đơn điện tử loại mới thực hiện nay theo Nghị định 119/2022/NĐ-CP và Thông tư 68/2022/TT-BTC, Nghị định 123/2022/NĐ-CP

=> Tuy nhiên, các bạn phải biết rằng: lúc này, hóa đơn điện tử loại mới chỉ buộc phải sử dụng Khi cơ quan lại thuế (tax) (Tax) có yêu cầu

Khi cơ quan lại thuế (tax) chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP và Thông tư số 68/2022/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện nay theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Dưới đây, Bài viết Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn thực hiện nay phát hành hóa đơn điện tử theo cả 2 thông tưI. Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng Hoá đơn điện tử theo quy định tại thông tư 32/2011/TT-BTC:
 Trình tự thực hiện nay của Công ty (CTY, DN) Khi áp dụng HĐĐT

Step_Bước 1. Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử để triển khai

Các bạn vào google hoặc các trang web của Cục thuế (tax) địa phương mình để tham khảo danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm hóa đơn 

Step_Bước 2: Chuẩn bị Hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT như sau:

1. Ban hành Quyết định áp dụng HĐĐT theo Mẫu đính kèm Thông tư số 32/2011/TT-BTC, có chữ ký của người dân có thẩm quyền và dấu của đơn vị.

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNGTHƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SÔNG CHÂUMST: 0104964489

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số 03/QĐ-HDDT-SC

, ngày 24  tháng 02  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SÔNG CHÂUVề việc áp dụng hóa đơn điện tửGIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SÔNG CHÂU

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký marketing thương mại) số 0104964489 do sở plan đầu tư Thành phố cấp ngày 19 tháng 11 năm 2022
Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng mẫu mã hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 01/03/2021 trên cơ sở khối mạng lưới server thiết bị và các bộ phận chuyên môn liên quan lại như sau:+ Tên máy tính: Máy tính để bàn Dell OPTIPLEX 9020, U04S2 (Core i7-4770/RAM 8GB/SSD 250GB/DVD)+ Tên máy in: Máy In Laser Đơn Năng Canon LBP 2900+ Tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử: Phần mềm hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE+ Tên ngôi nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng: Công ty cổ phần MISA – MST: 0101243150Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Mục đích sử dụng

01

Hóa đơn giá trị gia tăng

01GTKT0/001

SC/21E

Bán mặt hàng

 Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
– Định dạng truyền – nhận – lưu trữ hóa đơn là định dạng XML. Chữ ký số tiêu chuẩn chữ ký điện tử XML (DSig).
– Hóa đơn điện tử được tạo lập trên khối mạng lưới server MEINVOICE của Misa.
– Các hóa đơn sau Khi được tạo lập được lưu trữ trên khối mạng lưới server Data Center của Misa, có giải pháp lưu trữ, sao lưu đảm bảo chống mất mát, dễ dàng phục hồi, phòng chống hỏa hoán vị.
– Có phần mềm buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ connect với phần mềm kế toán tài chính, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tài chính tại thời điểm lập hóa đơnĐiều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan lại việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức cả về trách nhiệm của người được thực hiện nay chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
– Bộ phận buôn bán sản phẩm: đảm bảo cung cấp chính xác các thông tin liên quan lại đến việc lập chi tiết hóa đơn.
– Phòng kế toán tài chính: tạo lập hóa đơn, đánh giá, báo cho biết giải trình sử dụng hóa đơn
– Phòng công nghệ thông tin:
+ Hỗ trợ các phòng chức năng, kế toán tài chính về mặt chuyên môn khối mạng lưới server phát hành hóa đơn điện tử MeInvoice
+ Phối phù hợp với bộ phận chuyên môn Công ty cổ phần Misa để xử lý các vấn đề liên quan lại đến chuyên môn khối mạng lưới server như: thay đổi cấu trúc dữ liệu, quy trình, quy định… và phần mềm phát hành hóa đơn điện tửĐiều 5. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 24/02/2021. Lãnh đạo các bộ phận kế toán tài chính, bộ phận buôn bán sản phẩm, bộ phận chuyên môn,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện nay Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
– Chi cụ thuế (tax) quận Nam Từ Niêm
– Như Điều 4 (để thực hiện nay);
– Lãnh đạo đơn vị;
– Lưu.

GIÁM ĐỐC(Ký, đóng dấu và ghi rõ bọn họ, tên)

 
 

2. Lập Thông báo phát hành HĐĐT theo Mẫu đính tất nhiên Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc Mẫu TB01/AC tại phần mềm HTKK.
– Nếu các bạn nộp trực tiếp thì sử dụng mẫu số 2: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử phát hành tất nhiên Phụ lục của Thông tư 32/2011/TT-BTC:

– Nếu các bạn nộp qua mạng thì làm theo mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC của Thông Tư 26/2015/TT-BTC trên phần mềm HTKK để kết xuất XML nộp qua mạng.

3. Tạo HĐĐT mẫu theo đúng định dạng gửi cho người sử dụng, có chữ ký số

Mẫu hóa đơn này do đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tư vấn thiết kế hoặc công ty bạn cũng có thể chọn theo các mẫu thiết kế có sẵn trên phần mềm hóa đơn điện tử của công ty các bạn lựa chọn mua sử dụng.

Step_Bước 3. Gửi Hồ sơ đã chuẩn bị tại bước 2 tới cơ quan lại cai quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước Khi chính thức phát động sử dụng HĐĐT theo 1 trong 2 cách:

– Gửi trực tiếp: Bằng bạn dạng giấy tại Bộ phận một cửa của cơ quan lại thuế (tax); hoặc,

– Gửi qua mạng: Truy cập Cổng thông tin điện tử thuedientu.gdt.gov.vn, gửi tệp tin “XML” Thông báo phát hành HĐĐT đã lập từ phần mềm HTKK, tất nhiên Quyết định áp dụng và Hóa đơn mẫu đã tạo.

* Cách gửi giấy tờ thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng như sau:
Step_Bước 1: SCAN hoặc chụp ảnh Quyết định sử dụng hóa đơn (đã ký và đóng dấu) và hoá đơn điện tử mẫu => đưa chung vào 01 bạn dạng bên dưới định dạng word (.doc) để nộp đính tất nhiên thông báo phát hành hóa đơn

Step_Bước 2: Kết xuất thông báo phát hành hóa đơn từ phần mềm HTKK theo định dạng “XML” để nộp qua mạng

Step_Bước 3: Truy cập vào online: thuedientu.gdt.gov.vn/ để nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng như các loại tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) khác

Nếu bước này các bạn chưa thành thạo thì có thể tham khảo tại đây:

Cách nộp tờ khai thuế (tax) qua mạng trên trang thuedientu

Lưu ý:

– Khi thực hiện nay nộp tờ khai XML mà xuất hiện nay lỗi “Tờ khai chưa được đăng ký khai thuế (tax) qua mạng” thì bạn phải thực hiện nay đăng ký thêm tờ khai cần nộp

Bằng cách: Chọn “Khai thuế (tax)” -> Chọn “Đăng ký tờ khai” -> Chọn “Đăng ký thêm tờ khai” => tìm đến mục THÔNG BÁO HÓA ĐƠN và tích chọn “TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn” => kéo xuống bên dưới và bấm “Tiếp Tục” là đã thêm được tờ khai thông báo phát hành hóa đơn

– Để đính kèm được tệp tin Quyết định sử dụng hóa đơn và hoá đơn điện tử mẫu dạng word (.doc) các bạn phải: 

Sau lúc các bạn đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn thì các bạn thực hiện nay tra cứu: 

Tại trang web thuedientu.gdt.gov.vn/ => Bấm chọn “Tra cứu” => Bấm chọn “Tờ khai” 

Rồi màn hình hiện nay thị ra:
Step_Bước 4. Kết quả sử dụng hóa đơn điện tử
Sau thời hạn 02 ngày làm việc, nếu ko hề ý con kiến ko chấp nhận từ cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp, Công ty (CTY, DN) có thể chính thức phát động sử dụng HĐĐT.
Thông báo phát hành hóa đơn sẽ được công khai trên online của Tổng cục thuế (tax) (Tax) sau 2 ngày

Theo Công văn số 4732/TCT-TVQT ngày 19/11/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) thì: Trong thời hạn 02 ngày Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp tin báo phát hành hóa đơn (kèm hóa đơn mẫu) của Công ty (CTY, DN) đáp ứng được đầu đủ các nội dung theo quy định, cơ quan lại thuế (tax) có trách nhiệm đăng tải thông báo phát hành hóa đơn đó lên trang online của Tổng cục thuế (tax) (Tax). 

* Cách tra cứu hóa đơn đã phát hành:Các bạn vào: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ => chọn Thông tin thông báo phát hành => Hóa đơn => Tổ chức cá nhân => Nhập các thông tin “Tham số tra cứu” Sau Khi ấn “Tìm tìm” các bạn ấn vào “Ngày phát hành” là ra thông tin:
I. Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng Hoá đơn điện tử theo quy định tại thông tư 68/2022/TT-BTC:Việc đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP.

1. Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (tax) (Tax) để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2022/NĐ-CP

2. Cơ quan lại thuế (tax) có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2022/NĐ-CP về việc chấp nhận hoặc ko chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (tax) (Tax) trong thời gian 01 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính.

3. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax), Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính phải thực hiện nay diệt những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

4. Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) ko chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã thì Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax).

5. Cơ quan lại thuế (tax) tiến hành rà soát Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) và thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2022/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại Nghị định 119/2022/NĐ-CP.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu)

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #thông #báo #phát #hành #hóa #đơn #điện #tử #Có #Hồ #Sơ #mẫu