Contents

Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko?

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko? 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 15:23:39 )

327

thuế (tax) (Tax) thu nhập cá tư vấn viên cấp dưới đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

1. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là gì?
– Trợ cấp thôi việc là khoản trợ cấp mà người sử dụng lao động có trách nhiệm phải chi trả cho người lao động Khi chấm dứt hợp đồng lao động

Xem chi tiết: Cách tính mức hưởng trọn trợ cấp thôi việc 

– Trợ cấp mất việc làm là khoản trợ cấp mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động mất việc làm Khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do tài chính tài chính hoặc sáp nhập, thống nhất, chia, tách Công ty (CTY, DN), liên minh xã.

Xem chi tiết: Cách tính mức hưởng trọn trợ cấp mất việc làm

2. Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko?

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC: quy định về các khoản phụ cấp trợ cấp phải tính thuế (tax) TNCN thì:

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trợ cấp gian khổ đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp, trợ cấp một lần Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi, mức hưởng trọn chế độ thai sản, mức hưởng trọn chăm sóc sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm kĩ năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất mỗi tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp ko tính vào thu nhập chịu thuế (tax) chỉ dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp cảm bắt gặp cao rộng mức phụ cấp, trợ cấp theo chỉ dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế (tax).

Vậy là:
– Nếu người lao động nhận được khoản Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo đúng mức quy định của Bộ luật Lao động thì ko tính vào thu nhập chịu thuế (tax) Khi tính thuế (tax) TNCN (tức là được miễn thuế (tax) TNCN)
– Nếu phần trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp được chi trả cao rộng mức quy định của Bộ luật Lao động thì phần vượt phải chịu thuế (tax) TNCN.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn Mạnh được công ty Kế Toán Thiên Ưng chi trả một khoản tiền trợ cấp Khi thôi việc là 3 triệu đồng. Trong đó có 2 triệu là theo mức quy định của Bộ luật Lao động, còn 1 triệu là cao rộng mức quy định của Bộ luật Lao động
Thì: Trong khoản tiền 3 triệu anh Mạnh nhận được có:

+ 2 triệu được miễn thuế (tax) TNCN
+ 1 triệu ko được miễn thuế (tax) TNCN (phải cộng vào thu nhập chịu thuế (tax) để tính thuế (tax))

3. Cách tính thuế (tax) TNCN đối với khoản trợ cấp cảm bắt gặp cao rộng mức quy định:

– Nếu thời điểm chi trả trợ cấp trước Khi chấm dứt HĐLĐ thì chịu thuế (tax) theo biểu lũy tiến.

Tức là: Trường hợp Công ty (CTY, DN) chi trả cho người lao động (khoản tiền trợ cấp cao rộng mức quy định) trước Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty (CTY, DN) tổng hợp thu nhập cùng với các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công khác phát sinh trong kỳ để khấu trừ thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

đầy đủ về cách tính xem tại đây: Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân (theo biểu lũy tiền từng phần)

– Nếu chi trả sau Khi chấm dứt HĐLĐ thì phải chịu thuế (tax) theo tỷ lệ 10%

Tức là: Trường hợp sau Khi chấm dứt hợp đồng lao động Công ty (CTY, DN) mới chi trả cho người lao động (khoản trợ cấp cao rộng mức quy định) (chi thêm đó) thì nếu chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì thực hiện nay khấu trừ 10%/số tiền trợ cấp cao rộng mức quy định Khi chi trả.

đầy đủ về cách tính xem tại đây: Cách tính thuế (tax) TNCN theo tỷ lệ 10%

Cách tính trên được thực hiện nay theo chỉ dẫn tại:

– Công văn số 70182/CT-TTHT ngày 19/10/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về thuế (tax) TNCN đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp 

– Công văn số 6553/CT-TTHT ngày 5/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

– Công văn số 45749/CT-TTHT ngày 2/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. : 

+ Hỗ trợ tài chính cho lao động nghỉ ngơi việc phải khấu trừ thuế (tax) TNCN

+ Trường hợp Công ty vừa có khấu trừ thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến, vừa khấu trừ thuế (tax) TNCN theo biểu thuế (tax) toàn phần thi Khi khai quyết toán thuế (tax), Công ty kê khai vào Bảng kê 05-1/BK-TNCN (đối với số thuế (tax) khấu trừ theo biểu lũy tiến) và Bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN (đối với số thuế (tax) khấu trừ theo biểu toàn phần).

FULL Hướng dẫn Mẹo Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko? chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko? trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko? Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko? mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko?

Link Download Google Drive File phần mềm Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế (tax) TNCN ko? , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Trợ #cấp #thôi #việc #mất #việc #làm #có #phải #tính # thuế (tax) #TNCN #ko