Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 18:14:33 )

37

Có khá nhiều các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT theo luật thuế (tax) GTGT mới nhất năm 2021 lúc này được chỉ dẫn tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC

Sau đây Tác giẩ sẽ liệt kê các ngôi trường hợp đó để các bạn tham khảo:

1. Tổ chức, cá nhân nhận những khoản thu về bồi thường bởi tiền, tiền thưởng, tiền bổ sung, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. Khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền bổ sung cảm bắt gặp, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở marketing thương mại chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Riêng ngôi trường hợp bồi thường bởi product, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế (tax) GTGT như đối với buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
Trường hợp DN nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện nay dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, BH, khuyến mại, lăng xê thì phải kê khai, nộp thuế (tax) theo quy định.

Ví dụ: Công ty Tác giẩ cảm bắt gặp khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức từ việc mua cổ phiếu của các Công ty (CTY, DN) khác. Công ty Tác giẩ ko phải kê khai, nộp thuế (tax) GTGT đối với khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức cảm bắt gặp.

Ví dụ: Công ty K buôn bán sản phẩm cho Công ty (CTY, DN) H, tổng giá thanh toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, Công ty (CTY, DN) Z thanh toán trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là một trong những trong%/tháng/tổng giá thanh toán của hợp đồng. Sau 3 tháng, Công ty K cảm bắt gặp từ Công ty (CTY, DN) H tổng giá trị thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu đồng (440 triệu đồng x 1% x 3 tháng) thì Công ty K ko phải kê khai, nộp thuế (tax) GTGT đối với khoản tiền 13,2 triệu đồng này.

2. DN sản xuất, marketing thương mại tại nước ta mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài ko hề cơ sở thường trú tại nước ta, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng ko cư trú tại nước ta, bao héc tàm tất cả các ngôi trường hợp: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (cả về vật tư, phụ tùng thay thế); lăng xê, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa nước ta với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện nay ở ngoài nước ta, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
3. Tổ chức, cá nhân ko marketing thương mại, ko phải là kẻ nộp thuế (tax) GTGT buôn bán tài sản.
Ví dụ: Ông A là cá nhân ko marketing thương mại buôn bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A ko phải kê khai, tính thuế (tax) GTGT đối với số tiền buôn bán ô tô thu được.
4. DN chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) giá trị gia tăng cho Công ty (CTY, DN), liên minh xã.

Ví dụ: Công ty cổ phần P thực hiện nay dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã trả mỹ xong được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp gỡ gian khổ về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P ko phải kê khai, nộp thuế (tax) GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

5. Doanh nghiệp, liên minh xã nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ buôn bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho Công ty (CTY, DN), liên minh xã ở khâu marketing thương mại thương mại ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá buôn bán là giá ko hề thuế (tax) GTGT, dòng thuế (tax) suất và thuế (tax) GTGT ko ghi, vạch men bỏ.
Trường hợp Công ty (CTY, DN), liên minh xã nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ buôn bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác ví như hộ, cá nhân marketing thương mại và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT theo mức thuế (tax) suất 5% chỉ dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Hộ, cá nhân marketing thương mại, Công ty (CTY, DN), liên minh xã và tổ chức tài chính tài chính khác nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT Khi buôn bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu marketing thương mại thương mại thì kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Ví dụ: Công ty lương thực B là cơ sở marketing thương mại nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng đẩy ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng đẩy ra thì gạo thuộc đối tượng ko chịu thuế (tax) GTGT.

Trường hợp Công ty lương thực B buôn bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT đối với số gạo đẩy ra cho Công ty XNK C.
Công ty lương thực B buôn bán gạo cho Công ty TNHH D (là Công ty (CTY, DN) sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT đối với số gạo đẩy ra cho Công ty TNHH D.
Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty TNHH D, Công ty lương thực B ghi rõ giá buôn bán là giá ko hề thuế (tax) GTGT, dòng thuế (tax) suất và thuế (tax) GTGT ko ghi, vạch men bỏ.
Công ty lương thực B buôn bán trực tiếp gạo cho người sử dụng thì kê khai, nộp thuế (tax) GTGT theo mức thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT là 5% theo chỉ dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện nay trích khấu ngốn Khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán tài chính giữa cơ sở marketing thương mại và các đơn vị thành viên do một cơ sở marketing thương mại sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở marketing thương mại sở hữu 100% vốn để phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) GTGT thì ko phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế (tax) GTGT. Cơ sở marketing thương mại có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản tất nhiên bộ giấy tờ cỗi mối cung cấp tài sản.
Trường hợp tài sản cố định Khi điều chuyển đã thực hiện nay đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất marketing thương mại product, dịch vụ ko chịu thuế (tax) GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế (tax) GTGT theo quy định.
7. Các ngôi trường hợp khác:
Cơ sở marketing thương mại ko phải kê khai, nộp thuế (tax) trong các ngôi trường hợp sau:
a) Góp vốn bởi tài sản để thành lập Công ty (CTY, DN). Tài sản góp vốn vào Công ty (CTY, DN) phải có: biên bạn dạng góp vốn sản xuất marketing thương mại, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bạn dạng định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bạn dạng định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), tất nhiên bộ giấy tờ về cỗi mối cung cấp tài sản.
b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị định khoản phụ thuộc trong Công ty (CTY, DN); điều chuyển tài sản Khi chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN). Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên định khoản phụ thuộc trong cơ sở marketing thương mại; tài sản điều chuyển Khi chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN) thì cơ sở marketing thương mại có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, tất nhiên bộ giấy tờ cỗi mối cung cấp tài sản và ko phải xuất hóa đơn.
Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị định khoản độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở marketing thương mại thì cơ sở marketing thương mại có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế (tax) GTGT theo quy định, trừ ngôi trường hợp chỉ dẫn tại khoản 6 Điều này.
c) Thu đòi người thứ 3 của phát động và sinh hoạt giải trí bảo đảm.
d) Các khoản thu hộ ko liên quan lại đến việc buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ của cơ sở marketing thương mại.
đ) Doanh thu product, dịch vụ nhận buôn bán đại lý và doanh thu hoả hồng được hưởng trọn từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý buôn bán giá chuẩn quy định của bên giao đại lý hưởng trọn hoả hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, buôn bán vé xổ số, vé máy cất cánh, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành mặt hàng ko, mặt hàng hải mà được áp dụng thuế (tax) suất thuế (tax) GTGT %; đại lý buôn bán bảo đảm.
e) Doanh thu product, dịch vụ và doanh thu hoả hồng đại lý được hưởng trọn từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế (tax) GTGT.
g) Cơ sở marketing thương mại ko phải nộp thuế (tax) GTGT khâu nhập vào trong ngôi trường hợp nhập vào product đã xuất khẩu tuy nhiên bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở marketing thương mại buôn bán sản phẩm hóa bị trả lại này trong trong nước thì phải kê khai, nộp thuế (tax) GTGT theo quy định

Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC

h. Tổ chức, Công ty (CTY, DN) nhận những khoản thù lao từ cơ quan lại đất nước do thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí thu hộ, chi hộ các cơ quan lại đất nước.

Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan lại đất nước ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT quy định tại điểm này là các khoản thù lao cảm bắt gặp từ phát động và sinh hoạt giải trí: thu bảo đảm xã hội tự nguyện, bảo đảm y tế tự nguyện cho cơ quan lại Bảo hiểm xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người dân có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế (tax) của hộ cá nhân cho cơ quan lại thuế (tax) và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan lại Nhà nước.

Khoản này được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế (tax) giá trị gia tăng

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #ngôi trường #hợp #ko #phải #kê #khai #tính #nộp # thuế (tax) #GTGT