Contents

Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 09:55:26 )

334

Theo quy định tại khoản 3 điều 12 của Nghị định 119/2022/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ thì đối tượng Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác thuộc ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ, ko phân biệt giá trị từng lần buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

Vậy:
Thế nào là Công ty (CTY, DN) rủi ro cao về thuế (tax)?
Có những dấu hiệu gì để nhận mặt và cách xác định cụ thể ra làm sao?

Theo điểm b, khoản 3, điều 6 của Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ thì: 
Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax) là Công ty (CTY, DN) có vốn chủ sở hữu bên dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau: 
1) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp lí các cơ sở vật chất sau: ngôi nhà máy sản xuất; xưởng sản xuất; kho mặt hàng; phương tiện vận tải; cửa mặt hàng và các cơ sở vật chất khác.

2) Doanh nghiệp marketing thương mại trong lĩnh vực khai quật đất, đá, cát, sỏi.

3) Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân mặt hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

4) Doanh nghiệp có doanh thu từ việc buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ cho các Công ty (CTY, DN) khác mà chủ các Công ty (CTY, DN) này có mối quan lại hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan lại hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu marketing thương mại trên Tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN của năm quyết toán.

5) Doanh nghiệp ko thực hiện nay kê khai thuế (tax) theo quy định: Không nộp giấy tờ khai thuế (tax) hoặc nộp giấy tờ khai thuế (tax) sau 90 ngày Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) hoặc Tính từ lúc ngày chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo giấy phép đăng ký marketing thương mại; nghỉ ngơi marketing thương mại quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ ngơi marketing thương mại với cơ quan lại thuế (tax) và cơ quan lại thuế (tax) đánh giá xác nhận Công ty (CTY, DN) có sản xuất marketing thương mại tuy nhiên ko kê khai thuế (tax); ko hề phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại tại địa chỉ đã đăng ký marketing thương mại và ko khai báo với cơ quan lại thuế (tax) hoặc cơ quan lại thuế (tax) đánh giá ko xác định được điểm đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ Công ty (CTY, DN).

6) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử có sự thay đổi địa chỉ marketing thương mại từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà ko khai báo theo quy định hoặc ko kê khai, nộp thuế (tax) ở điểm đăng ký mới theo quy định.

7) Doanh nghiệp đang mua hóa đơn của cơ quan lại thuế (tax) (thực hiện nay Quyết định “về việc Công ty (CTY, DN) có rủi ro cao chuyển sang sử dụng hóa đơn của cơ quan lại thuế (tax)”) được cơ quan lại thuế (tax) Thông báo chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax).

8) Trong thời gian 01 năm tính đến thời điểm đánh giá:

– Doanh nghiệp bị cơ quan lại thuế (tax) phát hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn liên quan lại đến hành động sử dụng hóa đơn phạm pháp, sử dụng phạm pháp hóa đơn dẫn đến trốn thuế (tax), gian lận thuế (tax), nộp chậm tiền thuế (tax), khai thiếu trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) và bị xử phạt từ 20 triệu đồng trở lên;

– Doanh nghiệp bị cơ quan lại thuế (tax) phát hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 02 lần/năm với tổng số tiền phạt 8 triệu đồng trở lên;

– Doanh nghiệp bị cơ quan lại thuế (tax) phát hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ 03 lần/năm.

Vậy là: Nếu Công ty (CTY, DN) của bạn  có vốn chủ sở hữu bên dưới 15 tỷ đồng và có một trong tám (08) dấu hiệu nêu trên thì Công ty (CTY, DN) của bạn thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax).

Nhưng đó mới chỉ là các tiêu chí hoặc dấu hiệu nhận mặt về một Công ty (CTY, DN) thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax) thôi

Còn Cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp (Cục thuế (tax), Chi cục thuế (tax)) có trách nhiệm thông báo cho Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax) (thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2022/NĐ-CP) chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax).
=> Nếu công ty bạn cảm bắt gặp Mẫu số 07 theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP THÔNG BÁO Về việc ko hề thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) qua cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế (tax) (Tax)/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; ko thuộc ngôi trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax)
thì công ty các bạn sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax).

Thời hạn áp dụng: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) đối với các Công ty (CTY, DN) rủi ro cao về thuế (tax):

– Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính có sử dụng hóa đơn điện tử thuộc ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) thực hiện nay áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) trong 12 tháng phát động và sinh hoạt giải trí liên tục.
– Sau thời gian 12 tháng, Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính thuộc ngôi trường hợp rủi ro nếu được cơ quan lại thuế (tax) qua rà soát xác định ko rủi ro, đáp ứng được điều khiếu nại sử dụng hóa đơn điện tử ko mã, và có đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã thì thực hiện nay đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP. (Tức là tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax))

Theo điểm đ, khoản 3, điều 6 của Thông tư 68/2022/TT-BTC

 

 

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax)

Link Download Google Drive File phần mềm Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #ngôi trường #hợp #rủi #cao #về # thuế (tax) #sử #dụng #hóa #đơn #điện #tử #có #mã #của #cơ #quan lại # thuế (tax)