Contents

Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 14:48:06 )

146

Hướng dẫn cách định khoản định khoản Khi thanh lý nhượng buôn bán tài sản cố định

1.1. Phản ánh các khoản thu nhập về thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ:

+ Đối với Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa Có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

+ Đối với Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

1.2. Các chi phí (CP) phát sinh cho phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).

1.3. Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

Chú ý:
Hồ sơ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ gồm có :
–   Biên bạn dạng họp hội đồng cai quản trị về việc thanh lý TSCĐ
–   Quyết định thanh lý TSCĐ
–   Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ
–   Hợp đồng buôn bán TSCĐ
–   Hóa đơn buôn bán TSCĐXem thêm: Mẫu biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo QĐ 48 và QĐ 15

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản thanh lý, nhượng buôn bán tài sản cố định , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #thanh #lý #nhượng #buôn bán #tài #sản #cố #định