Contents

Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 07:43:21 )

88

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho dùng để theo dõi về tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng mặt mặt hàng trong từng kỳ báo cho biết giải trình, tổng hợp phần giá trị từ các bảng kê, sổ, thẻ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm product, nhằm mục đích đối chiếu với số liệu tài khoản 152, 153,155,156 trên Sổ Cái hoặc Nhật Ký Sổ Cái. Trong khi, bảng tổng hợp nhập xuất tồn còn dùng để tính ra đơn giá xuất kho đối với các công ty áp dụng cách tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ.

1. Mẫu bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên Excel:
Trên đây là mẫu bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho product – TK 156

Nếu công ty các bạn có phát sinh xuất nhập các loại mặt hàng tồn kho khác ví như: Nguyên Vật Liệu, Thành Phẩm, dụng cụ thì cũng sử dụng mẫu này tuy nhiên cần lưu ý là Khi lập hoặc in báo cho biết giải trình ra thì mỗi bảng tổng hợp nhập xuất tồn chỉ để thể hiện nay cho 1 loại mặt hàng tồn kho (theo 1 số hiệu tài khoản kế toán tài chính tương ứng)

(Tức là phải báo cho biết giải trình riêng từng loại mặt hàng tồn kho).

Còn Khi làm bảng tính trên Excel thì các bạn cũng có thể thực hiện nay tổng hợp riêng từng loại mặt hàng tồn kho vào từng bảng hoặc tổng hợp tất cả mặt hàng tồn kho vào 1 bảng và tạo bộ lọc (theo mã tài khoản) để chọn xem từng loại mặt hàng tồn kho cụ thể theo tài khoản kho đó.2. Mẫu bảng kê phiếu nhập kho, xuất kho:

3. Cách lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên Excel:

– Căn cứ để lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn là: sổ chi tiết NLV, CCDC, Hàng Hóa hoặc bảng kê nhập xuất
Dưới đây Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho product (của tháng 4/2021) từ bảng kê phiếu nhập kho, xuất kho product đã thực hiện nay trong kỳ (tháng 4)
Với bảng tổng hợp nhập xuất tồn thì chúng ta cần tổng hợp 4 thông tin, gồm có:

+ Tồn đầy kỳ: Lấy từ cột tồn cuối kỳ của bảng tổng hợp N-X-T của kỳ trước (Tháng 3/2021)
+ Nhập trong kỳ: là số product được nhập vào trong kỳ (Tháng 4/2021), lấy từ bảng kê nhập xuất (theo các phiếu nhập kho đã phát sinh trong kỳ) 
+ Xuất trong kỳ: là số product được xuất ra trong kỳ (Tháng 4/2021), lấy từ bảng kê nhập xuất (theo các phiếu xuất kho đã phát sinh trong kỳ)
+ Tồn cuối kỳ: được xác định = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

4 thông tin này đưa vào từng dòng cho từng mã (loại) product còn tồn, đã nhập mới trong kỳ với mỗi loại 1 dòng
– Cột A – Mã Hàng hóa: Cần lấy Mã của các loại product còn có số lượng tồn và mã của các loại product phát sinh (thêm) mới trong kỳ (Các loại product đã ko hề số tồn rồi thì ko liên quan lại đến kỳ này)

* Đối với Mã của các loại product còn có số lượng tồn: thì thực hiện nay lấy tại bảng tổng hợp NXT của kỳ trước (tháng 3)

Bằng 1 trong các cách sau:

Cách 1: Sử dụng túi lọc (Data Filter) tại cột số lượng (cột 8) hoặc thành tiền (cột 9) trong phần tồn cuối kỳ của bảng TH N-X-T của kỳ trước (tháng 3):

+ Tại bảng nhập xuất tồn của kỳ trước (tháng 3) các bạn lọc các mặt mặt hàng còn tồn (tức là các mặt mặt hàng còn số lượng tại phần tồn cuối kỳ)
=> Sau Khi lọc được các mặt mặt hàng có số tồn cuối kỳ (tại tháng 3) thì các bạn thực hiện nay coppy các mã mặt hàng (tại cột A) và Paste vào cột mã product tại bảng TH NXT của kỳ này (tháng 4).Cách 2: Sử dụng mặt hàng IF để lấy mã product rồi dùng hàm Vlookup lấy thông tin cho các cột còn lại:
với điều khiếu nại là Nếu cột số lượng (tồn cuối kỳ) lớn rộng thì lấy giá trị là cột mã product, còn ko thì để trống: =IF(cột 8>, cột A,””)
* Đối với Mã của các mặt mặt hàng phát sinh mới trong kỳ: thì thực hiện nay lấy tại bảng kê nhập xuất kho
Việc tìm mã của các mặt mặt hàng mới phát sinh này xem ra khá phức tạp đối với các bạn kế toán tài chính mới
Nên các bạn cũng có thể sủ dụng mẹo nhỏ sau: Khi phát sinh 1 mã mặt hàng mới các bạn phải đánh dấu lại bởi phương pháp bôi màu biệt lập cho mã mặt hàng đó hoặc inseart comment để ghi chú hoặc tạo cột theo dõi mã mặt hàng mới hoặc thuận tiện nhất đó là Khi phát sinh mã mặt hàng mới các bạn tiến mặt hàng đặt mã tại sheet Danh Mục Hàng Hóa thì đưa luôn mã mặt hàng mới đó vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn của kỳ thêm mới.* Chú ý: Đối với các công ty phát sinh ít mã mặt hàng thì cách đơn giản nhất để lấy dữ liệu cho Cột A – Mã Hàng hóa này là các bạn vào sheet Danh Mục Hàng Hóa để lấy (cop) tất cả các mã product đưa vào đây. Rồi Khi trả mỹ thì thực hiện nay lọc xóa các mã mặt hàng ko hề số liệu nhập xuất tồn.

– Cột B – Tên Hàng hóa: Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy từ bảng “Danh Mục Hàng Hóa” sang
=VLOOKUP($B12;DMHH!$B$6:$D$14;2;)

Với: B12: là ô mã product trên bảng TH NXT kỳ này

– Cột C – Đơn vị tính: Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy từ bảng “Danh Mục Hàng Hóa” sang

=VLOOKUP($B12;DMHH!$B$6:$D$14;3;)

– Số tồn đầu kỳ:

+ Cột (1) – Số lượng: Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy từ bảng Tổng hợp NXT của kỳ trước sang (lấy ở cột “Số lượng” tồn cuối kỳ (Cột 8) của kỳ trước (tháng 3).
+ Cộ (2) – Thành tiền: Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy từ bảng Tổng hợp NXT của kỳ trước sang (lấy ở cột “Thành tiền” tồn cuối kỳ (Cột 9) của kỳ trước (tháng 3).

– Số nhập trong kỳ: Lấy số liệu từ bảng kê nhập xuất kho+ Cột (3) – Số lượng: 
Lấy từ Bảng kê Phiếu Xuất kho bởi sự việc sử dụng Công thức Hàm Sumif

=

Sumif

( Vùng chứa điều khiếu nại,

Điều khiếu nại để cộng,

Vùng cần tính tổng )

 

Cột Mã Hàng Hóa(Bên BK NXK tháng 4)

Mã product(Bảng TH NXT tháng 4)

Cột số lượng (Bên BK NXK tháng 4)

 

 

F4 1 lần

F4 3 lần

F4 1 lần

+ Cột (4) – Thành tiền nhập kho trong kỳ: Cũng dùng hàm Sumif lấy từ Bảng kê Phiếu Xuất kho tương tự như cột số lượng

– Số xuất kho trong kỳ:
+ Cột (5) – Đơn giá xuất kho: Cột này chỉ sử dụng cho các công ty áp dụng phương pháp tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ => Nhằm mục đích tính ra đơn giá xuất kho bình quân vào cuối kỳ, tức là phải đến cuối tháng mới tính được.
Công thức để tính giá xuất kho bình quân là:

=> Sau Khi tính ra được đơn giá xuất kho cho từng mặt mặt hàng rồi thì các bạn cũng có thể cập nhật đơn giá xuất kho này về bảng kê nhập xuất kho bởi hàm Vlookup theo từng mã product.

Còn đối với các công ty áp dụng phương pháp tính đơn giá xuất kho theo phương pháp đích danh và nhập trước xuất trước thì tại thời điểm lập phiếu xuất kho chúng ta đã có thể tính được ra đơn giá xuất kho của mặt hàng tồn kho rồi thì các bạn xóa cột này đi (chẳng cần thực hiện nay). Vì bảng tổng hợp NXT này chỉ cần quan lại tâm đến 2 yếu tố: số lượng mặt hàng tồn kho (phục vụ cho cai quản lý, đối chiếu với thực tế tồn kho) và số tiền phát sinh để đối chiếu với Sổ Cái.

đầy đủ các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tại đây: Các phương pháp tính giá xuất kho

+ Cột (6) – Số lượng xuất trong kỳ: Các bạn cũng sử dụng hàm Sumif lấy từ Bảng kê Phiếu Xuất kho tương tự như phần nhập kho trong kỳ

+ Cột (7) – Thành tiền:

+/ Đối với các công ty phương pháp tính đơn giá xuất kho theo phương pháp đích danh và nhập trước xuất trước thì dùng sử dụng hàm Sumif lấy từ Bảng kê Phiếu Xuất kho sang.

+/ Đối với các công ty phương pháp tính đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân thì đang có sẵn cột đơn giá rồi chúng ta chỉ cần thực hiện nay công thức: Thành tiền = Đơn giá X số lượng

– Số tồn cuối kỳ:

+ Cột (8) – Số lượng tồn cuối kỳ:

= Số lượng tồn đầu kỳ (Cột 1) + Số lượng nhập trong kỳ (cột 3) – Sối lượng Xuất trong kỳ (cột 6)

+ Cột (9) – Thành tiền:

= Thành tiền tồn đầu kỳ (cột 2) + Thành tiền nhập trong kỳ (cột 4) – Thành tiền Xuất trong kỳ (cột 7)

– Dòng cuối cùng là loại tổng cộng: các bạn sử dụng hàm Sum
 

 

Tác giẩ xin chúc các bạn lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn chính xác

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm bảng nhập xuất tồn trên excel theo mẫu tệp tin tổng hợp , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #bảng #nhập #xuất #tồn #trên #excel #theo #mẫu #tệp tin #tổng #hợp