Contents

Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 12:57:40 )

363

Mẫu TK3-TS – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT dùng kê khai các thông tin của đơn vị Khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khithay đổi thông tin của đơn vị.

– Đối tượng lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

– Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; những Khi có thay đổi thông tin của đơn vị.
 

  

Mẫu TK3-TS(Ban hành tất nhiên QĐ số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2022 của BHXH nước ta)

  

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TỜ KHAIĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ……………………………………………………………………
[01]. Tên đơn vị: …………………………………………………..…………………………..
[02]. Mã số đơn vị: ………………………………………………………………………………………………..
[03]. Mã số thuế (tax): …………………………………………………………………………………………………..
[04]. Địa chỉ đăng ký marketing thương mại:………………………………………………………………………..
[05].  Loại hình đơn vị: ……………………………………………………………………
[06]. Ngành nghề sản xuất, marketing thương mại chính: ……………………………………………
[07]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:………………………………………………………………………..
[08]. Số điện thoại liên hệ …………………………….. [09]. Địa chỉ gmail……………………………..
[10]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại:
[10.1]. Số: …………………….; [10.2]. Nơi cấp: ………………………………………..
[11]. Phương thức đóng khác: [11.1]. 03 tháng một lần.         [11.2]. 06 tháng một lần
[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
[13]. Hồ sơ tất nhiên (nếu có): ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 

 
 
 

………., ngày …… tháng ….. năm ……….
Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách lập Mẫu TK3-TS – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT:

[01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan lại BHXH cấp, ngôi trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.[03]. Mã số thuế (tax): ghi mã số thuế (tax) của đơn vị, ngôi trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế (tax) thì để trống.

Lưu ý:
– Mã đơn vị lấy theo mã số thuế (tax).
– Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế (tax) thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; những Khi có thay đổi thông tin của đơn vị).
– Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế (tax) thì mã đơn vị được cấp theo quy định,
– Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau Khi được bổ sung mã số thuế (tax) thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế (tax).

[04]. Địa chỉ đăng ký marketing thương mại: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép marketing thương mại.[05]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan lại hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp đất nước; Công ty (CTY, DN) có vốn đầu tư nước ngoài; Công ty (CTY, DN) ngoài đất nước (ghi cụ thể như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và Công ty (CTY, DN) tư nhân); Hợp tác xã; Tổ liên minh; hộ marketing thương mại cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.[06]. Ngành nghề sản xuất, marketing thương mại chính: ghi cụ thể ngành nghề đơn vị sản xuất, marketing thương mại chính.[07]. Địa chỉ giao dich hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số ngôi nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, thị trấn thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố điểm đơn vị đóng trụ sở.[08]. Số điện thoại liên hệ: ghi Phone của đơn vị.[09]. Địa chỉ gmail: ghi địa chỉ gmail của đơn vị.[10]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại:

[10.1].Số: ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại.
[10.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan lại cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại cho đơn vị.

[11]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với Công ty (CTY, DN), liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…[13]. Hồ sơ tất nhiên: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.Lưu ý:
Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế (tax) đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [10], [11];
Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập giấy tờ; lưu trữ giấy tờ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
đ) Sau Khi trả mỹ xong việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu.
Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Cách làm tờ khai tham gia bảo đảm xã hội Mẫu TK1-TS

Các bạn muốn lấy mẫu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS mới nhất về tham khảo thì có thể để lại mail bởi comment phía bên dưới hoặc gửi vào mail [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại ngay cho các bạn.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm Mẫu TK3-TS thay đổi thông tin tham gia bảo đảm mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #Mẫu #TK3TS #thay #đổi #thông #tin #tham #gia #bảo #hiểm #mới #nhất