Contents

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 13:11:38 )

316

Bảng cân đối tài khoản (hoặc còn gọi bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán tài chính) là bảng tổng hợp tất cả những tài khoản phát sinh trong kỳ định khoản của Công ty (CTY, DN), thể hiện nay chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của những tài khoản đó.
Nhìn bảng cân đối tài khoản, ta có thể đánh giá tổng quát lác về tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách và quá trình marketing thương mại của đơn vị.
  – Cung cấp tài liệu để lập bảng cân đối kế toán tài chính.Tham khảo: Cách lập bảng cân đối kế toán tài chính – Mẫu B01-DNN  – Cung cấp tài liệu cho việc phân tích phát động và sinh hoạt giải trí kính tế của Công ty (CTY, DN) ở mọi lĩnh vực hoạt độngBảng cân đối tài khoản là phụ biểu của báo cho biết giải trình tài chính cần phải lập và gửi thêm cho cơ quan lại thuế (tax).
Sau đây công ty kế toán tài chính Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn các bạn cách lập bảng cân đối tài khoản, cụ thể cách ghi các cột chỉ tiêu:

1. Mẫu bảng cân đối tài khoản – Mẫu số F01-DNN

2. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán tài chính – Mẫu F01-DNN

Bảng cân đối số phát sinh được xây dựng trên 2 cơ sở: 
  – Tổng số dư bên Nợ TK của tất cả các tài khoản tổng hợp phải bởi tổng số dư bên Có của tất cả các tài khoản tổng hợp.  
  – Tổng số phát sinh bên Nợ TK của tất cả các tài khoản tổng hợp phải bởi tổng số phát sinh bên Có cửa tất cả các tài khoản tổng hợp.đầy đủ cách lập các cột trong bảng CĐKT:

Các cột chỉ tiêu

Nội dung

 Cột A “Số hiệu tài khoản” (Mã TK)

Cột này ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 ( hoặc cả tài khoản cấp 1 và tài khoản cấp 2) Công ty (CTY, DN) sử dụng trong năm báo cho biết giải trình.

Cột B “Tên tài khoản”

Dùng để ghi tên tài khoản của tất cả các tài khoản tổng hợp (hoặc tài khoản chi tiết) từ loại 1 đến loại 9. Mỗi tài khoản ghi trên một dòng, ghi từ tài khoản có số hiệu nhỏ đến số hiệu lớn ko phân biệt tài khoản có còn số dư cuối kỳ Hay là ko hoặc trong kỳ có số phát sinh Hay là ko.

Cột 1,2 “Số dư đầu năm”

Cột 1 và cột 2  dùng để phản ánh số dư Nợ TK đầu năm và số dư Có đầu năm theo từng tài khoản.
Số liệu để ghi vào vào cột 1, 2 “Số dư đầu năm” được căn cứ vào Sổ cái hoặc sổ Nhật ký – sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 5, cột 6 của bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 3, 4 “Số phát sinh trong năm”

Cột 3 và cột 4 dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ TK, số phát sinh bên Có của từng tài khoản trong năm báo cho biết giải trình.
Số liệu để ghi vào cột 3 và cột 4 được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ TK và tổng số phát sinh bên Có của từng tài khoản ghi trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Số cái trong năm báo cho biết giải trình.

 Cột 5, 6“Số dư cuối năm

Cột 5 và cột 6 dùng để phản ánh số dư Nợ TK cuối năm và số dư có cuối năm theo từng tài khoản của năm báo cho biết giải trình.
 Số liệu ghi vào cột 5 và cột 6 được tính như sau:
Số dư cuối năm = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng trong kỳ – Số phát sinh giảm

Dưới đây là mẫu bảng cân đối tài khoản do công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xây dựng theo mẫu F01-DNN, các bạn cũng có thể tải về tham khảo: Mẫu bảng cân đối tài khoản – Mẫu F01-DNN

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01-DNN , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #bảng #cân #đối #tài #khoản #kế #toán #theo #mẫu #F01DNN