Contents

Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 10:28:03 )

32

Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 133

1. Nguyên tắc định khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 133:
– Tài khoản 335 dùng để phản ánh các khoản phải trả cho product, dịch vụ đã cảm bắt gặp từ người buôn bán trong kỳ báo cho biết giải trình tuy nhiên thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ giấy tờ, tài liệu kế toán tài chính, được ghi nhận vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại của kỳ báo cho biết giải trình.

Tài khoản 335 còn phản ánh cả các khoản phải trả cho người lao động trong kỳ như phải trả về tiền lương nghỉ ngơi phép và các khoản chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại của kỳ báo cho biết giải trình phải trích trước, như:

+ Chi phí trong thời gian Công ty (CTY, DN) ngừng sản xuất theo mùa, vụ mà Công ty (CTY, DN) có thể xây dựng được plan ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và định khoản vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ những chi phí (CP) sẽ phải chi trong thời gian ngừng sản xuất, marketing thương mại.

+ Trích trước chi phí (CP) lãi tiền vay phải trả trong ngôi trường hợp vay trả lãi sau.

– Kế toán phải phân biệt các khoản chi phí (CP) phải trả (hoặc còn được gọi là chi phí (CP) trích trước hoặc chi phí (CP) dồn tích) với các khoản dự phòng phải trả được phản ánh trên tài khoản 352 để ghi nhận và trình bày Báo cáo tài chính phù phù hợp với truyền thống của từng khoản mục, cụ thể:

+ Các khoản dự phòng phải trả là trách nhiệm và trách nhiệm nợ lúc này tuy nhiên thường chưa xác định được thời gian thanh toán cụ thể; Các khoản chi phí (CP) phải trả là trách nhiệm và trách nhiệm nợ lúc này chắc chắn về thời gian phải thanh toán;

+ Các khoản dự phòng phải trả thường được ước tính và có thể chưa xác định được chắc chắn số sẽ phải trả (ví dụ khoản chi phí (CP) dự phòng BH sản phẩm, product, công trình xây dựng); Các khoản chi phí (CP) phải trả xác định được chắc chắn số sẽ phải trả;

+ Trên Báo cáo tài chính, các khoản dự phòng phải trả được trình bày tách biệt với các khoản phải trả thương mại và phải trả khác trong Khi giá (CP) phải trả là một trong những phần của các khoản phải trả thương mại hoặc là phải trả khác.

+ Việc định khoản các khoản chi phí (CP) phải trả vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ phải thực hiện nay theo nguyên lý phù hợp giữa doanh thu và chi phí (CP) phát sinh trong kỳ. Các khoản phải trả chưa phát sinh do chưa nhận product, dịch vụ tuy nhiên được tính trước vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại kỳ này để đảm bảo Khi phát sinh thực tế ko khiến đột biến cho chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại được phản ánh là dự phòng phải trả.

– Các khoản trích trước ko được phản ánh vào tài khoản 335 mà được phản ánh là dự phòng phải trả, như:

+ Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ, Công ty (CTY, DN) được phép trích trước chi phí (CP) sửa chữa cho năm báo cho biết giải trình hoặc một số năm tiếp theo;

+ Dự phòng BH sản phẩm, product, công trình xây dựng;

+ Các khoản dự phòng phải trả khác (quy định trong TK 352).

– Về nguyên lý, các khoản chi phí (CP) phải trả phải được quyết toán với số chi phí (CP) thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí (CP) thực tế phải được trả nhập.

– Việc vốn hóa lãi vay trong một số ngôi trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa bao gồm Khi thời gian xây dựng bên dưới 12 tháng;

+ Nhà thầu ko vốn hóa lãi vay Khi đi vay để phục vụ việc thi công, xây dựng công trình, tài sản cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, bao gồm ngôi trường hợp đối với khoản vay riêng, ví dụ: Nhà thầu xây lắp vay tiền để thi công xây dựng công trình cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, công ty đóng tàu theo hợp đồng cho chủ tàu..

2. Kết cấu của Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Bên Nợ TK

TK 335

Bên Có

– Các khoản chi trả thực tế phát sinh đã được tính vào chi phí (CP) phải trả;

– Số chênh lệch về chi phí (CP) phải trả lớn rộng số chi phí (CP) thực tế được ghi giảm chi phí (CP).

 

Chi phí phải trả dự tính trước và ghi nhận vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại.

 

 

Số dư bên Có: Chi phí phải trả đã tính vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại tuy nhiên thực tế chưa phát sinh.

3. Cách định khoản chi phí (CP) phải trả (TK 335) theo TT 133

a) Trích trước vào chi phí (CP) về tiền lương nghỉ ngơi phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang (nếu DN định khoản HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên)
Nợ TK TK 631 – Giá thành sản xuất (nếu DN định khoản HTK theo phương pháp kiểm kê định kỳ)

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

b) Khi tính tiền lương nghỉ ngơi phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK TK 154 (631) (Nếu số phải trả lớn rộng số trích trước)
Nợ TK TK 335 – Chi phí phải trả (số đã trích trước)

Có TK 334 – Phải trả người lao động (Tổng số tiền lương nghỉ ngơi phép thực tế phải trả)
Có TK 154 (631) (Nếu số phải trả nhỏ rộng số trích trước)

c) Trích trước vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại số chi sửa chữa TSCĐ phát sinh trong kỳ mà ngôi nhà thầu đã thực hiện nay tuy nhiên chưa kiểm nghiệm, chưa xuất hóa đơn, ghi:

Nợ TK các TK 241, 154 (631), 642

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

d) Khi công việc sửa chữa TSCĐ trả mỹ xong, bàn trả đưa vào sử dụng, nếu số trích trước cao rộng chi phí (CP) thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK TK 335 – Chi phí phải trả (số đã trích trước lớn rộng chi phí (CP) phát sinh)

Có các TK 241, 154 (631), 642

đ) Trích trước vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại những chi phí (CP) dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo plan, ghi:

Nợ TK TK 154 (631)

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

e) Chi phí thực tế phát sinh liên quan lại đến các khoản chi phí (CP) trích trước, ghi:

Nợ TK TK 154 (631) (nếu số phát sinh lớn rộng số trích trước)
Nợ TK TK 335 – Chi phí phải trả (số đã trích trước)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334
Có các TK 154 (631) (nếu số thực tế phát sinh nhỏ rộng số trích trước).

g) Trường hợp lãi vay trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (lãi tiền vay tính vào chi phí (CP) tài chính)
Nợ TK TK 154 (631) (lãi vay tính vào chi phí (CP) SXKD dở dang)
Nợ TK TK 241 Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (Lãi tiền vay được vốn hóa)

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

4. Sơ đồ định khoản TK 335 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản chi phí (CP) khác (TK 811) theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #tài #khoản #Chi #phí #phải #trả #theo