Contents

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 11:25:29 )

12

Khi làm sổ sách kế toán tài chính, đầu năm kế toán tài chính phải thực hiện nay bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi – lỗ:

– Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối:

– Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:

+ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước.

+ TK 4212: Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay.

– Để xác định được hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ TK => Năm trước Doanh nghiệp LỖ

=> Kết chuyển lỗ, kế toán tài chính định khoản:

Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI

=> Kết chuyển lãi, kế toán tài chính định khoản:

Nợ TK TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước

Dưới đây, Bài viết Tác giẩ sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về cách định khoản kết chuyển lãi lỗ đầu năm như sau:

– Ví dụ 1: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2022 đang có số dư bên Nợ TK.

Cụ thể là Nợ TK 4212: 10.000.000 -> tức là năm 2022 cty này marketing thương mại Lỗ 10 triệu

=> Sang năm 2021 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.

Nợ TK 4211: 10.000.000

Có 4212: 10.000.000

Chú ý: Đứng trên năm 2022 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của năm nay tức là ở TK 4212 ( Bên nợ).

Còn sang năm 2021 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 ( Bên nợ).

– Ví dụ 2: Số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2022 đang có số dư bên Có.

Cụ thể là Có 4212: 20.000.000 -> tức là năm 2022 cty này marketing thương mại Lãi 20 triệu

=> Sang năm 2021 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lãi như sau.

Nợ TK 4212: 20.000.000

Có 4211: 20.000.000

Khi làm sổ sách kế toán tài chính, bút toán này được thực hiện nay ghi trên sổ nhật ký chung như sau:Ngoài bút toán kết chuyển lãi – lỗ của năm trước, đầu năm kế toán tài chính còn phải định khoản thêm bút toán định khoản chi phí (CP) thuế (tax) môn bài bác. Xem cách định khoản bút toán này tại đây:

Cách định khoản thuế (tax) Môn bài bác phải nộp

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản

Link Download Google Drive File phần mềm Kết chuyển lãi lỗ đầu năm: Định Khoản – Định khoản , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Kết #chuyển #lãi #lỗ #đầu #năm #Hạch #toán #Định #khoản