Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 17:44:34 )

162

Kiểm kê tài sản là sự cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, mối cung cấp ngân sách hiện nay có tại thời điểm kiểm kê để đánh giá, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán tài chính.

Theo quy định tại điều 40 của Luật Kế Toán số: 88/2015/QH13 thì đơn vị kế toán tài chính phải kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán tài chính năm.

– Sau Khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán tài chính phải lập báo cho biết giải trình tổng hợp hiệu quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính, đơn vị kế toán tài chính phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch, hiệu quả xử lý vào sổ kế toán tài chính trước Khi lập báo cho biết giải trình tài chính.

– Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, mối cung cấp tạo hình tài sản. Người lập và ký báo cho biết giải trình tổng hợp hiệu quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kiểm kê.

Nếu ko thực hiện nay đúng theo quy định trên sẽ bị xử phạt hành động vi phạm quy định về kiểm kê tài sản theo điều 16 của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán độc lập như sau:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Không lập Báo cáo tổng hợp hiệu quả kiểm kê hoặc báo cho biết giải trình hiệu quả kiểm kê ko hề đầy đủ chữ ký theo quy định;

b) Không phản ảnh số chênh lệch và hiệu quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán tài chính.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành động ko thực hiện nay kiểm kê tài sản theo quy định.

1. Các bước kiểm kê tài sản:

Step_Bước 1: Ban hành, công bố Quyết định kiểm kê tài sản

Step_Bước 2: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị

Thành phần Hội đồng kiểm kê tài sản của đơn vị bao héc tàm tất cả:    

+ Giám đốc, thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng

+ Trưởng các phòng ban, bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản

+ Kế toán trưởng, kế toán tài chính tài sản (hoặc kế toán tài chính kho, thủ kho nếu kiểm kê kho vật liệu…)

+ Một số uỷ viên khác (nếu cần)

– Hội đồng kiểm kê sẽ họp và lên plan kiểm kê.

– Tổ kiểm kê cần có danh sách các tài sản hiện nay có, đã và đang sử dụng trong Công ty (CTY, DN)

Step_Bước 3: Tiến hành kiểm kê theo plan

Thực hiện nay: cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản

Step_Bước 4: Tổng hợp số liệu

Căn cứ hiệu quả kiểm kê tài sản thực tế tại đơn vị, Hội đồng kiểm kê tài sản tổng hợp, xử lý số liệu kiểm kê, đối chiếu giữa bộ phân cai quản lý, bộ phận sử dụng và kế toán tài chính theo bảng biểu phù phù hợp với dặc điểm tài sản, mục đích kiểm kê tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung chủ yếu để đánh giá tình hình cai quản lý, sử dụng tài sản nội bộ gồm:

– Tài sản thừa, thiếu;

– Chênh lệch số lượng, giá trị giữa sổ sách và thực tế

– Tài sản cần sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển nội bộ…

– Tài sản cần thanh lý: do hư hư, chi phí (CP) sửa chữa lớn, tiêu ngốn nhiều nhiên liệu, năng lượng, ko cực tốt …

Step_Bước 5:  Xử lý số liệu, lập Báo cáo hiệu quả kiểm kê

– Đánh giá tình hình cai quản lý tài sản trong tổ chức chung chung;

– Số liệu chênh lệch giữa kiểm kê thực tế và số liệu theo dõi của các bộ phận: nguyên nhân, lý do, biện pháp xử lý;

– Lập plan sửa chữa, nâng cấp, bảo chăm sóc, điều chuyển: trên cơ sở nguyên nhân cụ thể do bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản báo cho biết giải trình.

– Thống kê, phân loại tài sản đề nghị thanh lý: trên cơ sở nguyên nhân cụ thể do bộ phận trực tiếp sử dụng tài sản báo cho biết giải trình. 

– Kiến nghị:

+ Nhận định chế độ cai quản lý tài sản nội bộ;

+ Chế độ luân chuyển, lưu giữ giấy tờ giữa các bộ phận;

+ Chế độ bảo chăm sóc, BH, sửa chữa tài sản;

+ Thực hiện nay đề nghị của kỳ kiểm kê trước;

+ Kiến nghị xử lý chênh lệch số liệu;

+ Giao trách nhiệm thực hiện nay, xử lý

+ Khác

2. Mẫu biểu báo cho biết giải trình kiểm kê 1 số liệu tài sản thường có trong Công ty (CTY, DN):

* Kiểm kê vật tư (NVL), công cụ dụng cụ, sản phẩm, product

Thực hiện nay theo mẫu số 05 – VT Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

Đây là biên bạn dạng xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán tài chính.

Về mẫu biểu cụ thể và cách lập các bạn xem tại đây:Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá – Mẫu số 05 – VT

*  Kiểm kê quỹ

– Dùng mẫu số 08a – TT Bảng kiểm kê quỹ  để xác nhận tiền bởi VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán tài chính số chênh lệch.

Về mẫu biểu cụ thể và cách lập các bạn xem tại đây:Mẫu bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số 08a – TT)

* Kiểm kê tài sản cố định:
Dùng Mẫu số 05 – TSCĐ Biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định để xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện nay có, thừa thiếu so với sổ kế toán tài chính trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý tài sản cố định và làm cơ  sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán tài chính số chênh lệch.
Về mẫu biểu cụ thể và cách lập các bạn xem tại đây:Mẫu Biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định (Mẫu số 05 – TSCĐ)

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Hướng_dẫn định khoản tài sản thừa thiếu sau kiểm kê

FULL Hướng dẫn Mẹo Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định)

Link Download Google Drive File phần mềm Kiểm kê tài sản cuối năm (Các bước, mẫu báo cho biết giải trình, quyết định) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Kiểm #kê #tài #sản #cuối #năm #Các #bước #mẫu #báo #cáo #quyết #định