Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 02:39:16 )

293

Khóa học tập thực hành kế toán tài chính thuế (tax) dạy kĩ năng – kiến thức làm kế toán tài chính thuế (tax) trong Công ty (CTY, DN) thực tế với các phần như: xử lý hóa đơn chứng từ, kê khai, làm báo cho biết giải trình thuế (tax) mỗi tháng, quý và quyết toán thuế (tax) cuối năm… với rất nhiều tình huống thuế (tax) phát sinh thực tế trong Công ty (CTY, DN).

Đây là khóa đào tạo tập chuyên sâu ngắn hạn, thực hành trên máy bởi hóa đơn chứng từ thực tế, thông qua sự chỉ dẫn của các kế toán tài chính thuế (tax) (Tax), kế toán tài chính Trưởng có nhiều năm kiến thức làm việc trong thực tế trực tiếp giảng dạy

I. Khóa học tập thực hành kế toán tài chính thuế (tax) có các nội dung giảng dạy chủ yếu như sau:Chuyên đề 1: Hóa Đơn (2 buổi)
+ Hướng dẫn thực hành tạo lập hóa đơn chứng từ, trả mỹ giấy tờ thuế (tax). Các các bạn sẽ được viết hóa đơn từ cơ bạn dạng cho tới các ngôi trường hợp đặc biệt như hóa đơn chiết khấu tương mại, mặt hàng buôn bán bị trả lại, cho biếu tặng, khuyến mại, giảm giá…

+ Chia sẻ kĩ năng – kiến thức xử lý các ngôi trường hợp viết sai hóa đơn hoặc cháy, mất, hư, xử lý Khi gặp gỡ phải hóa đơn của công ty bỏ trốn …

+ Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống liên quan lại đến hóa đơn để các bạn hiểu sâu về quy định cũng như cũng phòng tránh, xử lý Khi đi làm ngoài thực tế tại Công ty (CTY, DN).

+ Thực hành làm báo cho biết giải trình về hóa đơn như: thông báo phát hành hóa đơn, báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn, báo cho biết giải trình mất cháy hư…

+ Hướng dẫn cách sắp xếp hóa đơn hợp lý tập nhất để thuận tiện cho việc đánh giá đối chiếu Khi làm sổ sách, báo cho biết giải trình cũng như giải trình với cơ quan lại thuế (tax) Khi xuống thanh đánh giá tại Công ty (CTY, DN).

Chuyên đề 2: thuế (tax) (Tax) Giá Trị Gia Tăng (2 buổi)
+ Hướng dẫn cách xác định các hóa đơn được khấu trừ Hay là ko được khấu trừ theo điều khiếu nại của Luật thuế (tax) GTGT. Chia sẻ kiến thức chuyển đổi, trả mỹ giấy tờ chứng từ để được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào đối với những hóa đơn ko hoặc chưa đủ điều khiếu nại.

+ Trao đổi, thảo luận để xử lý các tình huống thực tế liên quan lại đến khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào. 

+ Cách lấy, cân đối hóa đơn đầu ra – đầu vào sao cho phù hợp và phải chăng với tình hình của Công ty (CTY, DN).

+ Thực hành kê khai thuế (tax) GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm bổ sung kê khai thuế (tax).

+ Cách gửi tờ khai thuế (tax) qua mạng và nộp tiền thuế (tax) (nếu có).

Chuyên đề 3: Kê Khai Điều Chỉnh Bổ Sung Tờ Khai thuế (tax) (Tax) GTGT (Khi gặp gỡ phải sai sót). (1 buổi)

Sẽ có rất nhiều tình huống, ngôi trường hợp dẫn đến làm sai tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) như kê khai sai số liệu, kê thừa, thiếu hóa đơn hoặc nhiều Công ty (CTY, DN) gặp gỡ phải hóa đơn của Công ty (CTY, DN) bỏ trốn, ngừng phát động và sinh hoạt giải trí

=> Các được sẽ được chỉ dẫn xử lý và thực hành kê khai điều chỉnh bổ sung trong phần này.

=> Làm kế toán tài chính thuế (tax) thì các bạn phải biết như nào là sai (để tránh ko mặc phải), phương pháp điều chỉnh bổ sung hiểu quả nhất (để ko biến thành hoặc giảm mức phạt vi phạm).

Chuyên đề 4: thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Cá Nhân (2 buổi).
thuế (tax) (Tax) TNCN là khoản đánh vào thu nhập của người lao động nên các các bạn sẽ được phân tích thời hạn của hợp đồng lao động và các khoản thu nhập trên hợp đồng lao động để biết khoản nào phải chịu thuế (tax) và khoản nào được miễn thuế (tax).

-> Từ đó biết cách tối ưu tiền thuế (tax) TNCN phải nộp ngay từ Khi thực hiện nay hợp đồng lao động để có số thuế (tax) TNCN phải nộp ở mức thấp nhất. 
+ Thực hành lập bảng tính thuế (tax) TNCN mỗi tháng và tổng hợp thu nhập theo quý để kê khai.

+ Thực hành kê khai thuế (tax) TNCN trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng.

+ Thực hành đăng ký mã số thuế (tax) TNCN, Làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc, cam kết thu nhập, khấu trừ thuế (tax).

+ Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống liên quan lại đến thuế (tax) TNCN trong Công ty (CTY, DN).

Chuyên đề 5: Quyết Toán thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Cá Nhân (1 buổi).
+ Hướng dẫn cách tổng hợp thu nhập, các khoản được miễn, giảm trừ trong cả năm của người lao động

+ Tập hợp giấy tờ quyết toán

+ Xác định điều khiếu nại và thực hiện nay làm ủy quyền quyết toán thuế (tax)

+ Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN.

+ Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống liên quan lại đến quyết toán thuế (tax) TNCN như có thu nhập nhiều điểm, đã nghỉ ngơi việc hoặc đăng ký giảm trừ muộn…

Chuyên đề 6: thuế (tax) (Tax)/Lệ Phí Môn Bài 

Hướng dẫn cách xác định, tính, kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài bác

Chuyên đề 7: thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Doanh Nghiệp (2 buổi)
– Hướng dẫn xác định:

+ Doanh thu chịu thuế (tax), doanh thu được miễn thuế (tax).

+ Chi phí được trừ và ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

– Hướng dẫn cách tạo dựng, bổ sung trả mỹ giấy tờ của từng loại chi phí (CP) phát sinh trong DN.

– Cách lấy và bảo đảm an toàn chi phí (CP), tiết kiệm chi phí (CP) thuế (tax).

– Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống thực tế liên quan lại đến bảo đảm an toàn chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

– Thực hành tạm tính thuế (tax) TNDN theo quý. 

Chuyên đề 8: Quyết Toán thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Doanh Nghiệp. (1 buổi)

– Hướng dẫn và thực hành làm tờ khai quyết toán thuế (tax) Thu nhập Công ty (CTY, DN) trên phần mềm bổ sung kê khai.

– Kỹ năng tập hợp và xử lý các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi làm quyết toán.

Ngoài những chuyên đề chính trên thì tại khóa đào tạo tập thực hành kế toán tài chính thuế (tax) này giảng viên còn chia sẻ với các bạn về:

– Cách cập nhật thông tư nghị định, văn bạn dạng pháp luật mới nhất về thuế (tax) để đảm bảo Khi sau này đi làm các bạn luôn làm đúng đủ theo quy định của Luật thuế (tax) (Tax) hiện nay hành.

– Việc đánh giá rà soát, đánh giá, đối chiếu hóa đơn chứng từ, báo cho biết giải trình, tờ khai thuế (tax) là sự rất cần thiết đối với một kế toán tài chính thuế (tax). Nên kĩ năng này cũng sẽ được giảng viên chỉ dẫn rất chi tiết.

– Cách phòng tránh, cảnh báo với ban giám đốc về các rủi ro có thể xảy ra Khi thanh tra quyết toán cũng sẽ được chia sẻ trong phần học tập kĩ năng làm việc với cơ quan lại, cán bộ thuế (tax).
 

Trên đây là nội dung đào tạo, giảng dạy của khóa đào tạo tập thực hành kế toán tài chính thuế (tax). 

Vì đây là khóa đào tạo tập kế toán tài chính thuế (tax) chuyên sâu ngắn hạn nên sẽ ko bao héc tàm tất cả phần lên sổ sách và lập báo cho biết giải trình tài chính.
Nếu các bạn muốn học tập cả kĩ năng lên sổ sách lập BCTC thì mời bạn tham khảo tại đây: 

“Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp”

(Trong khóa đào tạo tập tổng hợp này bao héc tàm tất cả 3 phần: Phần 1: Kế Toán thuế (tax) (Tax) (nộ dung đào tạo như bên trên bạn đã đọc), Phần 2: Kế Toán Trên Excel (dạy xử lý kỹ năng, lên sổ sách, lập BCTC), và Phần 3: Kế Toán Trên Phần Mềm Misa (dạy sử dụng phần mềm, kĩ năng làm kế toán tài chính tổng hợp trên phần mềm).

 

II. Các thông tin khác liên quan lại đến Khóa Học Kế Toán thuế (tax) (Tax) Thự Hành: 1. Thời lượng của khóa đào tạo tập kế toán tài chính thuế (tax) sẽ kéo dãn 10  buổi
Chúng tôi cam kết tất cả các kĩ năng trên các các bạn sẽ được thực hành đầy đủ và thành thạo. Có chỗ nào các bạn chưa hiểu chúng tôi sẽ dạy lại – dạy thêm mà ko thu thêm chi phí khóa đào tạo tập
(Đây là cam kết chắc chắn để sau khóa đào tạo tập các các bạn sẽ thật sự tự tin với kĩ năng kế toán tài chính thuế (tax) của mình).
Cam Kết

Không giới Hạn Thời Gian Thực Hành

Dạy Đến Khi Làm Được Thành Thạo

2. Thời gian học tập:
– Một tuần: Tùy bạn chọn ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7

– Một ngày: Tùy trọn 1 trong 3 ca: 

Ca sáng: từ 8h30 đến 11h, Ca chiều: Từ 14h đến 16h30, Ca tối: từ 18h đến 20h30

3. Học phí của Khóa học tập kế toán tài chính thuế (tax) là một trong những trong.200.000 đồng

giảm 200.000 còn 1.000.000
(đã cả về tiền tài liệu và làm chứng chỉ).

4. Giảng viên:
Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) sẽ do những kế toán tài chính trưởng, kế toán tài chính thuế (tax) có nhiều năm kiến thức làm kế toán tài chính thuế (tax) trong Công ty (CTY, DN) thực tế giảng dạy. Họ đều đã từng nhiều lần quyết toán thuế (tax), làm việc với cơ quan lại thuế (tax) và thường xuyên được đi tập huấn cập nhật thông tin chính sách thuế (tax) để đảm bảo những kĩ năng – kiến thức mà bọn họ truyền đạt luôn đúng đủ với Luật thuế (tax) hiện nay hành.
Sau này Khi ra ngoài thực tế có những chần chờ vướng mắc các các bạn hãy gọi điện, gửi mail cho giảng viên, bọn họ sẽ chỉ dẫn giúp bạn giải quyết các vấn đề đó.

5. Cuối khóa đào tạo tập bạn được cấp chứng chỉ

Mọi thông tin chi tiết về khóa đào tạo tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) các bạn vui lòng liện hệ: 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Phòng đào tạo: Mr Thật: 0989.233.284 – 02462.917.466

E-Mail: [email protected] – Web: tacgia.vn

Địa Chỉ

Địa chỉ học tập và đăng ký học tập: Tại : Có 5 cơ sở

Cơ sở 1: Số ngôi nhà lô B11 (tòa ngôi nhà Richland) – Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy. HN

     (tòa ngôi nhà Richland cạnh tòa ngôi nhà HITC, Ngõ 181 Xuân thủy đối diện với Đại Học Sư Phạm)
Cơ sở 2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. .

(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách mặt Đường giải Phóng: 200m)

Cơ sở 3: Phòng 3A – Tầng 3 – Chung cư 39 – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân. HN   (Đối diện với chợ ngã tư sở – giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)Cơ sở 4: Phòng 201 ngôi nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên. HN

    (Gần Chi Cục thuế (tax) (Tax) quận Long biên, Cầu vượt Vĩnh Tuy – Quốc lộ 5)Cơ sở 5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa ngôi nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú – Mộ Lao – Hà Đông. HN

(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe quan lại quý khách khứa hàng Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)

Tại Tp Sài Gòn: Có 2 cơ sở

Cơ sở 6: Phòng .03 (Tầng Lửng) – Chung cư Green Building, số 540/1 – Đường CMT8, Phường 11, Quận 3. T.p Sài Gòn  

      (gần Siêu thị Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)

Cơ sở 7:  Tầng lửng, Tòa ngôi nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Sài Gòn

(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn

Link Download Google Drive File phần mềm Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) thực hành ngắn hạn tại và Sài Gòn , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Lớp #học tập #kế #toán # thuế (tax) (Tax) #thực #hành #ngắn #hạn #tại #Hà #Nội #và #Hồ #Chí #Minh