Contents

Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 03:24:49 )

257

Mẫu 05-ĐK-TCT là tờ khai đăng ký thuế (tax) dùng cho cá nhân
Khi làm thủ tục đăng ký mã số thuế (tax) TNCN

1. Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành tất nhiên Thông tư số 105/2022/TT-BTC ngày 03/12/2022 của Bộ Tài chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ(Dùng cho cá nhân ko marketing thương mại)

1. Họ và tên người đăng ký thuế (tax): …………………………………………………….2. Thông tin đại lý thuế (tax) (nếu có):
2a. Tên
2b. Mã số thuế (tax) 
2c. Hợp đồng đại lý thuế (tax): Số                                                      Ngày:3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: ………………………………………………………4. Giới tính:                 Nam □                          Nữ □5. Quốc tịch: ……………………………………….6. Giấy tờ của cá nhân:
6a. Số chứng minh dân chúng ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………
6b. Số căn cước công dân ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………
6c. Số hộ chiếu ………….. Ngày cấp…………………. Nơi cấp ……………………7. Địa chỉ điểm thường trú:
7a. Số ngôi nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………….
7b. Xã, phường: ………………………………………………………………………………….
7c. Quận, thị trấn: ………………………………………………………………………………..
7d. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………..
7đ. Quốc gia: …………………………………………………………………………………….8. Địa chỉ lúc này:
8a. Số ngôi nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………………
8b. Xã, phường: …………………………………………………………………
8c. Quận, thị trấn: …………………………………………………………………
8d. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………9. Điện thoại liên hệ: ………………………………..E-Mail: ……………………………..10. Cơ quan lại chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế (tax): ………………………………..
Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………
Chứng chỉ hành nghề số:………

…, ngày…tháng….năm…..NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾKý và ghi rõ bọn họ tên

 

Lưu ý: Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành tất nhiên Thông tư số 105/2022/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế (tax) TNCN mới nhất lúc này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 17/01/2021, thay thế Mẫu 05-ĐK-TCT Ban hành tất nhiên Thông tư 95/2022/TT-BTC.

2. Cách làm Mẫu 05-ĐK-TCT: ghi tờ khai đăng ký MST TNCN

1. Họ và tên người đăng ký thuế (tax): Ghi rõ ràng, đầy đủ bởi văn bản in hoa tên cá nhân đăng ký thuế (tax).2. Thông tin đại lý thuế (tax): Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế (tax) trong ngôi trường hợp Đại lý thuế (tax) ký hợp đồng với người nộp thuế (tax) để thực hiện nay thủ tục đăng ký thuế (tax) thay cho người nộp thuế (tax) theo quy định tại Luật Quản lý thuế (tax).3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế (tax).4. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế (tax).6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế (tax) theo quy định tại Thông tư này.7. Địa chỉ điểm thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ điểm thường trú của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu đất nước về dân cư.8. Địa chỉ lúc này: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về điểm ở lúc này của cá nhân (chỉ ghi Khi địa chỉ này khác với địa chỉ điểm thường trú).9. Điện thoại liên hệ, gmail: Ghi Phone, địa chỉ gmail (nếu có).10. Cơ quan lại chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế (tax): Ghi cơ quan lại chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (tax) (nếu có).11. Nhân viên đại lý thuế (tax): Trường hợp đại lý thuế (tax) kê khai thay cho người nộp thuế (tax) thì kê khai vào thông tin này.

3. Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC đã được lập sẵn thông tin:

Các bạn muốn lấy Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế (tax) theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC thì có thể để lại mail bởi comment cuối bài bác luận hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại ngay cho các bạn tham khảo

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN) trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN)

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu 05-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC (tờ khai đăng ký MST TNCN) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #05ĐKTCT #theo #Thông #tư #số #1052020TTBTC #tờ #khai #đăng #ký #MST #TNCN