Contents

Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 14:59:20 )

318

Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh Khi tính thuế (tax) TNCN mới nhất năm 2021 thay thế cho mẫu  20-ĐK-TCT theo TT 95/2022/TT-BTC

Thông tư 105/2022/TT-BTC phát hành ngày 03/12/2022 chỉ dẫn về đăng ký thuế (tax), có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 17/01/2021, thay thế Thông tư 95/2022/TT-BTC
1. Mẫu 20-ĐK-TCT

– Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
– Đối tượng sử dụng mẫu: Cá nhân ko ủy quyền cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc, nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax) cho cơ quan lại thuế (tax)

1. Người phụ thuộc đăng ký thuế (tax) bởi CMND/CCCD/Hộ chiếu:

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

MS số thuế (tax) (nếu có)

Quốc tịch

Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ điểm thường trú

Địa chỉ lúc này

Quan hệ với người nộp thuế (tax)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Người phụ thuộc đăng ký thuế (tax) bởi giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (nếu có)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế (tax)

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế (tax); CMND: Chứng minh dân chúng; CCCD: Căn cước công dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

 

…., ngày … tháng … năm…CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú: Cá nhân chỉ  tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế (tax)” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax)” tương ứng với giấy tờ của người phụ thuộc là giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu hoặc giấy tờ thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax).

2. Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

+ Dùng cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền
+ Cá nhân có ủy quyền cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký thuế (tax) cho người phụ thuộc thì Cơ quan lại chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế (tax) mẫu số 20-ĐK-TH-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp cơ quan lại chi trả thu nhập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG(Dùng cho cơ quan lại chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)
□ Đăng ký thuế (tax)              □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax)

1. Tên cơ quan lại chi trả thu nhập: …………………………………………………
2. Mã số thuế (tax):  ……………………….
3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

STT

Họ và tên người phụ thuộc

MST (ghi trong ngôi trường hợp thay đổi thông tin)

Ngày sinh

Quốc tịch

Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ điểm thường trú

Địa chỉ lúc này

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

Mã số thuế (tax) của cá nhân có thu nhập

Số ngôi nhà/đường phố

Xã, phường

Quận, thị trấn

Tỉnh, thành phố

Số ngôi nhà/đường phố

Xã, phường

Quận, thị trấn

Tỉnh, thành phố

(1)

(2)

(3)

(4

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Người phụ thuộc đăng ký thuế (tax) bởi giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (ghi trong ngôi trường hợp thay đổi thông tin)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế (tax); CMND: Chứng minh dân chúng; CCCD: Căn cước công dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

 

…., ngày … tháng … năm…NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Cơ quan lại chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế (tax)” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax)” tương ứng với giấy tờ của người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền là giấy tờ đăng ký thuế (tax) lần đầu hoặc giấy tờ thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax).

 
XEM THÊM: Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2022/TT-BTC , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #20ĐKTCT #theo #Thông #tư #số #1052020TTBTC