Contents

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 22:46:56 )

67

Mẫu số: 01b-LĐTL là bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ ngơi bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

1. Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133:

Đơn vi:…Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng…..Địa chỉ: Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy,

Mẫu số: 01b- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

Số…………BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng….năm….

Số
TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Cộng làm thêm giờ

1

2

3

31

Ngày
làm việc

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

3

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc ( từ giờ….đến giờ….)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( từ giờ….đến giờ….)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết ( từ giờ….đến giờ….)
Đ: Làm thêmbuổi đêmNgày…tháng…năm…

Xác nhận của bộ phận(phòng ban) có người làm thêm
(ký, bọn họ tên)

Người chấm công
(Ký, bọn họ tên)

Ký duyệt
(Ký, bọn họ tên)

 

Công ty Đào Tạo Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Cách tính tiền lương làm thêm giờ mới nhất

2. Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200:

Đơn vị:…Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng…………
̣a chỉ: Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy,

Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 
Số:…………………..

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Số TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

….

31

Ngày
 làm việc

Ngày thứ bố̉y, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

3

….

31

32

33

34

35

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng…………….năm…………..

Ký hiệu chấm công:
                    NT: Làm thêm ngày làm việc ( Từ giờ………….đến giờ:…………………..)
                    NN: Làm thêm ngày thứ bố̉y, chủ nhật ( Từ giờ…………đến giờ………..)
                    NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…………….đến giờ………………………)
                    Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ…………….đến giờ…………………………..)
 

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm(Ký, họ tên)

Người chấm công(Ký , họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách ghi – làm bảng chấm công làm thêm giờ:

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, group…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.
Cột A, B: Ghi số thứ tự, bọn họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.
Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.
Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng.
Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ ngơi thứ bảy, chủ nhật.
Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.
Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) ko thuộc ca làm việc của người lao động.
Mỗi ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ group…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.
Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan lại về bộ phận kế toán tài chính đánh giá, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (ngôi trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.
Xem thêm: Mẫu bảng chấm công

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu số: 01b-LĐTL , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #chấm #công #làm #thêm #giờ #Mẫu #sô #01bLĐTL