Contents

Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 06:39:26 )

2

Trong bài bác luận này, Công Ty Tác giẩ sẽ liệt kê các mẫu bảng kê dùng Khi buôn bán sản phẩm hóa cung ứng dịch vụ cho các bạn làm kế toán tài chính tham khảo:

1. Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm dùng Khi xuất hóa đơn có số lượng mặt mặt hàng nhiều rộng số dòng trên hóa đơn
Theo quy định tại điều 19 của thông tư 39/2014/TT-BTC thì Khi lập hóa đơn mà có danh mục product, dịch vụ nhiều rộng số dòng của một số hóa đơn thì người buôn bán sản phẩm được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại product, dịch vụ đã buôn bán tất nhiên hóa đơn.

Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người buôn bán sản phẩm tự thiết kế phù phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại product tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người buôn bán sản phẩm, địa chỉ liên lạc, mã số thuế (tax)

+ Tên mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người buôn bán sản phẩm nộp thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “ thuế (tax) suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế (tax) giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế (tax) giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “tất nhiên hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người buôn bán sản phẩm, chữ ký của người sử dụng mặt hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có rộng một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người buôn bán sản phẩm, chữ ký của người sử dụng mặt hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan lại thuế (tax) đánh giá, đối chiếu Khi muốn thiết.

Người buôn bán sản phẩm và người sử dụng mặt hàng thực hiện nay cai quản lý và lưu giữ bảng kê tất nhiên hóa đơn theo quy định.

2. Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm từng lần dùng trong ngôi trường hợp xuất hóa đơn chiết khấu thương mại:

Theo chỉ dẫn tại điểm 2.5 phụ lục 2 của thông tư 39/2014/TT-BTC thì: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập Khi kết thúc trình (kỳ) chiết khấu mặt hàng buôn bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế (tax) điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên buôn bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, buôn bán, thuế (tax) đầu ra, đầu vào. 

3. Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm dùng trong ngôi trường hợp kê khai thuế (tax) GTGT đầu ra:

Đây là mẫu bảng kê dùng để kê khai thuế (tax) GTGT – tập hợp hóa đơn đầu ra để tổng hợp doanh thu và tiền thuế (tax) đầu ra 

4. Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm dùng cho quan lại quý khách khứa hàng lẻ

Mẫu Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product dịch vụ có giá trị bên dưới 200.000 đồng được phát hành theo phụ lục 5 của Thông tư 39/2014/TT-BTC 

Mẫu bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ này dùng trong ngôi trường hợp: Bán product, dịch vụ có tổng giá thanh toán bên dưới 200.000 đồng mỗi lần thì ko phải lập hóa đơn, trừ ngôi trường hợp người sử dụng yêu cầu lập và giao hóa đơn thì người buôn bán phải lập Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product, dịch vụ vào cuối mỗi ngày.

(Theo điều 18 của thông tư 39/2014/TT-BTC)

5. Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng:
 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………….2. Mã số thuế (tax): …………………………………………………………………………………………………….3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: …………………………………………………………………….
 

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Số lượng

Từ số

đến số

 

 

1

Hóa đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/18P

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày………tháng………năm………

                                                                                         

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                       (Ký, ghi rõ bọn họ tên,đóng dấu)

 Đây là Mẫu: BK01/AC Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC 

Sử dụng trong ngôi trường hợp có sự thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp: 

Nếu tổ chức có nhu muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện nay như sau: 

Nộp báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan lại thuế (tax) điểm chuyển đi. 

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 phát hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế (tax) điểm chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn. 

(Theo điều 9 của TT 39/2014/TT-BTC)

Các bạn muốn lấy mẫu các bảng kê buôn bán sản phẩm trên tệp tin Excel thì có thể gửi mail vào vỏ hộp thư [email protected]. Tác giẩ sẽ gửi lại mẫu cho các bạn tham khảo.

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng hợp nhiều loại) 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #Bảng #Kê #Bán #Hàng #Tổng #hợp #nhiều #loại