Contents

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 05:28:23 )

313

Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

1. Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133

Đơn vị: …Tác_Giả_2…Bộ phận: ………………

Mẫu số 11 – LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng… năm …
 

Số TT

Ghi Có Tài khoản
 
 
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ TK các Tài khoản)

TK 334 – Phải trả người lao động

TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

TK 335 Chi phí phải trả

Tổng cộng

Lương

Các khoản khác

Cộng Có TK 334

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm tai nạn lao động

Cộng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

TK 154- Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 642- Chi phí cai quản lý marketing thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 242- Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 335- Chi phí phải trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 241- Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 334- Phải trả người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 338- Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng(Ký, bọn họ tên)

Ngày… tháng… năm…Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội

– Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bố này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3888), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm tai nạn lao động, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.- Cơ sở lập:
+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tài chính tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.
+ Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện nay hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).
Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê và các sổ kế toán tài chính có liên quan lại tùy theo mẫu mã kế toán tài chính áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ trả mỹ xong.
3. Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội tệp tin Excel mới nhất

Các bạn muốn lấy mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội: Mẫu số 11 -­ LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected] Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội dạng tệp tin word và Excel.

Xem thêm: Mức đóng bảo đảm xã hội năm 2021 mới nhất

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #phân #bổ #tiền #lương #và #Bảo #hiểm #xã #hội #theo