Contents

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 08:47:19 )

265

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm mục đích xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng trọn sau Khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 200 (Mẫu số: 06-LĐTL)

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 133

2. Cách viết bảng thanh toán tiền làm thêm giờ:

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc.
Dòng tháng năm: Ghi rõ tháng và năm mà người lao động tiến hành làm thêm giờ.
Cột A, B: Ghi số thứ tự, bọn họ và tên của người làm việc thêm giờ .
Cột 1: Ghi thông số lương người lao động đang hưởng trọn.
Cột 2: Ghi thông số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng trọn.
Cột 3: Ghi tổng số thông số người làm thêm được hưởng trọn (Cột 3 = cột 1 + cột 2).
Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng trọn tính bởi: Lương tối thiểu (Theo quy định của đất nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ. 
Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bởi Lương tối thiểu  (theo quy định của Nhà nước)  x  (thông số lương +  thông số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.
Cột 6: Ghi mức lương giờ  được tính bởi Cột 5 chia cho 8 giờ.
Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11) căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.
Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7)  x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành.  
Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành. 
Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành. 
Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành. 
Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 =  cột 8 +  cột 10  +  cột 12 + cột 14.
Cột 16,17: Ghi số giờ công nghỉ ngơi bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ ngơi bù phải trừ ko được thanh toán tiền.
Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành. 
Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm.
Cột 18 = cột 15 – cột 17.
Cột C – Ký nhận: Người làm thêm sau Khi nhận tiền phải ký vào cột này.
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải tất nhiên bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán tài chính trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bạn dạng để làm căn cứ thanh toán.

3. Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ trên Excel

Bạnn nào cần lấy “Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT 200” ở trên dạng tệp tin Word hoặc Excel thì để lại Comment ở cuối Website hoặc gửi vào E-Mail: [email protected] để được gửi lại nhé.
Xem thêm: Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong

KÊ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số: 06-LĐTL , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #làm #thêm #giờ #Mâu #sô #06LĐTL