Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 15:09:57 )

Đối thoại tại điểm làm việc là sự trao đổi trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động nhằm mục đích chia sẻ thông tin, tăng cường sự nắm rõ giữa người sử dụng lao động và người lao động để BH an toàn việc thực hiện nay quy định dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc.

1. Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc:

 

CÔNG TY………………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ TẠI NƠI LÀM VIỆCLẦN THỨ ….. NĂM 20…____________
 
 
Căn cứ Nghị định số 149/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện nay Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc;
Căn cứ quyết định số:…/QĐ-QCDC, ngày …/…/20…của Tổng giám đốc Công ty…………..về việc phát hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc.
 
– Hôm nay, ngày…….. tháng …….. năm 20……… vào lúc……giờ….phút.
– Địa điểm: Tại:.……………………………………………………
Công ty ………đã tổ chức : ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN THỨ … NĂM 20…
– Thành phần tham dự :
+ Đại diện phía NSDLĐ:

– Ông/Bà ……………………………..………………………………….
– Ông/Bà ……………………………..………………………………….
– Ông/Bà ……………………………..………………………………….
– Ông/Bà ……………………………..………………………………….

+ Đại diện tập thể NLĐ:

– Ông/Bà ……………………………..……Chủ tịch CĐCS (Tổ trưởng);

– Ông/Bà ……………………………..………………………………….
– Ông/Bà ……………………………..………………………………….

+ Đại diện Công đoàn cấp trên (Nếu có):…………………………
            + Thư ký Hội nghị:
– Ông/Bà ……………………………..………………………………….I- NỘI DUNG ĐỐI THOẠI : 1.Nội dung đối thoại phía tập thể NLĐ đưa ra:

+……………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………

2.Nội dung đối thoại phía NSDLĐ đưa ra:

+……………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………
+…………………………………………………………………………….

II- KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI: 
            Sau Khi trao đổi, đối thoại thẳng thắn, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo quy định pháp luật và quy định dân chủ của Công ty. NSDLĐ và tập thể NLĐ đã thống nhất các nội dung đối thoại, như sau;1. Các nội dung đã thống nhất và biện pháp thực hiện nay:
+……………………………………………………………………………+……………………………………………………………………………+……………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………….

2. Các nội dung còn ý con kiến khác nhau chưa thống nhất, cách thức giải quyết tiếp theo.
+……………………………………………………………………………+……………………………………………………………………………+……………………………………………………………………………+…………………………………………………………………………….

 
            Hội nghị đối thoại kết thúc vào lúc: … giờ …phút, cùng ngày. Biên bạn dạng này được lập thành 04 bạn dạng và có giá trị như nhau, mỗi bên tham gia đối thoại giữ một bạn dạng, 01 bạn dạng niêm yết thông báo trong nội bộ Công ty, 01 bạn dạng lưu tại phòng hành chính nhân sự./.
 
 

THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NLĐ(Chủ tịch CĐ ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NSDLĐ(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc
được xây dựng theo mẫu tại Công văn số 114/LĐLĐ ngày 7/3/2022 của Liên đoàn Lao động TP về việc phát hành biểu mẫu chỉ dẫn thực hiện nay Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc 
2. Đối thoại tại điểm làm việc

– Đối thoại tại điểm làm việc được thực hiện nay thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động. Đối thoại tại điểm làm việc được thực hiện nay định kỳ hoặc Khi một bên có yêu cầu.

– Nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực hiện nay theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại điểm làm việc của Công ty (CTY, DN). Thời điểm tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời điểm tổ chức hội nghị người lao động quy định tại Điều 9 Nghị định Nghị định 149/2022/NĐ-CP thì Công ty (CTY, DN) ko phải tổ chức đối thoại định kỳ.

Mời các bạn xem thêm: Mẫu Nghị quyết Hội nghị Người lao động

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu Biên bạn dạng Hội nghị đối thoại tại điểm làm việc mới nhất năm 2022 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #Biên #bạn dạng #Hội #nghị #đối #thoại #tại #điểm #làm #việc #mới #nhất #năm