Contents

Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 15:36:12 )

280

Phiếu thu theo thông tư 200 là Mẫu số 01-TT Ban hành tất nhiên phụ lục 03 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Dùng để xác định số tiền mặt, nước ngoài tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán tài chính ghi sổ các khoản thu có liên quan lại. Mọi khoản tiền nước ta, nước ngoài tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

1. Mẫu phiếu thu tệp tin Word theo TT 200

Đơn vị:……………

Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                                PHIẾU THU                           Quyển số:…………
                                   Ngày …….tháng …….năm …….                                      Số:…………….
                                                                                                                       Nợ TK:……………
                                                                                                                      Có:…………….
Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………..
Số tiền:……………………………….(Viết bởi văn bản):………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

 

 

 

 

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộptiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

 

 

 

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bởi văn bản):…………………………………………………………………………….
+ Tỷ giá nước ngoài tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………….
+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………….
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
 

Tác giẩ mời các bạn xem thêm: Mẫu phiếu thu theo thông tư 133

2. Mẫu phiếu thu bởi Excel theo TT 200:

3. Cách viết phiếu thu:
– Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị. 

– Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán tài chính. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

– Ghi rõ bọn họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.           

– Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền buôn bán sản phẩm hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

– Dòng “Số tiền”: Ghi ngay số và bởi văn bản số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hoặc USD …

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc tất nhiên Phiếu thu.

 

Phiếu thu do kế toán tài chính lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau sau Khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bởi văn bản) vào Phiếu thu trước Khi ký và ghi rõ bọn họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu điểm lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu tất nhiên chứng từ gốc chuyển cho kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính.

Chú ý: 

+ Đối với nước ngoài tệ trước Khi nhập quỹ phải được đánh giá và lập “Bảng kê nước ngoài tệ” đính kèm với Phiếu thu.

+ Nếu là thu nước ngoài tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài Công ty (CTY, DN) phải đóng dấu

Tác giẩ mời các bạn xem thêm: Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu phiếu thu tiền bởi Excel, Word theo TT 200 mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #phiếu #thu #tiền #bởi #Excel #Word #theo #mới #nhất