Contents

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 10:08:58 )

99

PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong Công ty (CTY, DN), làm căn cứ để định khoản chi phí (CP) sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và đánh giá việc sử dụng, thực hiện nay định mức tiêu ngốn vật tư.

1. Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

 

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 
PHIẾU XUẤT KHO

 

Ngày…. tháng…. năm…..
Số: ……………………….

Nợ TK …………………….
Có …………………….

– Họ và tên người nhận mặt hàng: ………………………………. Địa chỉ (bộ phận):…………………….
– Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………………….
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm…………………………………………………….

STT

Tên, thương hiệu, quy định, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, product

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

– Tổng số tiền (viết bởi văn bản): ……………………………………….………………………
– Số chứng từ gốc tất nhiên:…………………………………………………………………..
 

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Người nhận mặt hàng(Ký, bọn họ tên)

Thủ kho(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng… năm….Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu muốn nhập)(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Ghi cụ thể từng chỉ tiêu:

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product cùng một kho dùng cho một đối tượng định khoản chi phí (CP) hoặc cùng một mục đích sử dụng.
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận mặt hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product.
– Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, thương hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product.
– Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.
– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bởi hoặc ít rộng số lượng yêu cầu).
– Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tùy theo quy định định khoản của Công ty (CTY, DN)) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).
Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product thực tế đã xuất kho.
Dòng “Tổng số tiền viết bởi văn bản”: Ghi tổng số tiền viết bởi văn bản trên Phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận cai quản lý, bộ phận kho lập (tùy theo tổ chức cai quản lý và quy định của từng Công ty (CTY, DN)) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau Khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán tài chính trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt (ghi rõ bọn họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận mặt hàng. Sau Khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận mặt hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ bọn họ tên).
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán tài chính để kế toán tài chính ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán tài chính.
Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, product giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.
3. Mẫu phiếu xuất kho bởi tệp tin Excel đã viết sẵn các chỉ tiêu:

Các bạn muốn lấy mẫu Phiếu Xuất Kho trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Tác giẩ sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu phiếu xuất kho tệp tin word và Excel

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 – Cách viết PXK , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #phiếu #xuất #kho #theo #thông #tư #Cách #viết #PXK