Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 03:01:59 )

362

Quy chế lương thưởng là văn bạn dạng do Công ty (CTY, DN) lập quy định về các vấn đề liên quan lại đến tiền lương và các khoản phải trả khác cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp hoặc các khoản bổ sung  phúc lợi khác. Qua đó xác định được cách tính lương, mẫu mã, thời hạn trả lương cho người lao động tham gia làm việc tại công ty.

Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp cho các bạn kế toán tài chính một phiên bạn dạng quy định lương thưởng để các bạn tham khảo:

I – Mục Đích:

– Quy định về các khoản mà người lao động cảm bắt gặp Khi tham gia làm việc tại công ty.
– Quy định về cách tính lương, mức hưởng trọn của các khoản tiền lương và phụ cấp theo lương.
– Quy định về việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm mục đích khuyến nghị người lao động làm việc, trả mỹ xong tốt công việc theo chức danh và đóng góp cần thiết vào việc trả mỹ xong plan sản xuất marketing thương mại của Công ty.
– Đảm bảo đời sống cho người lao động Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bạn dạng của cho người lao động Công ty.
– Thực hiện nay theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

II. Căn cứ theo:
– Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2022/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2022
– Căn cứ Nghị định 145/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 chỉ dẫn Bộ luật Lao động về điều khiếu nại lao động và quan lại hệ lao động

– Căn cứ Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13.
– Căn cứ Nghị định Số 90/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 quy định về mức lương tối thiểu vùng- Căn cứ Luật Doanh nghiệp – Luật số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2022- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của công ty.
– Căn cứ vào biên bạn dạng họp Hội đồng thành viên ngày 02/01/2021 về việc thông qua quy định trả lương, thưởng của công ty từ năm 2021.-  Những nội dung quy định trong quy định này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày được Sở Lao động – Thương binh xã hội TP thừa nhận, huỷ bỏ các quy định trước đây trái với quy định này.

III – Phạm Vi:

Áp dụng cho toàn bộ người lao động tham gia làm việc tại công ty.

 IV – NỘI DUNG:
 

PHẦN INHỮNG QUỸ ĐỊNH CHUNG 

1. Lương chính: là mức lương được trả cho Người lao động làm việc hành chính trong điều khiếu nại bình thường theo thời gian làm việc thực tế trong tháng. Lương này được xác định theo Quy định tại Nghị định số: 90/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng.2. Lương đóng BHXH: Là mức tiền lương và phụ cấp lương theo quy định của luật bảo đảm xã hội số 58/2014/QH13 và các văn bạn dạng chỉ dẫn hiện nay hành.3. Lương thử việc: hưởng trọn 85% lương mức lương của công việc đó.4. Lương khoán: Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng trọn lương khoán, căn cứ vào lượng, chất lượng công việc và thời gian phải trả mỹ xong.5. Cách tính lương: Áp dụng hình thức trả lương theo thời gian làm việc thực tế trong tháng trên 26 ngày.

6. Lương thời gian: được áp dụng cho toàn thể tư vấn viên cấp dưới và lãnh đạo tham gia làm việc trong công ty.

 PHẦN IICÁC KHOẢN PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP

Ngoài lương chính được thoả thuận và ghi cụ thể trong Hợp đồng lao động thì người lao động còn cảm bắt gặp các khoản phụ cấp, trợ cấp như sau:1. Phụ cấp: Các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng marketing thương mại: được hưởng trọn phụ cấp trách nhiệm, theo mức sau:

Chức danh

Giám đốc

Phó
Giám đốc

Kế toán trưởng

Trưởng phòng
Kinh doanh

Mức hưởngphụ cấp trách nhiệm

3.000.000

2.000.000

1.000.000

1.500.000

 1.2 Toàn bộ Người lao động ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: được hưởng trọn các khoản phụ cấp như sau:

Chức danh

Mức hưởng trọn/ tháng

Ăn trưa

Điện thoại

Xăng xe

Giám đốc

1.500.000

1.000.000

500.000

Phó Giám đốc

1.300.000

800.000

400.000

Kế toán trưởng

1.200.000

600.000

300.000

Trưởng phòng marketing thương mại

1.200.000

800.000

800.000

Nhân viên kế toán tài chính

1.000.000

300.000

300.000

Nhân viên marketing thương mại

1.000.000

300.000

300.000

Nhân viên buôn bán sản phẩm

1.000.000

300.000

300.000

Thủ Quỹ

1.000.000

300.000

300.000

Thủ Kho

1.000.000

300.000

300.000

Ghi chú:

– Đây là mức phụ cấp cao nhất mà người lao động được phân công làm việc theo các chức danh trên có thể cảm bắt gặp.
– Mức hưởng trọn cụ thể được ghi trong Hợp đồng lao động hoặc quyết định của hội đồng thành viên cho từng cá nhân.
– Mức hưởng trọn trên là tính cho 1 tháng đi làm đầy đủ theo 26 ngày công.

1.3 Những Người lao động ký Hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng (Thử việc, khoán): được thoả thuận các khoản phụ cấp cụ thể trong Hợp đồng.

2. Trợ cấp:

– Toàn bộ lao động ký Hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên được hưởng trọn tiền bổ sung thuê ngôi nhà từ 1.000.000 đến 2.000.000 trên 1 tháng.
– Mức hưởng trọn cụ thể của từng lao động được thể hiện nay chi tiết trong Hợp đồng lao động hoặc tại Quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

3. Các khoản phúc lợi khác:

3.1 Hàng năm: người lao động được tổ chức đi thăm quan lại, thắng cảnh, nghỉ ngơi mát theo quyết định tại từng thời điểm của ban lãnh đạo công ty.3.2 Chế độ hiếu hỉ:
+ Bản thân người lao động: 1.000.000đồng/ người/lần

+ Vợ/chồng; bố, mẹ, con, anh, chị em ruột: 500.000đồng/người/ lần.

 PHẦN IIITÍNH VÀ TRẢ LƯƠNG

 1. Việc tính toán lương dựa trên nguyên lý: chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.2. Căn cứ để tính lương cho người lao động: dựa vào thời gian làm việc trên bảng chấm công.
 

Tiền lương tháng

=

Tiền lương chính + Phụ cấp, trợ cấp (nếu có)

——————————————————-

X

Số ngày làm việc thực tế

      26

 3. Thời hạn trả lương: Toàn bộ lãnh đạo và tư vấn viên cấp dưới trong công ty được trả lương vào ngày mồng 5 tháng sau.

Trường hợp: Nếu ngày mồng 5 của tháng sau rơi vào ngày nghỉ ngơi, ngày lễ, ngày tết thì tiền lương được trả vào ngày làm việc trước đó. 

4. Tiền lương làm việc thêm giờ:  được tính theo quy định hiện nay hành của Bộ Luật Lao Động như sau:

4.1 Làm thêm vào ngày thường:
            Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) * 150% * Số giờ làm thêm4.2 Làm thêm vào ngày chủ nhật:
            Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) * 200% * Số giờ làm thêm4.3 Làm thêm vào ngày lễ, tết :

            Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) * 300%* Số giờ làm thêm5. Công tác phí:

5.1 , về trong ngày: 300.000 đ/ngày.5.2 , về cách ngày:

a) Cán bộ đến công tác tại các Thành phố lớn (TP. Hải Phòng, TP. Sài Gòn, TP. Đà Nẵng) và các tỉnh đồng bởi, trung du được hưởng trọn phụ cấp 350.000đ/ngày.

 b) Cán bộ đến công tác tại vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu được hưởng trọn phụ cấp 500.000đ/ngày.

c) Ngoài tiền phụ cấp lưu trú trên người lao động sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí (CP) đi lại, chỗ ở theo thực tế phát sinh (theo chứng từ xác nhận).

6. Những ngày nghỉ ngơi được hưởng trọn nguyên lương:

6.1 Nghỉ lễ, tết: theo đúng quy định của Bộ luật lao động

6.2 Bản thân kết duyên: nghỉ ngơi  03 ngày .6.3 Con kết duyên:  nghỉ ngơi  01 ngày  .6.4 Cha, mẹ chết (bao gồm bên chồng ,vợ ), vợ hoặc chồng , con chết: được  nghỉ ngơi  03 ngày .6.5 Nghỉ phép.:
– Người lao động có đủ 12 tháng làm việc tại công ty thì được nghỉ ngơi 12 ngày phép năm hưởng trọn nguyên lương.

– Đối với ngôi trường hợp làm mất đi năm (làm việc bên dưới 12 tháng): Thì số ngày nghỉ ngơi từng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Số ngày nghỉ ngơi từng năm của người lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ ngơi từng năm cộng với số ngày được nghỉ ngơi tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ ngơi từng năm.

– Cứ 05 năm làm việc tại công ty thì số ngày nghỉ ngơi từng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.6.6. Căn cứ tính lương ngày nghỉ ngơi hưởng trọn nguyên lương:Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi từng năm, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi từng năm, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương.

 CHƯƠNG IVCHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG

 1. Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho tư vấn viên cấp dưới một lần vào tháng thứ 04 của năm. 2. Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương: Các tư vấn viên cấp dưới đã có đủ niên hạn hai năm hưởng trọn ở một mức lương (Tính từ lúc ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới) với điều khiếu nại trả mỹ xong tốt trách nhiệm được giao và ko vi phạm Nội qui lao động. Nếu có vi phạm thì ko được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều khiếu nại ko tái phạm kỷ luật lao động. 3.Thủ tục xét nâng lương:  Đến, ký xét duyệt nâng lương Ban lãnh đạo Công ty sẽ họp và công bố việc xét duyệt để xét duyệt. Đối với tư vấn viên cấp dưới chưa đuợc xét nâng lương thì Giám đốc điều hành sẽ giải thích để tư vấn viên cấp dưới yên tâm.4. Mức nâng của mỗi bậc lương: từ 10% – 20% mức lương lúc này tuỳ theo hiệu quả marketing thương mại của công ty trong năm. Mức này sẽ dựa vào thàng bảng lương được đăng ký với cơ quan lại BHXH, Phòng Lao động thương binh xã hội.
 

PHẦN VCHẾ ĐỘ THƯỞNG

 1. Thưởng cuối năm:  (tết âm lịch)
Hàng năm nếu Công Ty marketing thương mại có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động mức thưởng tùy thuộc vào hiệu quả marketing thương mại của năm đó.Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.2. Thưởng thâm niên:
Nhân viên khắn khít với công ty tối thiểu từ 3 năm trở lên sẽ có các mức thưởng được công bố vào đợt chi trả lương tháng cuối cùng của năm.
 Nhân viên marketing thương mại đạt doanh thu do Ban Giám đốc giao được thuởng phần trăm doanh thu mỗi tháng, ngôi trường hợp vượt doanh thu thì Giám đốc Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng trọn cho từng tư vấn viên cấp dưới trình Ban Giám đốc duyệt và chuyển cho Phòng Kế toán trả cùng với lương tháng.3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc quan lại quý khách khứa hàng, Tết Dương lịch:
– Số tiền thưởng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tuỳ thuộc vào kĩ năng trả mỹ xong công việc việc, mức độ chấp hành nội quy lao động tại công ty cũng như các đóng góp của từng cá nhân.
– Mức thưởng cụ thể của từng tư vấn viên cấp dưới sẽ được ghi trong quyết định của hội đồng thành tại thời điểm thưởng.4. Thưởng đạt doanh thu:
Cuối năm dương lịch, Phòng Kinh doanh đạt doanh thu do BGĐ giao được thuởng phần trăm doanh thu mỗi tháng, ngôi trường hợp vượt doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng trọn cho từng CNV trình BGĐ duyệt căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận thực tế của công ty
 
Trên đây là nội dung bạn dạng qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được áp dụng đối với toàn thể Cán bộ CNV Công ty, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày phát hành. Giao cho Trưởng phòng HCNS và Kế toán trưởng Công ty, triển khai thực hiện nay.
 

 

TM.Ban Giám đốcGiám Đốc

 
 

 

Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu quy định lương thưởng của công ty TNHH, Cổ phần 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #quy #chế #lương #thưởng #của #công #TNHH #Cổ #phần