Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 02:11:21 )

Thẻ quầy mặt hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá trị product trong quá trình nhập và buôn bán tại quầy mặt hàng, giúp cho người buôn bán sản phẩm thường xuyên nắm bắt tình hình nhập, xuất, tồn quầy. Là căn cứ để đánh giá, cai quản lý product và lập bảng kê buôn bán sản phẩm từng ngày (kỳ)…

1. Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200

Đơn vi:  Địa chỉ:……….

                      Mẫu số: 02 – BH
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 
THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: ………………………………………..Tờ số: ………………………………………………..

-Tên mặt hàng: ……………………………………………Quy cách: ………………………………………….
– Đơn vị tính: ………………………………………..Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng

Tên người buôn bán sản phẩm

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất buôn bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4= 1+2+3

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Người lập(Ký, bọn họ tên)

2. Các lập thẻ quầy mặt hàng:

– Ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan lại vào góc trên bên trái.

– Ghi số thẻ.

– Ghi rõ tên mặt hàng, quy định, đơn vị tính và đơn giá của product.

Mỗi thẻ quầy mặt hàng theo dõi một mặt mặt hàng, ko ghi những mặt mặt hàng khác nhau về quy định, phẩm chất vào cùng một thẻ.

– Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người buôn bán sản phẩm trong ngày (ca).

– Cột 1: Ghi số lượng product tồn đầu ngày (ca).

– Cột 2: Ghi số lượng product từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).

– Cột 3: Ghi số lượng product nhập trong ngày (ca) từ những mối cung cấp khác ko qua kho của đơn vị.

– Cột 4: Ghi tổng số lượng product có trong ngày (ca).

– Cột 5: Ghi số lượng product xuất buôn bán trong ngày (ca).

– Cột 6: Ghi số tiền thu được của số product buôn bán trong ngày (ca).

– Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị product xuất ra vì các mục đích khác ko phải buôn bán trong ngày (ca).   

– Cột 9: Ghi số lượng mặt hàng tồn lại quầy mặt hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy mặt hàng để lập báo cho biết giải trình buôn bán sản phẩm.

Thẻ này do người buôn bán sản phẩm giữ và ghi hằng ngày (ca), trước quá trình tập luyện phải đăng ký với kế toán tài chính.3. Mẫu thẻ quầy mặt hàng trên Excel

Các bạn xem thêm: Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH) trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH)

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu thẻ quầy mặt hàng theo thông tư 200 (Mẫu số: 02 – BH) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #thẻ #quầy #mặt hàng #theo #thông #tư #Mẫu #số