Contents

Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 04:05:21 )

297

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong ngôi trường hợp đã chi tuy nhiên chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi tất nhiên chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Đơn vị: …………………Địa chỉ: ………………

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…. tháng….. năm….
 
Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………………………………..
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………….. (Viết bởi văn bản):…………………………………………………………………
(Kèm theo…………….. chứng từ gốc).
 

Người đề nghị thanh toán(Ký, bọn họ tên)
 

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)
 

Người duyệt(Ký, bọn họ tên)
 

2. Cách viết giấy đề​ nghị thanh toán

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Công ty (CTY, DN) (Hoặc người xét duyệt chi).
– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết ngay số và bởi văn bản).- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
Sau lúc mua mặt hàng hoặc sau Khi chi tiêu cho những trách nhiệm được giao, người sử dụng mặt hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và ghi ý con kiến đề nghị giám đốc Công ty (CTY, DN) (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi tất nhiên giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Mẫu giấy đề nghị than​h toán mới nhất

 

Các bạn muốn lấy mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số 05 -­ TT trên để tham khảo thì có thể để

lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán

Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu giấy đề nghị thanh toán dạng tệp tin word và Excel.

Bạnn có thể xem thêm: Mẫu phiếu chi – Cách lập phiếu chi theo thông tư 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #giấy #đề #nghị #thanh #toán #theo #thông #tư