Contents

Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 02:44:32 )

141

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

1. Quy định:

– Năm 2021, Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện nay theo Nghị quyết 954/2022/UBTVQH14

(có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 và áp dụng từ kỳ tính thuế (tax) năm 2022)

– Trước ngày 01/07/2022: thực hiện nay theo Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế (tax) thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

2. Mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện nay như sau:

Giảm trừ gia cảnh bao héc tàm tất cả: giảm trừ bạn dạng thân mình (là kẻ lao động có thu nhập đang phải tính thuế (tax)) và người phụ thuộc (là kẻ là kẻ lao động có trách nhiệm phải nuôi chăm sóc) * Mức giảm trừ cho bạn dạng thân mình:
– Năm 2021, áp dụng mức:

 được giảm 11.000.000/tháng  

(Trước ngày 1/7/2022: được giảm 9.000.000/ tháng)
 

* Mức giảm trừ cho người phụ thuộc:
– Năm 2021, áp dụng mức:

được giảm 4.400.000/người/tháng

(Trước ngày 1/7/2022: được giảm 3.600.000/người/tháng)

* Mức giảm trừ Khi làm Quyết toán thuế (tax) TNCN 2022 vào đầu năm 2021:
– Theo Nghị quyết số 954/2022/UBTVQH14 thì: Các ngôi trường hợp đã tạm nộp thuế (tax) theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này Khi quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2022.
=> Do mức giảm trừ mới áp dụng từ kỳ tính thuế (tax) năm 2022 nên đầu năm 2021 Khi làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN cho thu nhập năm 2022 được tính theo mức giảm trừ mới là 11tr và 4,4tr

đầy đủ các bạn xem tại đây: Hướng dẫn quyết toán thuế (tax) TNCN vào năm 2021

3. Cách tính các khoản giảm trừ gia cảnh

1. Giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình người nộp thuế (tax):
– Người nộp thuế (tax) có nhiều thu nhập nhập nhập từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế (tax) lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình tại một điểm.
Ví dụ: Năm 2021, anh Hải làm việc tại 2 công ty:

– Công Ty Thiên Ưng: Ký hợp đồng vô thời hạn

– Công Ty Long Thịnh: Kỳ hợp đồng 6 tháng

=> Thì anh Hải chỉ được lựa chọn giảm trừ bạn dạng thân mình tại 1 công ty thôi (Không được giảm trừ ở cả 2 điểm)

– Trường hợp trong năm tính thuế (tax) cá nhân chưa giảm trừ cho bạn dạng thân mình hoặc giảm trừ cho bạn dạng thân mình chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng Khi thực hiện nay quyết toán thuế (tax).
– Đặc biệt lưu ý: khoản giảm trừ bạn dạng thân mình (11 triệu) này chỉ dành cho các lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thôi  2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:
– Người phụ thuộc phải được đăng ký giảm trừ với cơ quan lại thuế (tax) và được cấp mã số thuế (tax).

+ Khi người nộp thuế (tax) đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan lại thuế (tax) cấp mã số thuế (tax) cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm Tính từ lúc lúc đăng ký.
+ Trường hợp người nộp thuế (tax) chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế (tax) thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc Tính từ lúc tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc Khi người nộp thuế (tax) thực hiện nay quyết toán thuế (tax) và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế (tax) trong năm tính thuế (tax).

Trường hợp nhiều người nộp thuế (tax) có chung người phụ thuộc phải nuôi chăm sóc thì người nộp thuế (tax) tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế (tax).
Ví dụ: 2 vợ chồng anh Hải và chị Minh có 1 đứa con 2 tuổi là kẻ phụ thuộc chung

thì: Trong 1 năm: chỉ được giảm trừ vào anh Hải hoặc là chị Minh, Không được giảm trừ cho cả 2 vợ chồng trong cùng 1 năm

=> Anh Hải và Chị Minh phải tự thỏa thuận để xem ai sẽ lấy giảm trừ đứa con này rồi đăng ký với điểm làm việc hoặc đăng ký trực tiếp cơ cơ quan lại thuế (tax)

-> Khi muốn chuyển đổi người phụ thuộc (đang giảm trừ cho anh Hải muốn chuyển sang giảm trừ cho chị Minh hoặc ngoặc lại) thì phải:

+ Làm thủ tục báo giảm (người đang lấy giảm trừ) rồi báo tăng sang người muốn lấy giảm trừ

+ Phải chuyển khác năm: Ví dụ năm 2021 đang giảm trừ cho anh Hải thì trong năm 2021 này chẳng thể chuyển sang cho chị Minh được -> Muốn chuyển thì chỉ được chuyển từ năm 2022

– Người phụ thuộc bao héc tàm tất cả:

+ Con: con đẻ, con nuôi hợp lí, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng,
+ Vợ hoặc chồng của người nộp thuế (tax).
+ Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp lí
+ Các cá nhân khác ko điểm nương tựa mà người nộp thuế (tax) đang phải trực tiếp nuôi chăm sóc : Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế (tax). Ông nội, bà nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, chưng bỏ ruột của người nộp thuế (tax). Cháu ruột của người nộp thuế (tax) bao héc tàm tất cả: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
+ Người phải trực tiếp nuôi chăm sóc khác theo quy định của pháp luật.

* Chú ý: Cá nhân được tính là kẻ phụ thuộc phải đáp ứng các điều khiếu nại sau:
– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều khiếu nại sau:

+ Bị tàn tật, ko hề kĩ năng lao động.
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.

– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
– Người tàn tật, ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).
Các đối tượng người phụ trên để được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế (tax) phải đăng ký giảm trừ gia cảnh.* Đối với người lao động làm việc nhiều điểm: có thể lấy giảm trừ bạn dạng thân mình tại 1 điểm, rồi đăng ký người giảm trừ người phụ thuộc tại điểm khác.
* Đăng ký/lựa chọn điểm giảm trừ

– Đối với giảm trừ bạn dạng thân mình: Không cần phải thực hiện nay thủ tục hành chính để đăng ký

+ Nếu người lao động chỉ ký hợp đồng lao động từ 3 tháng lên tại 1 điểm thì minh bạch sẽ tính giảm trừ bạn dạng thân mình 11 triệu/tháng Khi tính thuế (tax) TNCN tại tại đây

+ Nếu người lao động có ký hợp đồng lao động từ tháng trở lên tại nhiều điểm (từ 2 điểm trở lên): Thì chỉ cần lựa chọn điểm lấy giảm trừ rồi thông báo cho các công ty đó biết 

– Đối với giảm trừ người phụ thuộc: thì phải làm thủ tục đăng ký bởi 1 trong 2 cách sau:

+ Thông quy cơ quan lại chi trả thu nhập: ủy quyền cho điểm bạn làm để bọn họ đăng ký cho bạn

+ Trực tiếp đăng ký với Cơ Quan thuế (tax) (Tax)

Xem thủ tục tại đây: Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #giảm #trừ #gia #cảnh #người #phụ #thuộc #mới #nhất #năm