Contents

Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 22:01:31 )

304

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nội quy lao động (hoặc còn gọi là nội quy công ty) theo Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố thủ tục hành chính mới phát hành, sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương

1. Căn cứ thực hiện nay:- Theo Điều 69 Nghị định 145/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Điều 118 của Bộ luật Lao động:

Người sử dụng lao động phải phát hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bởi văn bạn dạng, nếu sử dụng bên dưới 10 người lao động thì ko buộc phải phát hành nội quy lao động bởi văn bạn dạng tuy nhiên phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.
=> Đây chính là Đối Tượng phải đăng ký Nội Quy Lao Động

– Theo Điều 119 của Bộ luật Lao động số 45/2022/QH14:

Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày phát hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp giấy tờ đăng ký nội quy lao động.

=> Đây chính là thời hạn nộp giấy tờ đăng ký Nội Quy Lao Động

2. Trình tự thực hiện nay thủ tục đăng ký Nội Quy:

(Theo Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH)

Step_Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh điểm đăng ký marketing thương mại. * Hồ Sơ đăng ký nội quy lao động gồm có:
– Văn bạn dạng đề nghị đăng ký nội quy lao động;

– Nội quy lao động;

– Văn bạn dạng góp ý con kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với điểm có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

– Các văn bạn dạng của người sử dụng lao động có quy định liên quan lại đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

* Số lượng giấy tờ: 1 bộ* Nơi nộp giấy tờ đăng ký và cách gửi:

Thực hiện nay theo một trong các mẫu mã sau:

– Nộp giấy tờ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh hoặc cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp thị trấn (được cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh ủy quyền);

– Nộp giấy tờ trực tiếp đến cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh hoặc cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp thị trấn (được cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh ủy quyền);

– Nộp giấy tờ qua đường bưu điện đến cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh hoặc cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp thị trấn (được cơ quan lại chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh ủy quyền). 

* Đối tượng thực hiện nay thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

* Thời hạn: Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày phát hành nội quy lao động.

Step_Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ đăng ký nội quy lao động, ngôi trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và chỉ dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động

3. Lưu ý: Không đăng ký nội quy lao động thì bị xử phạt bao lăm?

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2022/NĐ-CP phát hành ngày 01/03/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/04/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động thì:
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau đây:

a) Không có nội quy lao động bởi văn bạn dạng quá trình tập luyện từ 10 lao động trở lên;

b) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh;
c) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực thực thi hiện hành hoặc đã ko hề hiệu lực thực thi hiện hành;

4. Mẫu biểu giấy tờ đăng ký nội quy lao động:

4.1. Quyết định phát hành nội quy lao động

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGSố: 03/QĐ-TU-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–o0o——

, ngày 02 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH(Về việc phát hành nội quy lao động)Giám Đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 45/2022/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2022
– Căn cứ vào Nghị định 145/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội quy lao động của Công ty Kế Toán Thiên ƯngĐiều 2: Thời gian thực hiện nay Tính từ lúc ngày 01/01/2021Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ tư vấn viên cấp dưới công ty có liên quan lại có trách
nhiệm thực hiện nay quy định này.
 

Nơi nhận:
+ Các phòng ban công ty.
+ +Lưu VT

Công ty Kế Toán Thiên Ưng
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

 
 

4.2. Công văn đăng ký nội quy lao động

 

CÔNG TY Tác Giẩ
Số:01 / CV- KTTUV/v đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

   , ngày  02 tháng 01 năm 2021.

            Kính gửi : SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI TP. HÀ NỘI
Công ty Tác giẩ  thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại số: 0106208569 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố cấp vào ngày 19 tháng 05 năm 2015.
Địa chỉ: Số ngôi nhà 26 ngõ 35/ 21 Phố Khương Hạ – Phường Khương Đình – Q. Thanh Xuân – TP .
Mã số thuế (tax): 0106208569
Người liên hệ: Hoàng Trung Thật                   Điện thoại: 0989.233.284
Thực hiện nay Bộ Luật Lao động số 45/2022/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2021; Nghị định 145/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động.
Công Ty Tác giẩ  thực hiện nay đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động Thương binh – xã hội Thành phố . 

1. Quyết định phát hành nội quy lao động.
2. Bản nội quy lao động.
3.Văn bạn dạng góp ý con kiến của tổ chức đại diện người lao động

Mong được xem xét và thông báo hiệu quả đăng ký nội quy lao động.

Nơi nhận:- Như trên;- Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi);- Lưu đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 
 
 

4.3. Văn bạn dạng góp ý con kiến của tổ chức đại diện người lao động 

CÔNG TY Tác Giẩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2021/BBLYK 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********

 

, ngày 02 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN
Lấy ý con kiến giảng thể lao động về nội dung Nội quy lao động

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 02 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Công ty Tác giẩ
Dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại diện lãnh đạo công ty, tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ, công tư vấn viên cấp dưới và người lao động để lấy ý con kiến đóng góp về nội dung Nội quy lao động năm…I. Thành phần tham dự
1. Đại diện Công ty:
Ông/Bà: Hoàng Trung Thật. Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện tập thể người lao động:
Ông/Bà:  Đoàn Thị Hồng Mơ. Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
3. Tập thể người lao động:
Tổng số cán bộ, công tư vấn viên cấp dưới và lao động của Công ty (CTY, DN): 12 người.II. Nội dung cuộc họp
1. Ông/Bà Nguyễn Thị Mai thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể người lao động đọc Nội quy lao động.
2. Phương thức lấy ý con kiến:
– Lấy ý con kiến toàn thể cán bộ, công tư vấn viên cấp dưới và lao động thông qua chữ ký: …X….
– Lấy ý con kiến toàn thể cán bộ, công tư vấn viên cấp dưới và lao động thông qua biểu quyết: …….
(Đánh dấu X vào nội dung được chọn)
3. Số người tán thành nội dung Nội quy lao động: ….12……..  người
Tỷ lệ: ….100……%
4. Số người ko tán thành nội dung Nội quy lao động: ………. người
Tỷ lệ: ……….%
5. Những điều khoản ko tán thành:
– …………………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………………..
(Tại từng điều, khoản ko tán thành, Công ty (CTY, DN) ghi rõ tỷ lệ % ko tán thành)
Lý do: ………………………..…………………………………………………..III. Kết luận
Sau Khi nghe đến ý con kiến của các bên, Ông Hoàng Trung Thật đại diện Công ty cuối cùng các nội dung sau:
– Ghi nhận, xem xét lại các điều khoản ko tán thành và lý do để có sự chỉnh sửa phù hợp, đúng pháp luật.
– Yêu cầu các cá nhân, cơ quan lại có trách nhiệm xây dựng Nội quy lao động đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan lại, soạn thảo các tài liệu, giấy tờ cần thiết trình Giám đốc ký phát hành.
Cuộc họp kết thúc vào 11… giờ 30… cùng ngày. Biên bạn dạng này đã được đọc lại cho những người dân tham dự nghe, làm rõ ràng, đồng ý ký tên.
Biên bạn dạng được lập thành 02 bạn dạng có giá trị như nhau, 01 bạn dạng tất nhiên giấy tờ đăng ký Nội quy lao động, 01 bạn dạng lưu tại giấy tờ Công ty./.

Giám đốc(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

Chủ tịch BCH Công đoàn(Xác nhận, ký, ghi rõ bọn họ tên)

Người ghi biên bạn dạng(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

 

4.3. Bản nội quy lao động:Các bạn muốn tham khảo mẫu thì xem tại đây:

Mẫu nội quy lao động công ty mới nhất 2021

FULL Hướng dẫn Mẹo Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ) trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ)

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có giấy tờ mẫu đầy đủ) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #đăng #ký #nội #quy #công #lao #động #có #hồ nước #sơ #mẫu #đầy #đủ